Nie znaleziono pasujących wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

 • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
 • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
 • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Konto w chmurze Zaloguj się do chmury
Konto Oracle

Działania firmy Oracle na rzecz klientów i partnerów podczas kryzysu związanego z COVID-19

Dziś — bardziej niż kiedykolwiek przedtem — sprawą najwyższej wagi jest, abyśmy umożliwili Twojemu przedsiębiorstwu kontynuowanie działalności i pomagali sprostać szczególnym wymaganiom, z jakimi musi się mierzyć. Firma Oracle jest obecna na rynku od dziesiątków lat, wykonując prace o kluczowym znaczeniu, które umożliwiają sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwom i instytucjom z całego świata i z różnych branż. Chcemy, aby nasi klienci wiedzieli, że w obecnej trudnej sytuacji mogą na nas liczyć i mieć pewność, że będziemy skutecznie wspierać ich działalność.

Kierownictwo Oracle spotyka się nieustannie, aby oceniać i odpowiednio reagować na kryzys w miarę rozwoju sytuacji. Rzecz jasna najważniejsze jest dla nas zdrowie i dobro wszystkich pracowników Oracle i dlatego większość z nich pracuje w domu. Dysponujemy zaawansowanymi możliwościami współpracy online, aby zapewnić ciągłość naszej działalności biznesowej i dokładamy wszelkich starań, aby wszyscy nasi pracownicy byli bezpieczni, a jednocześnie nadal mogli zapewniać wysokiej jakości obsługę naszych klientów.

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości należy się skontaktować z lokalnym zespołem Oracle. Poniżej zamieściliśmy odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące naszych planów zachowania ciągłości biznesowej. Będziemy prowadzić tę stronę i regularnie ją aktualizować, gdy jakiekolwiek warunki ulegną zmianie.


Często zadawane pytania

Ostatnia aktualizacja: 1 czerwca 2021 r.

1. Czym jest plan zachowania ciągłości biznesowej Oracle?
Firma Oracle prowadzi zaawansowany program zarządzania ciągłością biznesową, który jest zgodny z normą ISO 22301 i co roku weryfikowany. Poszczególne piony biznesowe Oracle mają konkretne plany w tej kwestii, oparte na specyfice możliwego wpływu różnych sytuacji na naszą działalność biznesową. Firma Oracle stosuje podejście do zarządzania ciągłością biznesową oparte na analizie możliwych konsekwencji, opracowując plany zapewnienia gotowości i reagowania, które dotyczą kwestii dostępności naszych pracowników, miejsc pracy i technologii oraz najważniejszych współzależności. Zasoby kadrowe i rozmieszczenie oddziałów Oracle na całym świecie zapewniają naszej firmie naturalną przewagę wynikającą z elastyczności. Oddziały, które od 28 stycznia 2020 r. zostały przymusowo zamknięte, zdołały utrzymać podstawowe procesy biznesowe i nadal zapewniają wsparcie klientom, dzięki czemu nie odnotowaliśmy zakłóceń w obsłudze klienta. Nie miały na to wpływu nawet gwałtowne wzrosty liczby zachorowań w poszczególnych regionach, np. w Indiach.

2. Czy obecna sytuacja wpłynie na usługi chmurowe, z których korzysta moja firma?
Firma Oracle dokłada wszelkich starań, aby dotrzymywać zobowiązań podjętych w umowach o gwarantowanym poziomie świadczenia usług chmurowych. Usługi te zaprojektowano z myślą o zapewnieniu maksymalnej dostępności i niezawodności. Dysponujemy również zaawansowanym procesem zarządzania mocami produkcyjnymi, aby zapewnić skalowalność usług chmurowych. W chwili obecnej nie spodziewamy się żadnych zakłóceń w dostępności usług chmurowych z powodu rozprzestrzeniania się wirusa powodującego pandemię COVID-19.

3. Czy można się spodziewać opóźnień w łańcuchu dostaw Oracle z powodu pandemii COVID-19?
Oracle dokłada wszelkich starań, aby dotrzymywać warunków i umów zawartych z klientami. W przypadku większości naszych produktów stosujemy strategię korzystania z różnych źródeł zaopatrzenia i usilnie staramy się unikać opóźnień, które mogą wywrzeć negatywny wpływ na działalność klientów. W przypadku produktów lub komponentów dostarczanych głównie z krajów wysokiego ryzyka rozszerzamy nasze alternatywne opcje pozyskiwania zasobów, aby zminimalizować potencjalne zakłócenia w przyszłości.

