Usługi doradztwa ERP Oracle Consulting

Radzenie sobie z niepewnością w cyfrowym świecie wymaga szybkości, elastyczności i zdolności dostosowywania się ze strony technologii oraz pracowników.

Nasze usługi doradztwa równoważą skuteczność operacyjną z elastycznością biznesową, zapewniając większą przejrzystość, głębszy wgląd w działalność biznesową i lepsze podejmowanie decyzji. Nikt nie zna technologii Oracle lepszej niż Oracle Consulting.

Jak spokojnie przenieść się na platformę Oracle Cloud

Szukasz klarownej ścieżki na platformę Oracle Cloud? Posłuchaj Russella Hauperta, dyrektora ds. informatycznych urzędu miasta Tampa, aby poznać kluczowe informacje na temat migracji do chmury.

Jak spokojnie przenieść się na platformę Oracle Cloud

Dowiedz się, jak wdrażamy Oracle Permitting and Licensing

Poznaj usługi Oracle Consulting ERP

Usługi doradztwa Oracle Consulting

Usługi planu przejścia do chmury

Pomagamy naszym klientom z rozwiązanymi lokalnymi stworzyć własny, unikatowy plan przejścia do chmury. Oceniamy aplikacje pod kątem dostosowań, porównujemy je z rozwiązaniami branżowymi i przedstawiamy kompleksowy plan działania dotyczący korzyści, powiązany z inicjatywami o konkretnych, wymiernych wynikach.

Usługi Phase 0

Nasze bezpłatne usługi Phase 0 oferują gotowy i szczegółowy plan dla klientów gotowych na przejście do Oracle Cloud. Dzięki jasnemu wyszczególnieniu etapów projektu, dopasowaniu celów i oczekiwań zainteresowanych stron oraz wiodącym w branży możliwościom ograniczania ryzyka, usługa Phase 0 może rozpocząć udane wdrożenie dowolnej chmury.

Usługi doradztwa w zakresie dostawy wdrożenia

Podejmowanie właściwych decyzji i wczesne identyfikowanie problemów może pozytywnie wpłynąć na ogólny koszt, harmonogram dostawy i jakość wdrożenia. Oferujemy proaktywne i ukierunkowane usługi doradcze na wszystkich etapach wdrażania chmury. Pomagamy klientom i partnerom wdrażać projekty terminowo, budżetowo i z minimalnym ryzykiem.

Usługi wdrożeniowe Oracle Consulting

Usługi wdrażania

Przejdź szybko do Oracle Cloud ERP dzięki akceleratorom implementacji Oracle Consulting. Oracle Soar, nasze automatyczne uaktualnienie do chmury, pozwala korzystać z chmury szybciej, mądrzej i taniej. Co więcej, nasza najnowsza oferta dla opieki zdrowotnej, Oracle Leap, wybitnie przyspiesza migrację do chmury, oferując gotowe konfiguracje branżowe, pozwalające zwiększyć tempo implementacji, a także zmniejszyć koszty i ryzyko.

Usługi Change Management and Transformation

Przejście do chmury to nie tylko uaktualnienie oprogramowania. To zmiana w sposobie myślenia, kulturze i procesach pracy dla całej organizacji. Zespół Change Management and Transformation w Oracle Consulting wyposaża naszych klientów w sposób myślenia, metodologię, narzędzia i zasoby pozwalajace na udane przejście do chmury.

Powdrożeniowe usługi Oracle Consulting

Usługi Oracle Evolve

Pomagamy firmom w ciągłym doskonaleniu poprzez innowacje. Pomożemy Twojemu zespołowi opracować samowystarczalną organizację postprodukcyjną, stworzyć lepsze rozwiązanie do zmaksymalizowania korzyści z subskrypcji oraz wypracować wartość biznesową poprzez optymalizację rozwiązania i kwartalne innowacje w produktach Oracle.

Usługi lokalne Oracle Consulting

Klientom, którzy nie są gotowi na przejście do chmury, oferujemy różnorodne usługi lokalne, pozwalające zmaksymalizować wartość ich bieżącego środowiska i zaplanować przejście do chmury. Zapewniamy usługi w zakresie doradztwa, wdrożenia i dalszego korzystania dla EBS, JD Edwards, Hyperion i PeopleSoft.

Chcesz zacząć? Zyskaj pewność siebie w chmurze dzięki Oracle Consulting.