Kendi Kendini Yöneten Veritabanı Nedir?

Kendi kendini yöneten veritabanı tanımı

Kendi kendini yöneten veritabanı, veritabanı ayarlama, güvenlik, yedeklemeler, güncellemeler ve geleneksel olarak veritabanı yöneticileri (DBA'lar) tarafından gerçekleştirilen diğer rutin yönetim görevlerini otomatikleştirmek için makine öğreniminden yararlanan bir bulut veritabanıdır. Geleneksel bir veritabanının aksine, kendi kendini yöneten bir veritabanı tüm bu görevleri ve daha fazlasını insan müdahalesi olmadan gerçekleştirir.

Neden Kendi Kendini Yöneten Veritabanı Kullanmalısınız?

Veritabanları, kritik işletme bilgilerini depolar ve modern kurumların verimli bir şekilde çalışması için hayati önemdedir. Veritabanı yöneticileri veritabanlarını yönetmek ve bakımlarını yapmak için zaman alan manuel görevlere genellikle aşırı zaman harcar. Mevcut iş yüklerinin ihtiyaçları veritabanı yöneticilerinin hata yapmasına yol açabilir, bu da çalışma süresi, performans ve güvenlik üzerinde yıkıcı bir etkiye neden olabilir.

Örneğin, yama veya güvenlik güncellemesinin uygulanmaması güvenlik açıkları oluşturabilir. Yamanın doğru şekilde uygulanmaması güvenlik önlemlerini zayıflatabilir veya tümüyle ortadan kaldırabilir. Veritabanı güvenli değilse, kurum için ciddi finansal yansımalara yol açabilecek ve şirket itibarını olumsuz etkileyebilecek veri ihlalleri riski gündeme gelebilir.

İş uygulamaları, mevcut veritabanlarına yeni kayıtlar ekler veya raporlar oluşturmak, trendleri analiz etmek ya da anormallikleri aramak için veritabanı bilgilerini kullanır. Bu da veritabanlarının büyüyerek terabaytlarca boyutlara ulaşmasına neden olabilir. Veritabanı yöneticilerinin yönetim, güvenlik ve maksimum performans için ayarlama işlemlerini gerçekleştirmesini daha da zorlaştıracak ölçüde karmaşık hale gelebilirler. Yavaş çalışan veya kesinti nedeniyle erişilemeyen veritabanları çalışanların üretkenliğini olumsuz etkileyebilir ve müşterileri rahatsız edebilir.

Kurumsal verinin miktarı ve hızı artmaktadır. Bu da veri güvenliğini geliştiren, kesintileri azaltan, performansı artıran ve insan hatasına açık olmayan verimli, güvenli veritabanı yönetimi ihtiyacını artırmaktadır. Kendi kendini yöneten bir veritabanı bu hedeflere ulaşabilir.

Veritabanlarında Depolanan Veri Türleri

Bir veritabanı yönetim sisteminde depolanan bilgiler yüksek düzeyde yapılandırılmış (muhasebe kayıtları veya müşteri bilgileri gibi) veya yapılandırılmamış (dijital görüntüler veya elektronik tablolar gibi) olabilir. Müşteriler ve çalışanlar veriye doğrudan erişebilir veya kurumsal yazılım, web siteleri ya da mobil uygulama yazılımları üzerinden dolaylı olarak erişim sağlayabilir. Ayrıca iş karar destek sistemi, müşteri ilişkileri yönetimi ve tedarik zinciri uygulama yazılımları gibi birçok yazılım türü veritabanlarında depolanan bilgileri kullanır.

Kendi Kendini Yöneten Veritabanının Bileşenleri

Kendi kendini yöneten bir veritabanı, iş yükü türleriyle uyum gösteren iki temel unsurdan oluşur.

 • Bir veri ambarı iş karar destek sistemi faaliyetleriyle ilgili çok sayıda işlev gerçekleştirir ve analiz için önceden hazırlanan veriyi kullanır. Veri ambarı ortamı ayrıca tüm veritabanı yaşam döngüsü işlemlerini yönetir, milyonlarca satırda sorgu taramaları yapabilir, işletmenin gereksinimlerine göre ölçeklenebilir ve saniyeler içinde konuşlandırılabilir.
 • İşlem gerçekleştirme gerçek zamanlı analitik, kişiselleştirme ve sahtekarlık tespiti gibi zamana dayalı işlem süreçlerine olanak tanır. İşlem gerçekleştirme genellikle çok az sayıda kayıt içerir. Önceden tanımlanmış işlemlere dayanır, kolay uygulama geliştirme ve konuşlandırma sağlar.

Kendi Kendini Yöneten Veritabanı Nasıl Çalışır?

Kendi kendini yöneten bir veritabanı; kullanıma açma, güvenlik, güncellemeler, erişilebilirlik, performans, değişiklik yönetimi ve hata önleme için tam, uçtan uca otomasyon sağlamak üzere yapay zeka ve makine öğreniminden yararlanır.