4. Jaki wpływ ma COVID-19 na czas realizacji dostawy sprzętu?
Jeśli pandemia COVID-19 będzie się nadal nasilać, czas realizacji zamówień może się jeszcze bardziej wydłużyć. Oracle dokłada wszelkich starań, aby zminimalizować potencjalne wydłużenie czasu realizacji.

5. Jaki wpływ obecna sytuacja może ewentualnie mieć na otrzymywanie części zamiennych?
Firma Oracle działa zgodnie z krajowymi i lokalnymi rozporządzeniami i wytycznymi administracji publicznej. Choć nasze strategie planowania i przechowywania zapasów pozostają w mocy, regulacje lokalne mogą mieć wpływ na dostęp do części zamiennych w określonych lokalizacjach oraz transport części z zagranicy, na terenie kraju i za granicę.

6. Czy masz jakieś obawy dotyczące naszego wsparcia w zakresie wymiany lub instalacji sprzętu u klientów?
Liczba serwisantów Oracle i ich rozmieszczenie w różnych regionach świata, a także współpraca z podwykonawcami i partnerami terenowymi Oracle, zapewniają naturalną ciągłość naszego wsparcia sprzętowego na całym świecie. Firma Oracle działa zgodnie z krajowymi i lokalnymi rozporządzeniami i wytycznymi administracji publicznej. Tam, gdzie przepisy tego wymagają, Oracle ubiega się o niezbędne wewnętrzne i rządowe zezwolenia na dojazd do lokalizacji klienta w celu podjęcia newralgicznych działań na miejscu. Oracle będzie również upewniać się, czy obiekty klientów, w których mamy pracować, są bezpieczne i nie stanowią zagrożenia dla zdrowia, oraz czy przestrzega się w nich wszystkich obowiązujących w danym kraju zaleceń związanych z pandemią COVID-19.

7. W jaki sposób mogę otrzymywać najnowsze wiadomości na temat pracy Oracle w czasie pandemii COVID-19?
Oracle będzie przekazywać Ci wszelkie ważne powiadomienia dotyczące naszej działalności, wykorzystując do tego celu standardowe dane kontaktowe i kanały komunikacji z Twoją firmą. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości dotyczące pandemii COVID-19, należy je do nas przesłać za pośrednictwem lokalnego zespołu ds. opieki nad klientem lub obsługi klienta, z którym współpracujesz w ramach rutynowej komunikacji biznesowej. Informacje na temat globalnego działu obsługi klienta można uzyskać, klikając tutaj.

8. Jakie kroki podejmuje Oracle, aby kontrolować rozprzestrzenianie się pandemii Covid-19 wśród swoich pracowników z działów obsługi klienta odpowiedzialnych za serwisowanie sprzętu i oprogramowania w celu zapewnienia dostępności tych usług?
Wszyscy pracownicy Oracle, którzy nie pełnią newralgicznych funkcji biurowych na miejscu w oddziale, pracują w domu i zostali poinstruowani, że mają przestrzegać wytycznych dotyczących zdrowia publicznego, aby chronić się przed narażeniem na kontakt z wirusem powodującym Covid-19. Każdemu pracownikowi, u którego wystąpią objawy grypopodobne, zaleca się pozostanie w domu, skontaktowanie się ze swoim przełożonym i pracownikiem lokalnego działu kadr oraz skonsultowanie się z lekarzem.

9. Biorąc pod uwagę obowiązujące na wielu obszarach ograniczenia dotyczące podróży i tranzytu, w jaki sposób Oracle zamierza zapewnić wsparcie na miejscu w obiektach mojej firmy?

 • Wsparcie sprzętowe:
  Globalny dział wsparcia zdalnego Oracle będzie pomagać klientom w wymianie dowolnych części wymienianych przez użytkownika (części CRU) przez telefon i za pośrednictwem zgłoszenia serwisowego.

