Innowacje i przywództwo Oracle

Od ponad czterech dekad Oracle wprowadza innowacje, na których zbudowano całe branże. Oto kilka faktów i liczb, które pokazują, że na wiele sposobów zapewniamy innowacyjne rozwiązania naszym klientom, partnerom i społecznościom.

Skala

 • Przychody w roku obrotowym 2023 – 50 mld USD
 • 430 000 klientów w 175 krajach
 • Ponad 72 mld USD przeznaczonych na prace badawczo-rozwojowe od roku obrotowego 2012
 • Ponad 110 mld USD wydanych na ponad 150 przejęć
 • 20 000 partnerów na całym świecie
 • 164 tys. pracowników
 • 18 tys. specjalistów ds. obsługi klienta i usług mówiących w 29 językach
 • 30 tys. konsultantów ds. wdrożeń

Innowacje

 • Pierwszy i jedyny na świecie autonomiczny system bazodanowy
 • Najobszerniejszy i najbardziej kompleksowy pakiet aplikacji chmurowych w branży
 • Ok. 19 tys. patentów na całym świecie
 • 48 tys. programistów i inżynierów
 • 5 mln zarejestrowanych członków społeczności klientów i programistów Oracle
 • 469 niezależnych społeczności użytkowników w 97 krajach obejmujących ponad 1 milion członków

Wpływ społeczny

Dobroczynność

Dobroczynność

Ponad 23 mln USD przekazanych na wsparcie ponad 7000 organizacji non-profit poprzez dotacje, sponsoring i pomoc dla pracowników w 64 krajach.

Więcej informacji o działaniach filantropijnych

Edukacja

Edukacja

Fundacja Oracle Education Foundation zapewniła 8363 godzin szkoleń w zakresie technologii, myślenia projektowego i myślenia przyszłościowego, w których wzięło udział 327 uczniów.

Więcej informacji o działaniach związanych z edukacją

Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój

Poddano recyklingowi i ponownie użyto 99,9% wycofanego sprzętu.

Przeczytaj o działaniach związanych ze zrównoważonym rozwojem

Wolontariat

Wolontariat

22.966 wolontariuszy Oracle poświęciło 101.006 godzin na ukończenie 1603 projektów dla 813 organizacji w 48 krajach.

Dowiedz się więcej na temat wolontariatu