Wat is een intelligent platform voor de bouw?

In de bouw kan elke beslissing een groot verschil maken. Om die beslissingen met vertrouwen te nemen, maken eigenaren en leveringsteams steeds vaker gebruik van bouwsoftware om ze te helpen slimmer, beter en verbonden te werken gedurende de hele levenscyclus van projecten en activa. Een nieuw soort bouwtechnologie, het intelligente platform, helpt de branche nieuwe niveaus van productiviteit te bereiken en betere project- en bedrijfsresultaten te realiseren.

Presteer beter dan verwacht

Ontdek hoe u de prestaties van uw projecten en portefeuilles kunt verbeteren met Oracle Smart Construction Platform.

Een korte geschiedenis van bouwtechnologie

Deeloplossingen

In de afgelopen twee decennia hebben deeloplossingen geleid tot essentiële verbeteringen in de efficiëntie en gestandaardiseerde specifieke workflows voor specifieke personen en afdelingen. Maar omdat deze oplossingen van nature niet verbonden zijn, creëren ze informatiesilo's en veroorzaken ze communicatieproblemen tussen teams en fasen van het bouwproject.

Bouwplatforms van de eerste generatie

Cloudplatforms integreren deeloplossingen om teams en applicaties te verbinden met specifieke workflows. Data blijven echter vergrendeld in specifieke applicaties, eigen indelingen en projectsilo's, waardoor het moeilijk wordt om een volledig beeld te krijgen van de prestaties van projecten, processen of portefeuilles. Hoewel platforms van de eerste generatie tot betere samenwerking, snellere beslissingen en minder fouten leiden, kunnen ze de bouwprocessen niet echt automatiseren. Elke stap vereist nog steeds redelijk wat handmatige inspanning.

Intelligente bouwplatforms

Met intelligente bouwplatforms worden data ontgrendeld en worden kunstmatige intelligentie en machine learning gebruikt om de besluitvorming te verscherpen. Organisaties leren van het verleden om de toekomst voortdurend te verbeteren. Elke stap in het bouwproces wordt automatisch gesynchroniseerd door het intelligente platform. Omdat de voortgang wordt vastgelegd op locatie, beslissingen worden genomen en veranderingen plaatsvinden, worden downstreamactiviteiten, teams en supply chains automatisch aangepast.

De volgende generatie

De nieuwe generatie intelligente platforms versnelt prestaties door resultaten te voorspellen, processen te optimaliseren en de manier waarop u projecten bouwt en beheert continu te verbeteren. Oracle Smart Construction Platform doet dit door zich op drie principes te richten.

Verbinden en samenwerken

Deel eenvoudig informatie en houd iedereen up-to-date om vertragingen en aanvullend werk te voorkomen. Configureer workflows voor een efficiëntere bedrijfsvoering en behoud uw marges met projectsturing en effectief wijzigingsbeheer. Leg een compleet en onveranderbaar record van elk project vast.

Meer dan 30 organisaties, waaronder ontwerpbureaus, aannemers, steden en vergunninghouders, konden naadloos met elkaar samenwerken terwijl zij zelf hun specifieke data in bezit hadden.

—Ashish Sharma, Solutions Architect, Parsons

Weloverwogen beslissingen

Ontgrendel data uit eigen indelingen en applicaties voor project- en portefeuillebrede inzichten. Beperk risico's met tools waarmee u problemen kunt voorspellen en de besluitvorming kunt verscherpen. Meet de prestaties van eerdere projecten en portefeuilles, kijk naar probleemgebieden en blijf streven naar verbetering.

In plaats van vragen te krijgen tijdens een vergadering, komen we nu met antwoorden naar de vergadering.

—Matt Pasley, Manager of Field Support and Analysis, Ameren

Versnel uw overstap naar uniforme data

In de techniek en bouw worden steeds vaker voorspellende analyses op basis van AI gebruikt. Organisaties die deze nieuwe technologieën voor het eerst gebruiken, worstelen echter met de toenemende hoeveelheid losse, ongestructureerde data en een tekort aan vaardigheden.

Synchroniseren

Zorg voor een efficiënte levering van projecten en voldoe aan de doelstellingen voor kwaliteit, tijd en kosten. Breng projectplanning en taakbeheer samen in een centraal schema en voorkom dat er tijd en resource worden verspild. Volg de voortgang, identificeer en beperk risico's en beheer veranderingen in de gehele supply chain op efficiënte wijze.

Nu verschijnen de juiste mensen precies op het juiste moment.

—Jeff Milo, Senior Scheduling Manager, Landmark Properties

Creëer het platform van de toekomst

Oracle Smart Construction Platform brengt toonaangevende applicaties samen in een cloudinfrastructuur van wereldklasse. Wanneer u een reputatie voor uitmuntende bouwprojecten combineert met de veiligste en meest compatibele en schaalbare technologie, ziet dat er als volgt uit.

Meer informatie over Oracle Smart Construction Platform


Webcastserie: Oracle Smart Construction Platform

Kijk hoe een intelligent platform teams en data samenbrengt om samenwerking te bevorderen, data om te zetten in intelligence en projectprestaties te verbeteren.