  Oracle dysponuje odpowiednio wykwalifikowanymi serwisantami dostępnymi w wielu lokalizacjach na całym świecie. Ten model obsady kadrowej minimalizuje negatywny wpływ aktualnej sytuacji na rozwiązywanie problemów. Oracle monitoruje globalne przepisy i wytyczne rządowe oraz współpracuje z naszymi partnerami w celu uzyskania odpowiedniej zgody (w razie potrzeby) i dostarczenia części zamiennych.
 • Zaawansowane usługi asysty technicznej dla klientów:
  Dział Oracle Advanced Customer Services (ACS) będzie nadal zapewniać wsparcie z wykorzystaniem zdalnego dostępu sieciowego. Oracle zakłada, że to klienci zapewnią autoryzowanym pracownikom Oracle bezpieczny dostęp do sieci w celu wykonania tej usługi. Obecnie zgoda działu ACS na asystę techniczną do oprogramowania na miejscu u klienta jest wyrażana tylko w wyjątkowych przypadkach, gdy możliwe będzie przestrzeganie przy tym lokalnych przepisów i wytycznych zdrowotnych.

10. W jaki sposób Oracle przetransportuje sprzęt z magazynów części spoza mojego kraju do mojego zakładu w przypadku awarii?
Wiele organów krajowej, regionalnej i lokalnej administracji publicznej uznało, że konieczne jest utrzymywanie dostępności infrastruktury o znaczeniu newralgicznym oraz podstawowych towarów i usług. Dział ds. relacji z administracją publiczną Oracle z powodzeniem współpracuje z niektórymi organami tej administracji na całym świecie, dbając o uznanie wkładu firmy Oracle w utrzymanie podstawowych systemów niezbędnych do działania infrastruktury o znaczeniu newralgicznym oraz w celu uzyskania zezwoleń tranzytowych dla swoich pracowników i produktów. Konsekwentnie ubiegamy się o takie zezwolenia, o ile pozwalają na to możliwości. Ponadto w przypadku klientów Oracle, którzy korzystają z usług podstawowych lub infrastruktury o znaczeniu newralgicznym, będziemy wdzięczni za wszelkie wsparcie, którego klienci będą nam mogli udzielić, informując swoje lokalne jurysdykcje o potrzebie ewentualnej obsługi przez firmę Oracle i wstępnie załatwiając zezwolenia na tranzyt lub udzielając pomocy w tym zakresie.

11. Co robi Oracle, aby chronić moją sieć przed zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa związanymi ze zwiększoną aktywnością opartą na dostępie zdalnym?
Oracle wykorzystuje systemy wykrywania włamań w intranecie, aby zapewnić ciągły nadzór w celu wychwytywania zdarzeń stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa oraz reagowania na nie, gdy zostaną zidentyfikowane.

Oracle monitoruje sieć w celu wykrywania ataków na otwarte porty zapory w swoim firmowym intranecie. Zdarzenia są analizowane przy użyciu wykrywania sygnatur, które polega na porównywaniu metodą dopasowywania wzorców ustawień środowiska i działań użytkownika z bazą danych dotyczących znanych ataków. Bazy sygnatur są aktualizowane, gdy tylko nowe wersje zostaną udostępnione do komercyjnej dystrybucji. Alerty są przekazywane do działu ds. bezpieczeństwa informacji Oracle w celu ich przejrzenia i reagowania na potencjalne zagrożenia.

Kontrola dostępu do systemu obejmuje uwierzytelnianie, autoryzację, zatwierdzanie dostępu, udostępnianie i cofanie uprawnień — dotyczy to pracowników i wszelkich innych „użytkowników” zdefiniowanych przez Oracle.

Należy pamiętać, że to klient jest odpowiedzialny za wszelkie czynności związane z administrowaniem użytkownikami końcowymi w aplikacji. Oracle nie zarządza kontami użytkowników końcowych klienta.

12. Jakie kroki podejmuje Oracle, aby upewnić się, że serwisanci uzyskujący dostęp do moich obiektów w celu wykonania usługi nie wprowadzą do mojego miejsca pracy wirusa powodującego Covid-19?
Wszyscy pracownicy Oracle zostali poinstruowani, że muszą powiadomić swojego przełożonego i dział kadr, jeśli wystąpią u nich objawy grypopodobne — osobom tym nie będzie się powierzać zadań w terenie. Serwisanci zgłaszający się w obiektach klientów w celu wykonania usługi zostali poinstruowani, aby postępować zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi zdrowia publicznego.

