Oracle Cloud i konsulting technologiczny

Specjaliści zajmujący się konsultingiem z zakresu technologii chmurowych Oracle pomagają rozwiązywać złożone wyzwania biznesowe dla naszych lokalnych klientów z sektora publicznego i prywatnego. Jesteśmy wiodącą organizacją oferującą profesjonalne usługi w zakresie technologii Oracle — w bezpieczny sposób wspieramy i unowocześniamy starsze środowiska naszych klientów oraz przygotowujemy do bezpiecznego przejścia do chmury tych, którzy są na to gotowi.

Webinarium na żądanie: Innowacje AI z Oracle Consulting

Dzięki doświadczeniu Oracle Consulting dowiesz się, jak napędzać innowacje, wykorzystując sztuczną inteligencję do uzupełniania i rozszerzania ludzkich umiejętności oraz jak najlepiej wykorzystać dane dzięki zautomatyzowanemu uczeniu się i odkrywaniu.

Obraz sukcesu

Współpraca Oracle Consulting z Biurem ds. Wyceny Nieruchomości hrabstwa Los Angeles w celu migracji aplikacji Assessor Modernization Project

Biuro ds. Wyceny Nieruchomości hrabstwa Los Angeles wdrożyło rozwiązanie Oracle Cloud Infrastructure w celu obniżenia kosztów oraz zwiększenia wydajności, elastyczności i efektywności zasobów.

Poznaj usługi Oracle Cloud i konsultingu technologicznego

Identyfikacja i zapobieganie zagrożeniom

Masz pewność, że Twoje przedsiębiorstwo nie ma szkodliwych luk w zabezpieczeniach?
Czy możesz spełnić nowe standardy bezpieczeństwa danych opracowane przez NIST (National Institute of Standards and Security)?

Oracle Consulting pomaga identyfikować i eliminować zagrożenia w konfiguracjach baz danych oraz chronić Cię przed kosztownymi atakami.

Pobierz broszurę informacyjną (PDF), aby dowiedzieć się więcej o naszej usłudze ASRA (A Attack Surface Reduction Service).

Skontaktuj się dziś ze specjalistą Oracle, aby zorganizować bezpłatne warsztaty na temat ASRA.

Wykorzystanie narzędzi analitycznych do podejmowania mądrych decyzji biznesowych

Oracle Analytics zapewnia użytkownikom, inżynierom danych i badaczom danych lepszą dostępność danych oraz szybsze i dokładniejsze informacje.

Zaawansowane funkcje analityczne umożliwiają monitorowanie aktywności Twojej firmy, a także zapewniają narzędzia uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, które pomagają w realizacji przyszłych celów.

Skontaktuj się z ekspertem Oracle, aby omówić przypadki użycia i dowiedzieć się, w jaki sposób Oracle Consulting może zwiększyć możliwości pracowników i danych.

Inteligentne wykrywanie anomalii (SAM)


Funkcje SAM i wykrywania anomalii w więcej niż jednej zmiennej za pomocą techniki MSET2 (Multivariate State Estimation Technique) umożliwiają wczesne identyfikowanie nieoczekiwanych zdarzeń w danych szeregów czasowych (na przykład telemetria Internetu rzeczy). SAM pełni krytyczną funkcję i może być szeroko stosowana w transporcie, przemyśle naftowym i gazowym, produkcji, usługach komunalnych i innych branżach. Oracle Consulting pokazuje, jak ta niezbędna technologia może pomóc Twojej firmie w przewidywaniu pojawiających się danych.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej!

Dowiedz się, jak płynnie przejść do chmury

Oracle Consulting pomaga przejść na rozwiązania chmurowe w sposób efektywny, tani i ukierunkowany na osiąganie celów biznesowych niezależnie od aktualnie posiadanego oprogramowania:

Od rozwiązań lokalnych do chmury — wykorzystanie oprogramowania, sprzętu i usług chmurowych do przejścia na infrastrukturę opartą na chmurze.

Natywne aplikacje tradycyjne / oparte na chmurze — wykorzystaj aplikacje umożliwiające optymalizację platformy bez konieczności zmiany architektury. Jeśli chcesz wdrożyć dedykowane rozwiązanie chmurowe, Oracle Alloy oferuje kompletną platformę infrastruktury chmurowej, która umożliwia partnerom stanie się dostawcami chmury.

Użytkownicy chmury publicznej — aby uzyskać najlepsze usługi dla swoich aplikacji i wzmocnić połączenia z chmurą, skorzystaj z Oracle Cloud Infrastructure (OCI).

