Przejdź do jednej z poniższych lokalizacji, aby uzyskać pomoc:


  • Klienci posiadający subskrypcję Cloud mogą przejść do portalu Cloud, aby uzyskać dostęp do przewodników wprowadzających, zgłosić błąd, skontaktować się z menedżerem ds. klienta lub dołączyć do forum dyskusyjnego.

  • Klienci posiadający umowę na aktywną asystę techniczną mogą również przejść do portalu My Oracle Support, aby znaleźć odpowiedzi w bazie wiedzy Oracle Support, udzielać się w społeczności My Oracle Support Community lub zgłaszać i aktualizować żądania obsługi serwisowej.
 

Firmy przejęte przez Oracle mogą skorzystać ze swoich istniejących punktów kontaktowych w celu uzyskania asysty technicznej, profesjonalnych usług i skontaktowania się z działem sprzedaży, dopóki wsparcie nie będzie dostępne w standardowym modelu asysty technicznej Oracle.

Dodatkowe informacje na temat asysty technicznej można znaleźć na stronie Oracle Support.