Bu bağlamda, kendi kendini yöneten veritabanı belirli özelliklere sahiptir.

 • Kendi kendini yönetir
  Tüm veritabanı ve altyapı yönetimi, izleme ve ayarlama süreçleri otomatiktir. DBA'lar artık veri toplama, modelleme, işleme, denetim stratejileri dahil daha önemli görevlere odaklanıyor ve geliştiricilerin uygulama kodunda çok az değişiklik yaparak veritabanı içi özellikleri ve işlevleri kullanmalarına yardımcı oluyor.
 • Kendi kendine güvenlik sağlar
  Yerleşik beceriler hem harici saldırılara hem de kötü niyetli dahili kullanıcılara karşı koruma sağlar. Bu, yamalanmamış veya şifrelenmemiş veritabanlarına yönelik siber saldırılarla ilgili endişelerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olur.
 • Kendi kendini onarır
  Bu, plansız bakım da dahil olmak üzere kapalı kalma süresini önleyebilir. Kendi kendini yöneten bir veritabanı, yamalama dahil olmak üzere ayda 2,5 dakikadan daha az kesinti süresi gerektirebilir.

Kendi Kendini Yöneten Veritabanının Avantajları

Kendi kendini yöneten bir veritabanının bazı avantajları vardır.

 • Otomatik yamalar ve düzeltmeler de dâhil olmak üzere, maksimum veritabanı çalışma süresi, performans ve güvenlik
 • Otomasyon ile manuel, hataya açık yönetim görevlerinin ortadan kaldırılması
 • Rutin görevleri otomatikleştirerek daha düşük maliyetler ve daha yüksek üretkenlik

Kendi kendini yöneten bir veritabanı aynı zamanda bir kurumun veritabanı yönetim çalışanlarını veri modelleme, programcılara veri mimarisiyle yardımcı olma ve geleceğe dönük kapasite planlama gibi işletmeye daha büyük değer sağlayan daha üst düzey çalışmalara yönlendirmesini sağlar. Bazı durumlarda kendi kendini yöneten veritabanı, veritabanlarını yönetmek için gereken veritabanı yöneticilerinin sayısını azaltarak bu çalışanların daha stratejik görevlere aktarılmasını sağlayabilir.

Akıllı Teknolojiler Kendi Kendini Yöneten Veritabanlarını Destekliyor

Bazı temel akıllı teknolojiler, rutin bakım, ölçeklendirme, güvenlik ve veritabanı ayarlama gibi sıradan ama önemli görevlerin otomasyonunu sağlayan kendi kendini yöneten veritabanlarını destekler. Örneğin, tümüyle kendi kendine ayarlama yapan bir veritabanı sağlamak için, kendi kendini yöneten veritabanının makine öğrenimi ve yapay zeka algoritmaları sorgu optimizasyonu, otomatik bellek yönetimi ve depolama yönetimini içerir.

Makine öğrenimi algoritmaları, davetsiz misafirler herhangi bir hasar oluşturamadan günlüğe kaydedilen veriyi analiz ederek, aykırılıkları ve anormal modelleri işaretleyerek şirketlerin veritabanı güvenliğini artırmalarına yardımcı olabilir. Makine öğrenimi sistem çalışırken bir yandan manuel müdahale olmaksızın otomatik ve sürekli olarak sisteme ilişkin yama, ayarlama, yedekleme ve yükseltme işlemlerini gerçekleştirebilir. Bu otomasyon, veritabanı operasyonlarını veya güvenliğini etkileyecek insan hatalarının ya da kötüye kullanım olasılıklarını en aza indirir.

Ek olarak, kendi kendini yöneten veritabanlarının bazı özel becerileri vardır.

 • Kolay ölçeklenebilirlik
  Bulut tabanlı bir veritabanı sunucusu, gerektiğinde bilişim ve bellek kaynaklarını anında genişletebilir ya da daraltabilir. Örneğin bir şirket çeyrek dönem sonu işlemleri için veritabanı bilişimi 8 çekirdekten 16 çekirdeğe ölçeklendirebilir ve bu sürecin ardından daha az maliyetli 8 çekirdeğe geri dönebilir. Hatta maliyetleri azaltmak için tüm bilişim kaynakların hafta sonu kapatılabilir ve Pazartesi sabahı yeniden başlatılabilir.
 • Sorunsuz veritabanına düzeltme eki uygulama
  Çoğu veri ihlali, bir güvenlik veya güvenlik açığı düzeltme ekinin zaten mevcut olduğu ancak henüz uygulanmadığı sistem güvenlik açıkları tarafından etkinleştirilir. Kendi kendini yöneten bir veritabanı, iş kesintilerini ortadan kaldırmak için tasarlanmış bir sırayla yamaları bulut sunucularına otomatik olarak uygulayarak bu sorunu önler.
 • Entegre zeka
  Kendi kendini yöneten veritabanı makine öğrenimi ve yapay zeka tekniklerinden yararlanan izleme, yönetim ve analitik becerilerini entegre eder. Amaç, veritabanı ayarlamayı otomatikleştirmek, uygulama yazılımı kesintilerini önlemek ve tüm veritabanı uygulaması genelinde güvenliği güçlendirmektir.