Chmura hybrydowa — skorzystaj z usług Oracle Exadata Cloud@Customer, OCI Observability and Management i Oracle Database, aby zaspokoić swoje potrzeby w zakresie autonomicznych baz danych, analiz wydajności oraz bezpiecznych, chronionych centrów danych.

Multicloud — skorzystaj z usługi Oracle Database Service for Azure, aby uzyskać wysokowydajne bazy danych Oracle udostępniane i zarządzane za pomocą platformy Azure, lub OCI Interconnect z Azure zapewniającej prywatne połączenie i federację tożsamości w ciągu zaledwie 2 milisekund.

Osiągaj lepsze wyniki w zakresie Oracle Database i OCI

  • Zmniejsz liczbę zadań związanych z administrowaniem bazami danych o 80%.
  • Przejdź na rozwiązania bezserwerowe, aby płacić tylko za czas realizacji bez konieczności zarządzania infrastrukturą.
  • Zapewnij konserwację bez przestojów i niezakłócone skalowanie.
  • Uzyskaj liniowy przyrost wydajności baz danych, sztucznej inteligencji (SI) / uczenia maszynowego (ML) lub obliczeń przetwarzających masowe ilości danych.
  • Korzystaj z szybszej chmury z 25-krotnie większym opóźnieniem, 384-krotnie większą przepustowością operacji SQL, 22-krotnie większą liczbą operacji odczytu SQL, IOPS oraz 20–30% mniejszą liczbą operacji vCPU wymaganą do przeprowadzenia tego samego zadania przetwarzania.
  • 40-krotnie szybsze wprowadzanie na rynek i rozszerzanie istniejących funkcji aplikacji, modernizacja ich infrastruktury i automatyzacja ich dostarczania oraz zwiększenie produktywności programistów.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej!

Zmodernizuj swoje rozwiązanie

Usługi wspomagające modernizację

Oracle Consulting zapewnia — we współpracy z klientem i jego zespołem — strategiczne podejście do modernizacji obejmującej rozbudowę obecnej architektury, współczesne najlepsze praktyki w zakresie modernizacji platformy oraz plan wprowadzania przyszłej architektury.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej!

Zwiększanie zasobów kadrowych

Wielu klientów zwraca się do Oracle Consulting z prośbą o podzielenie się specjalistyczną wiedzą w kwestiach związanych z niezliczonymi złożonymi problemami technologicznymi. Dostarczamy szeroką gamę rozwiązań spełniających potrzeby Twojej firmy, a także specjalistów, którzy wesprą Twoich pracowników w pokonywaniu problemów technologicznych.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej!

Integracja oprogramowania pośredniczącego i aplikacji

Gdy klienci potrzebują aktualizacji aplikacji pośredniczących, stosujemy ukierunkowane podejście do projektów dzięki naszej metodologii True Cloud (TCM), aby zapewnić dotrzymania kluczowych budżetów i terminów. I nikt nie zna Oracle lepiej niż Oracle Consulting.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej!

Wykorzystaj moc APEX przy pomocy Oracle Consulting

Oracle APEX Application Development (usługa APEX) to w pełni zarządzana platforma służąca do tworzenia i wdrażania na platformie Oracle Cloud nowoczesnych, opartych na danych aplikacji w sposób niewymagający dużej ilości kodu. Użytkownicy biznesowi i programiści mogą tworzyć aplikacje dla przedsiębiorstw 38 razy szybciej niż w przypadku zwykłego kodowania — bez konieczności uczenia się złożonych technologii internetowych.

Odwiedź naszą stronę APEX, aby dowiedzieć się więcej!


Uzyskaj więcej informacji na temat usług Oracle Cloud Lift.

31 stycznia 2023 r.

Świadczenie usług konsultingowych w zakresie zrównoważonego rozwoju w ramach bezemisyjnych projektów klientów

Ainslie Beattie, kierownik ds. zrównoważonego rozwoju — Oracle Technology Consulting
Giustino Longo, wiceprezes Oracle Technology Consulting, EMEA

Oracle, jako światowy lider technologiczny, ponosi odpowiedzialność za ciągłą walkę o zrównoważony rozwój naszej planety, a także minimalny ślad węglowy branży informatycznej, pomagając w ustanawianiu standardów dla innych firm. Od wielu lat zrównoważony rozwój stanowi kluczowy element naszych strategii biznesowych i torujemy drogę dla standardów w zakresie ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności i zarządzania (ESG). Dodatkowo napędzamy widoczne zmiany w całej naszej organizacji i dzielimy się naszą wiedzą specjalistyczną w całym sektorze danych.

Przeczytaj cały artykuł

Zrealizujmy to z pomocą Oracle Consulting.