Contact Oracle in Bulgaria


Oracle България

 • Адрес: гр. София 1407,
  р-н Лозенец,
  бул. Никола Вапцаров № 55,
  Експо 2000 офис парк,
  сграда 4, ет. 7
  Телефон: +02 923 8111
  Факс: (02) 923 81 88


Търговски Отдел


Консултанти Продажби


Софтуерна Поддръжка

 • Гореща линия, тел.: (02) 923 81 30


Training & Certification

Want to get trained and certified in Oracle technology?
Let’s get in touch!


Contact Oracle University

phone number: +359 29238153
e-mail: education_bg@oracle.com


Консултантски Отдел


Партньори На Oracle


Управление И Развитие На Партньори


Подновяване На Техническа Поддръжка


Fusion Financials Development


MySQL Server

We're Here To Help

Разговаряйте с експерт на Oracle

 • +02 923 8111

Engage Oracle Support