Geliştirici Avantajı

Kendi kendini yöneten bir veritabanı ile geliştiriciler önceden yapılandırılmış, tümüyle yönetilen ve güvenli bir ortamda barındırılan veriden hızla ölçeklenebilen ve güvenli kurumsal uygulamalar oluşturabilirler.

Kendi Kendini Yöneten Veritabanı Seçme

Kendi kendini yöneten veritabanları çok sayıda avantaj sunar. Kurumunuza sunulan teklifleri değerlendirmeye hazır olduğunuzda aşağıdaki önemli özelliklere göz atın.

 • Otomatik Tedarik
  Arızaya karşı toleranslı ve erişilebilirlik seviyesi yüksek, görev açısından kritik öneme sahip veritabanlarını otomatik olarak harekete geçirir. Sorunsuz ölçekleme, sunucu arızasına karşı koruma sağlar ve güncellemelerin uygulamalar çalışmaya devam ederken dönüşümlü olarak uygulanmasına olanak tanır.
 • Otomatik Konfigürasyon
  Belirli iş yüklerini optimize etmek için veritabanını otomatik olarak yapılandırır. Bellek yapılandırmasından gelen her şey, veri biçimleri ve erişim yapıları performansı artırmak için optimize edilir. Müşteriler sadece veri yükleme işlemi yapabilir.
 • Otomatik Dizin Oluşturma
  İş yükünü otomatik olarak izler ve uygulama yazılımlarını hızlandırabilecek eksik dizinleri algılar. Uygulamadan önce avantaj sağlaması için her dizini doğrular ve hatalarından öğrenmek için makine öğrenimini kullanır.
 • Otomatik Ölçekleme
  İş yükü gerektirdiğinde bilişim kaynaklarını otomatik olarak ölçekler. Ölçekleme işleminin tümü uygulama kesintisiz çalışırken çevrimiçi olarak yapılır. Kullanım başına gerçek ödeme sağlar.
 • Otomatik Veri Koruması
  Bir birleşik yönetim konsolu aracılığıyla veritabanındaki hassas ve düzenlenmiş verilerin tümünü otomatik olarak korur. Yapılandırmanızın, kullanıcıların ve hassas verilerin güvenliğini ve sıra dışı veritabanı faaliyetlerini değerlendirir.
 • Otomatik Güvenlik
  Tüm veritabanı, yedeklemeler ve tüm ağ bağlantıları için otomatik şifreleme. İşletim sistemine erişim veya yönetici ayrıcalıkları bulunmadığından yemleme saldırılarını önler. Sistemi hem bulut işlemlerinden hem de kötü niyetli dahili kullanıcılardan korur.
 • Otomatik Yedeklemeler
  Veritabanı her gün otomatik şekilde veya isteğe bağlı olarak yedeklenir. Son 60 günde belirlediğiniz zamanda veritabanını herhangi bir noktaya geri alır veya kurtarma işlemi yapar.
 • Otomatik Düzeltme
  Sıfır kapalı kalma süresiyle otomatik olarak düzeltme veya yükseltme yapar. Yamalama işlemi küme düğümleri veya sunucular arasında değişmez zaman paylaşımı şeklinde gerçekleştiğinde, uygulamalar çalışmaya devam eder.
 • Otomatik Tespit ve Çözümleme
  Örüntü tanıma özelliğini kullanarak donanım arızaları uzun zaman aşımı olmadan otomatik olarak tahmin edilir. Veritabanı duraklamalarını önlemek için giriş çıkışlar sağlıksız cihazlar arasında derhal yönlendirilir. Her veritabanının sürekli izlenmesi herhangi bir sapma için otomatik olarak servis talepleri oluşturur.
 • Otomatik Hata Durumunda Yük Devri
  Yedeğe sıfır veri kaybı olan otomatik yük devri. Son kullanıcı uygulama yazılımları için tamamen şeffaftır. %99,995 SLA sağlar.

Kendi Kendini Yöneten Veritabanlarının Geleceği

Günümüzde veri, öyle büyük hızla üretilmektedir ki iş açısından kritik içgörülerin verimli ve güvenli bir şekilde sunulması için manuel yönetim ve işleme süreçlerine güvenilemez. Akıllı otomasyon yetenekleri sayesinde, kendi kendini yöneten veritabanları şirketlere geleneksel veritabanlarında mümkün olmayan birçok avantaj sunmaktadır. Kurumların bu avantajlardan yararlanmak, rekabet avantajını korumak ve BT çalışmalarını veritabanı yönetiminden ziyade inovasyona yeniden odaklama olanağı kazanmak için bu veritabanı modeline giderek daha fazla geçiş yapacağı beklenmektedir.