Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników

Corente Cloud Services Exchange

Wirtualizacja sieci WAN w przedsiębiorstwie globalnym

Usługa w chmurze zapewniająca zaufaną łączność w dowolnej globalnej sieci IP — w znacznie krótszym czasie, przy mniejszej złożoności i niższych kosztach.

Corente Cloud Services Exchange

Informacje ogólne

Zaufana łączność w sieci VPN

  • Zaufane usługi sieciowe między dowolnymi lokalizacjami w dowolnej sieci IP
  • Zapora stanowa, broker partnerski, szyfrowanie i zaawansowany translator adresów sieciowych (NAT)
  • Monitorowanie dostępności i wydajności sieci WAN
  • Szybkie, proste i elastyczne wdrożenia bramy usług
  • Bezpieczny dostęp do aplikacji w chmurze w dowolnym czasie i miejscu

Korzyści

Korzyści

  • Upraszczanie i eliminowanie słabości konfiguracji sieci globalnej
  • Tworzenie lub rozbudowa sieci globalnej w ciągu minut lub godzin
  • Uzyskanie kontroli i wglądu w sieć przedsiębiorstwa w chmurze
  • Zapewnienie scentralizowanego i bezpiecznego zarządzania oraz administracji zdalnej
  • Obniżenie kosztów, zmniejszenie ryzyka oraz łatwiejsze i szybsze skalowanie

Oracle Technology Network


Produkty pokrewne


Zacznij już teraz