Geen resultaten gevonden

Uw zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd

Oracle Modern Best Practice - Contracten naleven, van opstellen tot uitbetalen

Maak sneller effectieve contracten van hoge kwaliteit
Maak sneller effectieve contracten van hoge kwaliteit

Contracten naleven, van opstellen tot uitbetalen

De mobiele, sociale en analytics-functionaliteiten die zijn geïntegreerd in moderne best practices stellen organisaties in staat om het proces voor het opstellen van contracten drastisch te verbeteren. Maak contracten vanuit een bibliotheek met standaardbepalingen en voorwaarden. Controleer en wijzig afwijkingen, en keur ze goed, via een beveiligd samenwerkingsplatform. Bepaal de contracteffectiviteit en verbeter contractonderhandelingen met analyses gekoppeld aan aankooptransacties. Gebruik de volgende best practices als uw routekaart voor een meer strategisch, efficiënt en data-gestuurd contractopstelproces.


Maak contracten
Mobiel. Social media. Pictogram Mobiel. Social media,

Maak contracten

Creëer een contract door middel van auteursrichtlijnen of door het samenvoegen van vooraf goedgekeurde standaardbepalingen en -voorwaarden.


Zorg dat beleid wordt nageleefd
Mobiel. Social media. Pictogram Mobiel. Social media,

Zorg dat beleid wordt nageleefd

Handhaaf naleving van beleid met verplichte validatie en goedkeuring. Houd de kwaliteit van contracten in stand met sjablonen die zijn geformatteerd voor consistent afdrukken en elektronische verzending.


Beheer afwijkingen
Mobiel. Social media. Pictogram Mobiel. Social media,

Beheer afwijkingen

Leg revisies vast tijdens het opstellen en onderhandelen. Laat automatisch belangrijke afwijkingen van het standaardbeleid detecteren en goedkeuren.


Contract goedkeuren/accepteren
Mobiel. Social media. Pictogram Mobiel. Social media,

Contract goedkeuren/accepteren

Stuur contracten door de goedkeuringshiërarchie op basis van vooraf ingestelde regels. Beheer elektronische handtekeningen.


Stem aanleveringen op elkaar af
Mobiel. Social media. Pictogram Mobiel. Social media,

Stem aanleveringen op elkaar af

Krijg zicht in fulfillment door contracten te koppelen aan uitvoeringsdocumenten zoals overeenkomsten en inkooporders. Volg aanleveringen via statusupdates of transactieoverzichten.


Implementeer regels voor bestedingen
Mobiel. Analytics. Social media. Pictogram Mobiel. Analytics. Social media,

Implementeer regels voor bestedingen

Automatiseer het maken van orders van gecontracteerde leveranciers. Houd lekken in de gaten via een dashboardgestuurde weergave van contractgebruik ten opzichte van bestaande voorwaarden, lekken en belangrijke prestatie-indicatoren.


Aan de slag