PLM için Oracle Supply Chain Management

Ürün Geliştirme ve Oracle Supply Chain Management
İnovatif Ürün Geliştirme için Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi
Ürün İnovasyonu ve Oracle SCM
Uyumlu Ürün İnovasyonu

Sahip olduğunuz bir fikri her zaman karlı bir ürüne dönüştürebiliyor musunuz?

Açık ve uyumlu inovasyonları paraya dönüştürmek için finansal ve stratejik verilere ilişkin aşağıdan yukarıya doğru inovasyon ve yukarıdan aşağıya görünürlük sayesinde en yüksek kâr potansiyeli olan fikirleri seçin, dönüştürün ve bu fikirlere yatırım yapın.


Ürün Geliştirme ve Oracle SCM
Ürün Geliştirme

Müşteri gereksinimlerini karşılayan veya aşan yeni ürünleri düzenli olarak sağlıyor musunuz?

Maliyet ve riski denetlerken yüksek kaliteli ve inovatif ürünlerle müşterileri memnun edin. Global ve dış kaynaktan sağlanan ürün değer zincirinizi optimize ederek ürünleri daha hızlı şekilde pazara getirin.


PLM ve Ürün Ticarileştirmesi
Ürün Ticarileştirmesi

Her ürünün lansmanını sorunsuz bir şekilde mi yapıyorsunuz?

Yeni ürünlere hızlı bir çıkış sağlayın. Satış kanalları, üreticiler, tedarik siteleri ve iş ortakları arasında tahmin edildiği gibi zamanında ürünleri piyasaya sürmek için tüm ticarileştirme ağınızı uyumlu hale getirin ve hazırlayın.


Ürün Kalitesi ve Uyum
Ürün Kalitesi ve Uyum

Yüksek servis ve destek maliyetlerinden kaçınmak için proaktif bir şekilde kaliteyi ve uyumu yönetebilir misiniz?

Garanti, hizmet, destek ve mevzuat maliyetlerini en aza indirin. Ürün değer zincirinde ve kapalı döngü kalite ve uyum süreçlerinde tam görünürlükle, daha iyi ürünleri daha hızlı bir şekilde sağlayacaksınız.


Oracle Supply Chain Management ile Büyüme ve Kârlılığı Sürekli Olarak Artırın
Büyüme ve Kârlılık

Kârlılığı sürekli olarak geliştirecek bilginiz var mı?

Müşteri odaklı ürün değeri zincirinizde mükemmellik ve büyümeyi destekleyin. Karar alma sürecini izlemek, ölçmek ve iyileştirmek için en son araçlarla hemen fırsatlar için harekete geçebilirsiniz.


Başlarken

 
Bize Ulaşın