13. Co moja firma może zrobić, aby pomóc Oracle w świadczeniu potrzebnych nam usług?
W stosownych przypadkach Oracle liczy na to, że klienci zapewnią serwisantom ciągły zdalny dostęp do sieci i urządzeń fizycznych, aby umożliwić nam wykonanie usługi. Podstawowe znaczenie ma zapewnienie tokenów dostępowych i narzędzi do współpracy. Zwracanie przez klienta uwagi na tę kwestię pozwoli firmie Oracle zaspokoić potrzeby obsługiwanego przedsiębiorstwa bez dodatkowej zwłoki.

Niektóre rozporządzenia rządowe wymagają obecnie certyfikacji usług dla kluczowych firm na całym świecie, ogromne znaczenie ma więc współpraca Oracle i klientów w zakresie uzyskiwania wymaganej autoryzacji. Ponadto, zanim poprosisz Oracle o przysłanie serwisanta w celu udzielenia pomocy na miejscu, upewnij się, że zamawiana usługa ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania firmy oraz że środowisko, w którym będzie pracować przedstawiciel Oracle nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i jest bezpieczne zarówno dla samego serwisanta, jak i dla klienta.

14. Czy moja firma może otrzymać części zapasowe w komis jako zabezpieczenie na wypadek przyszłej niedostępności?
Oracle oferuje możliwość magazynowania części zamiennych na miejscu jako opcję serwisową dostępną w przypadku części zamiennych o znaczeniu newralgicznym. Jeśli ta opcja Cię interesuje, więcej informacji na jej temat może dostarczyć Twój opiekun klienta.

15. Czy możesz podać mojej firmie listę osób, które będą obsługiwać moje konto?
Strategia kadrowa Oracle nie zakłada przydzielania do obsługi klienta jednej stałej grupy pracowników. Na ogół zatrudniamy pracowników w różnych lokalizacjach na całym świecie i szkolimy ich w zakresie całej oferty, aby mogli zajmować się rozwiązywaniem różnego rodzaju problemów.

16. Czy firma Oracle określiła kluczowych pracowników i dostawców, którzy mogliby wspierać świadczenie usług na rzecz mojej firmy, i opracowała plany awaryjne w celu utrzymania ciągłości obsługi?
Plany zapewnienia ciągłości biznesowej Oracle obejmują planowanie awaryjne w zakresie zapewnienia umiejętności, zasobów i pracowników o znaczeniu newralgicznym. Nasz program zapewniania niezawodności łańcucha dostaw ma na celu zapewnienie bliskiej współpracy z kluczowymi dostawcami Oracle z myślą o zagwarantowaniu dodatkowego wglądu w ciągłość naszego łańcucha dostaw.

17. W jaki sposób Oracle ustala, kiedy świadczyć klientom usługi zdalne lub na miejscu?
Nadal skupiamy się na ciągłej satysfakcji i sukcesie naszych klientów, ale bezpieczeństwo i zdrowie zarówno pracowników Oracle, jak i klientów są sprawą najwyższej wagi. W związku z tym wizyty naszych pracowników u klientów są ograniczone do krytycznych sytuacji biznesowych, w których działanie zdalne nie rozwiązuje problemu. W sytuacjach, w których nie jest możliwe zdalne rozwiązanie newralgicznych problemów, pracownicy mogą zostać dopuszczeni do wizyt na miejscu, biorąc pod uwagę istotność problemu, lokalizację zakładu oraz środki podjęte w celu spełnienia wymogów prawnych i zapewnienia bezpiecznego środowiska dla naszych pracowników.

Dowiedz się, jak nasi klienci, partnerzy i pracownicy stawiają czoła temu kryzysowi.
Pomóż zwalczać COVID-19

Pomóż zwalczać COVID-19: już dziś zgłoś się na ochotnika do testów klinicznych szczepionki

Rozpoczęła się 3 faza amerykańskich testów klinicznych oceniających szczepionki. Oracle z dumą wspiera NIH Coronavirus Prevention Network (CoVPN) — sieć zapobiegania koronawirusowi utworzoną w odpowiedzi na globalną pandemię, której celem jest zarejestrowanie miliona ochotników do testów szczepionek na dużą skalę.

Uzyskaj bezpłatne narzędzia do planowania finansowego i modelowania scenariuszy

Oracle oferuje bezpłatne narzędzia do planowania finansowego i modelowania scenariuszy, które pomagają klientom w adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych

W następstwie pandemii COVID-19 procesy planowania scenariuszy i modelowania strategicznego stały się niezbędne dla zespołów finansowych, które z ich wykorzystaniem oceniają szeroki wachlarz możliwych rezultatów, prognozują przychody i płynność oraz dokonują iteracyjnych prognoz krótko- i średnioterminowych. Właśnie dlatego zapewniamy przez następne 12 miesięcy bezpłatny dostęp do rozwiązania Oracle Financial Statement Planning — w tym do funkcji modelowania strategicznego — wszystkim obecnym klientom korzystającym z Oracle Planning Cloud.

