Oracle SCM-lösningar – Transportation Management

Maximala logistikresultat

Hantera transporter och globala handelsinsatser och rationalisera vardagliga lagerbehov.

Transportation Management

Oracle Transportation Management-lösningarna är avsedda både för företag med stora transportbehov, speditörer och 3PL/LSP-företag och hanterar all transportaktivitet i hela din globala leveranskedja. De är lättanvända och har branschledande funktioner och med dem kan ni sänka fraktkostnaderna, optimera servicenivåerna och automatisera processer så att logistiken fungerar mer effektivt.

Planering av driften

Logistikplanering

En toppmodern optimeringsmotor som automatiskt hittar de bästa lösningarna på dina logistikbehov och tar hänsyn till dina affärskrav och dina handelspartners kapacitet.

 • Skapa ett mer effektivt och snabbare logistiknätverk
 • Planera och genomför inhemska och internationella leveranser i ett och samma system
 • Sänk kostnaderna och hantera utrustning mer effektivt
 • Optimera containrarnas lagringskapacitet, samla beställningar och optimera transportrutter och kalendrar
Kundreferens: Grupo Bimbo optimerar distributionskostnaderna
Transportupplysningar

Transportanalys

En analysvy tvärs över hela företaget som ger insyn i transportinformation och nyckeltal på detaljnivå.

 • Spåra artiklar, beställningar och leveranser
 • Inför ändringar som förbättrar servicenivåer och sänker kostnader
 • Få proaktiva aviseringar om kommande milstolpar och milstolpar som ni har missat
 • Övervaka resultaten gentemot mål, benchmark och prognoser
Kundreferens: CNH Industrial Cuts Transportation and Logistics Overhead
Hantering av flottan

Hantering av flottan

Hantera flottan utan att offra transportörernas effektivitet eller utnyttjandet av flottan.

 • Hantera alla aspekter kring transportresurser: förare, dragbilar och släp
 • Beakta transportresursernas kapacitet samtidigt som du optimerar kontrakterade transportörers tariffer
 • Mät och håll koll på det ekonomiska resultatet genom uppföljning av kostnader, leverantörs- och kundreskontra, periodiseringar och tvisthantering
Artikel: Schneider driver på medarbetarnas prestationer och en effektiv verksamhet
Betalning och fakturering för frakt

Betalning och fakturering för frakt

Slipp administrativt arbete så att ni kan bli mer effektiva och fokusera på helheten.

 • Automatisera manuella rutiner som rör betalning och granskning av fraktfakturor
 • Ha kontroll över alla aspekter av transportavgifter, däribland extraavgifter och rabatter
 • Spåra tilläggstjänster, fakturamatchning och automatiska betalningar, håll reda på skadeståndskrav och rapportera kostnader
 • Stöder både fraktbetalning (fraktföretaget) och fakturering (3PL/LSP)
Video: Panduit optimerar de globala fraktkostnaderna med OTM Cloud (1:55)
Transportörstyrning

Transportörstyrning

Framställ mer noggranna anbudsdokument och minska den tid och det arbete som krävs för att genomföra en inköpscykel.

 • Hantera förhandlingar med frakt- och logistikföretag om avgifter, tilläggstjänster och utrustningskrav
 • Bedöm den ekonomiska inverkan av föreslagna avgiftsändringar innan de träder i kraft
 • Sänk transportkostnaderna genom att optimera anbudsförfarandet och förhandla avgifter med leverantören
Datablad: Oracle Transportation Sourcing (PDF)
Insyn

Visibilitet

Skaffa visibilitet kring artiklar, beställningar och leveranser så att du kan leverera extra god service och planera säkert.

 • Hantera beställningars och leveransers livscykel proaktivt genom automatisk övervakning av milstolpar
 • Få en överblick över tillgängliga lagernivåer på fasta lagerpunkter och som befinner sig under transport i hela leveranskedjan
 • Spåra varje steg i de globala leveransernas livscykel
Artikel: APL Logistics sätter globala leveranser i högsätet


Relaterade produkter och resurserKom igång


Vi hjälper dig gärna

Kontakta en säljexpert

Guidade visningar

Se en demonstration

Registrera dig efter ämne