Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników

Odwiedź jedną z poniższych lokalizacji, aby uzyskać pomoc.


  • Klienci posiadający umowę na aktywną asystę techniczną powinni przejść do portalu My Oracle Support, gdzie mogą znaleźć odpowiedzi na swoje pytania techniczne w bazie wiedzy Oracle Support, udzielać się w społeczności My Oracle Support Community lub zgłaszać i aktualizować zgłoszenia serwisowe.
  • Klienci posiadający subskrypcję Cloud mogą również przejść do swojego portalu Oracle Cloud, aby uzyskać dostęp do przewodników wprowadzających do produktów Cloud, skontaktować się z menedżerem ds. klienta korzystającego z rozwiązania Cloud, zadać pytania operacyjne lub dołączyć do forum dyskusyjnego.
  • Klienci, którzy posiadają produkty firm kupionych przez Oracle, wszelkie potrzeby w zakresie wsparcia technicznego powinni kierować do jednostek wymienionych w książki adresowej asysty technicznej dla produktów przejętych.

W przypadku ogólnych pytań na temat zasad świadczenia asysty technicznej przez Oracle należy przejść do strony Oracle Support.