Bezpłatne kursy online i programy certyfikacyjne

Oracle oferuje bezpłatną naukę online i certyfikaty w zakresie Oracle Cloud Infrastructure i Oracle Autonomous Database

W miarę jak nasi klienci dostosowują się do szybko zmieniającego się środowiska cyfrowego, Oracle intensyfikuje wysiłki, aby pomóc w poszerzaniu umiejętności technicznych w zakresie korzystania z chmur obliczeniowych, których firma potrzebuje do szybszego wdrażania innowacji. Oracle oferuje bezpłatny dostęp do treści służących do nauczania online i do certyfikatów użytkownikom Oracle Cloud Infrastructure i Oracle Autonomous Database. Od teraz każdy użytkownik, w tym programiści, technicy, architekci, studenci i nauczyciele akademiccy, będą mieć szybki i łatwy dostęp do ponad 50 godzin szkoleń online i 6 egzaminów certyfikacyjnych.

Bezpłatne narzędzia kadrowe

Oracle oferuje bezpłatne narzędzie kadrowe, aby pomóc klientom chronić pracowników

Nasze obawy dotyczące pandemii COVID-19 wciąż się nasilają, tak więc wiele przedsiębiorstw i instytucji oraz specjaliści ds. kadrowych muszą się zmierzyć z nowymi i bezprecedensowymi wyzwaniami. Chcąc im pomóc, zapewniamy bezpłatny dostęp do naszego rozwiązania Workforce Health and Safety — jest ono przeznaczone dla klientów korzystających obecnie z platformy Oracle Human Capital Management Cloud . Nasz moduł Workforce Health and Safety pomaga zautomatyzować zgłaszanie incydentów w miejscu pracy zarówno teraz, jak i w przyszłości, w miarę jak będziemy dostosowywać nasze działania do rosnących obaw o zdrowie i bezpieczeństwo.

Środki na skorzystanie z platformy Oracle Cloud Infrastructure

Środki na skorzystanie z Oracle Cloud Infrastructure—Oracle dla nowych firm

Począwszy od 1 kwietnia nowe firmy opłacające udział w programie będą otrzymywać przez trzy miesiące środki na pokrycie kosztów korzystania z Oracle Cloud Infrastructure. Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2020 r. kwoty te będą automatycznie odejmowane od opłat za wykorzystywane technologie. Startupy będą nadal otrzymywać rachunek za użytkowanie, ale ich koszty będą wynosić zero. Każda nowa firma, który wykorzysta te środki, automatycznie otrzyma tę pomoc w tym samym czasie.

Oracle Therapeutic Learning System

Oracle Therapeutic Learning System rejestruje skuteczność leków na COVID-19

Firma Oracle opracowała i przekazała rządowi USA rozwiązanie COVID-19 Therapeutic Learning System, które pozwala lekarzom i pacjentom rejestrować skuteczność obiecujących terapii lekowych na COVID-19. System ten jest wynikiem wyjątkowej i ważnej współpracy z organizacją National Institutes of Health, Agencją Żywności i Leków (FDA), Centrami Kontroli i Zapobiegania Chorobom, Centrami Usług Medicare i Medicaid oraz Departamentem Zdrowia i Opieki Społecznej.

Poznaj opinie naszych klientów

Bedford Industries zmienia profil działalności w obliczu pandemii COVID-19 i zaczyna produkować przyłbice

Bedford Industries jest wiodącym producentem opasek zaciskowych i innych elementów zginanych, takich jak etykiety czy przewody do masek medycznych. W trakcie pandemii COVID-19 firma zmieniła profil działalności i zaczęła produkować przyłbice. Prezes Bedford Industries wyjaśnia, jak udało im się zrealizować ten pomysł w ciągu niespełna tygodnia i w jaki sposób rozwiązanie NetSuite pomogło stworzyć pierwszą w historii firmy platformę handlu elektronicznego, która pozwoliła obsłużyć ogromną liczbę klientów zainteresowanych zakupem przyłbic.

Najnowsze wpisy na blogu