Oracle EPM Planning

Dezvoltaţi previziuni flexibile pentru toate departamentele afacerii

Economia digitală necesită mai mult decât foi de calcul şi procese de planificare orientate pe departament. Planificarea cu adevărat eficace ar trebui să conecteze cursiv întreaga organizaţie, pentru o mai bună viziune. Soluţiile de la Oracle pentru planificare, buget şi previziuni aliniază toate procesele de planificare din cadrul afacerii. Răspundeţi mai rapid şi mai eficient la schimbări, dezvoltând previziuni flexibile pentru toate domeniile de activitate. Creaţi previziuni pe termen lung pentru modificări imprevizibile ale afacerii cu ajutorul modelării avansate în scenarii integrate. Obţineţi informaţii despre volumul costurilor şi al profitabilităţii, pentru a determina domeniul în care veţi investi resurse limitate.


Treceţi de instrumentele de planificare şi foile de calcul deconectate

Treceţi de instrumentele de planificare şi foile de calcul deconectate. Începe să creaţi previziuni. Modelaţi pentru situaţii nesigure. Profitaţi de module integrate, create în acest sens, care pot asocia rapid planificarea financiară şi operaţională pentru planificarea forţei de muncă, planificarea activelor de capital, planificarea financiară a proiectelor şi planificarea situaţiilor financiare.

Cu soluţiile Oracle Planning Cloud, puteţi să efectuaţi cu uşurinţă următoarele:

  • Să preziceţi performanţa viitoare şi să creaţi scenarii alternative, conectând presupunerile operaţionale cu rezultatele financiare, planificarea predictivă şi prognozele în desfăşurare.
  • Integrate date din sistemele Oracle şi ERP, profitând de investiţiile în IT existente
  • Îmbunătăţiţi flexibilitatea în afaceri utilizând modelarea financiară cuprinzătoare şi detaliată şi schimbarea rapidă a presupunerilor
  • Rezolvaţi natura repetitivă a finanţării şi impactul strategiilor asupra evaluărilor creditelor şi asupra structurii capitalului
  • Creaţi rapoarte printr-o interfaţă intuitivă şi integrare completă cu Excel
  • Stabiliţi ce clienţi, servicii şi produse determină profitul şi ce puteţi face pentru a îmbunătăţi profitabilitatea şi pentru a reduce costurile
  • Permiteţi utilizatorilor business din HR, vânzări, finanţe şi alte departamente să personalizeze cu uşurinţă planurile, fără a implicita IT-ul.


Produse on-premise

Hyperion

Începeţi acum