Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników

Oracle ZFS Storage Appliance — Cechy

Oracle ZFS Storage Appliance
System pamięci masowej z wbudowanymi aplikacjami

Urządzenie Oracle ZFS Storage Appliance oferuje doskonałą wydajność i efektywność działania dla firmowych środowisk sieciowych pamięci masowych (NAS), co pozwala przyspieszyć wykonywanie funkcji biznesowych i ograniczyć stopień komplikacji systemów. Ten pierwszy system pamięci masowej z wbudowanymi zoptymalizowanymi aplikacjami umożliwia integrację z systemami bazodanowymi Oracle Database na nieosiągalnym dotąd poziomie, a w efekcie automatyzację dostrajania zasobów pamięci masowej i cyklu życia aplikacji, zmniejszenie zapotrzebowania na fizyczne zasoby pamięci oraz obniżenie całkowitego kosztu użytkowania.

 

Cecha

Korzyść


Zacznij już teraz