Oracle EPM Planning

Tüm iş kollarında atik tahminler geliştirin

Dijital ekonomi yalnızca hesap tablolarından ve departman odaklı planlama süreçlerinden çok daha fazlasını gerektirir. Gerçek manada etkili bir planlama, daha iyi düzeyde vizyon sağlamak üzere tüm organizasyonunuzun genelinde sorunsuz bir bağlantı sağlamalıdır. Oracle planlama, bütçe oluşturma ve tahmin çözümleri, işletme genelinde planlamayı uyumlu hale getirir. Tüm iş kolları için atik tahminler geliştirerek değişikliğe daha hızlı ve daha verimli şekilde yanıt verin. Gelişmiş ve yerleşik senaryo modellemesi kullanarak öngörülemez iş dinamikleri için uzun aralıklı tahminler oluşturun. Sınırlı kaynakları nereye yatırmanız gerektiğini belirlemek için maliyet ve kârlılık kapsamına ilişkin öngörü kazanın.


Bağlantısı kopuk planlama araçlarını ve elektronik tabloları geride bırakın

Bağlantısı kopuk planlama araçlarını ve elektronik tabloları geride bırakın. Tahmin işleminize hızlı bir başlangıç yapın. Belirsizlik için model oluşturun. İş gücü planlama, sermaye varlığı planlaması, proje finansal planlaması ve bilanço planlaması için finansal ve operasyonel planlama arasında hızla bağlantı oluşturan amaca yönelik, kullanıma hazır modüllerden yararlanın.

Oracle Planning Cloud çözümleriyle kolayca şunları yapabilirsiniz:

  • Tahmine dayalı planlama ve hareketli tahminlerle operasyonel varsayımları ile finansal sonuçlar arasında bağlantı oluşturarak gelecekteki performansı tahmin etme ve alternatif senaryolar oluşturma
  • Oracle ve diğer ERP sistemlerindeki verileri entegre ederek mevcut BT yatırımlarından yararlanma
  • Kapsamlı finansal modelleme ve hızlı varsayım değişikliklerini kullanarak iş atikliğini artırma
  • Finansmanın yinelemeli yapısına ve stratejilerin kredi derecelendirmeleri ve sermaye yapısı üzerindeki etkisine yanıt verme
  • Sezgisel bir kullanıcı arayüzü ve tamamen Excel entegrasyonu ile raporlar oluşturma
  • Hangi müşterilerin, servislerin ve ürünlerin kazançlı olduğunu ve kârlılığı artırdığını ve maliyeti düşürdüğünü belirleme
  • İK, satış, finans departmanlarındaki ve diğer departmanlardaki iş kullanıcılarının BT'yi karıştırmadan planları ihtiyaçlarına göre uyarlamasını sağlama


Şirket İçi Ürünler

Hyperion

Başlarken

Size yardım için buradayız

Satış Uzmanı ile Görüşün

Deneme

Oracle Cloud'u Deneyin

Konuya göre kaydolun