Oracle E-Business Suite

Pakiet Oracle E-Business Suite jest zgodny ze zmieniającymi się nowoczesnymi modelami biznesowymi. Pakiet pozwala zwiększyć wydajność i zaspokaja potrzeby użytkowników mobilnych. Pakiet Oracle E-Business Suite, stworzony na podstawie 30 lat doświadczeń w opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań, zapewnia dostęp do nowych funkcji aplikacji oraz rozszerza możliwości istniejących funkcji, pozwalając przy tym optymalnie wykorzystać możliwości platformy Oracle Cloud.

Nasze zaangażowanie w rozwój pakietu Oracle E-Business Suite nie słabnie

Tysiące organizacji na całym świecie polegają na pakiecie Oracle E-Business Suite, realizując przy jego użyciu najważniejsze operacje biznesowe. Oracle nieustannie rozwija pakiet, skupiając się przy tym na usprawnieniach funkcjonalnych, mobilności, modernizacji interfejsu użytkownika i sprawności operacyjnej. Jednocześnie Oracle zapewnia stały strumień innowacji w zakresie infrastruktury chmurowej oraz uzupełniające aplikacje SaaS, które pozwalają korzystać z ulepszonych funkcji i praktycznych strategii z zakresu równoczesnego użycia różnych rozwiązań, pozwalając tym samym optymalizować środowisko rozwiązania Oracle E-Business Suite.

Przejdź do chmury — na własnych warunkach

Oracle Cloud ERP stanowi jedno kompletne rozwiązanie dla klientów pakietu Oracle E-Business Suite. Zapewnia działom finansowym elastyczność i innowacyjność potrzebne do szybkiej adaptacji do zmian.

Przejdź z Oracle E-Business Suite do Oracle Fusion Cloud ERP
Korzystaj z pakietu Oracle E-Business Suite w środowisku Oracle Cloud

Pakiet Oracle E-Business Suite działa najlepiej w środowisku Oracle Cloud. Oszczędzaj, zwiększaj produktywność i reaguj na zmieniające się wymagania biznesowe dzięki zautomatyzowanej, skalowalnej infrastrukturze chmurowej.

Przenieś swój pakiet Oracle E-Business Suite do Oracle Cloud Infrastructure

Polecane zasoby dotyczące pakietu Oracle E-Business Suite

Więcej zasobów dotyczących pakietu E-Business Suite
Zapowiedź pakietu Oracle E-Business Suite 12.2.13
Już dziś uruchom pakiet Oracle E-Business Suite w środowisku Oracle Cloud
Innowacje dotyczące innowacji w Oracle E-Business Suite w 2023 roku
Centrum sterowania przedsiębiorstwem – krótki przewodnik

Poznaj produkty należące do pakietu Oracle E-Business Suite

Zarządzanie zamówieniami
 • Rozliczenie potrąceń należności (PDF)

  Minimalizacja kosztów rozliczania potrąceń dzięki usprawnianiu badań i płatności. Scentralizowane rozwiązanie, które zapewnia łatwy dostęp do wszystkich niezbędnych informacji, aby szybko rozliczać potrącenia i unikać opóźnień.

 • Kalkulacja cen (PDF)

  Obsługa zniżek promocyjnych na fakturach, odroczonych naliczonych zniżek, zniżek krzyżowych, bezpłatnych towarów, uaktualnionych wersji produktów oraz specjalnych opcji transportu i szybkich płatności.

 • Zarządzanie rabatami i punktami sprzedaży (PDF)

  Działające w czasie rzeczywistym narzędzia pozwalają śledzić realizację transakcji i ograniczać wydatki poza kontrolą, oferując widoczność w czasie rzeczywistym zobowiązań klientów, udzielonych rabatów i zobowiązań finansowych.

 • Wynagrodzenie motywacyjne (PDF)

  Motywowanie przedstawicieli handlowych za pomocą terminowych i wiarygodnych płatności oraz bezpośredniego dostępu do planów wynagrodzeń, kalkulacji i transakcji.

 • iStore (PDF)

  Kluczowy element Oracle Customer Relationship Management — zintegrowanego pakietu, który zwiększa rentowność interakcji z klientami.

 • Marketing (PDF)

  Szybkie, efektywne i proste procesy dzięki przechowywaniu wszystkich marketingowych informacji, planów, materiałów i harmonogramów w jednym miejscu oraz udostępnianiu ich wszystkim pracownikom działu marketingu.

 • Zarządzanie partnerami (PDF)

  Narzędzia i procesy niezbędne do zwiększania sprzedaży za pośrednictwem partnerów i zacieśniania relacji przy jednoczesnym obniżaniu kosztów partnerstwa.

 • Ochrona cen (PDF)

  Umożliwia producentom i dystrybutorom z różnych branż automatyzację i kontrolę szeregu procesów produkcyjnych niezbędnych do tworzenia i realizacji transakcji związanych z ochroną cen.

 • Ofertowanie (PDF)

  Skraca cykl sprzedaży dzięki radykalnemu przyspieszeniu generowania ofert, eliminacji błędów w ofertach i wymuszaniu korzystania z zatwierdzonych treści.

 • Tworzenie ofert (PDF)

  Utworzone oferty mogą być udostępniane w wielu kanałach obejmujących przedstawicieli handlowych w terenie, pracowników telecentrów i sklepy internetowe na potrzeby sprzedaży opartej na współpracy.

 • Sprzedaż (PDF)

  Automatyzacja tworzenia i śledzenia potencjalnych klientów oraz zarządzania nimi. Ocena i przydzielanie potencjalnych klientów w czasie rzeczywistym przy użyciu elastycznej logiki biznesowej opartej na regułach. Zarządzanie działaniami następczymi dotyczącymi potencjalnych klientów i ich śledzenie.

 • Umowy sprzedaży (PDF)

  Sprawniejsze tworzenie umów dzięki wspomaganemu tworzeniu tekstu, zatwierdzeniom opartym na przepływach pracy oraz zintegrowanym procesom sprzedaży i zawierania umów.

 • Sprzedaż na urządzeniach przenośnych (PDF)

  Aktualizacja informacji o klientach i transakcjach z dowolnego miejsca. Istotne informacje o klientach nigdy nie umkną uwadze, ponieważ sprzedawcy mogą uzyskać do nich zdalny dostęp z dowolnego miejsca i w razie potrzeby je aktualizować.

 • Wysyłka i obciążenie dostawcy (PDF)

  Umożliwia dystrybutorom z różnych branż efektywniejsze reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe w ramach automatyzacji specjalnych zapytań cenowych kierowanych do dostawców.

 • Telesprzedaż (PDF)

  Zwiększenie produktywności agentów. Kompletne i zintegrowane rozwiązanie do zarządzania całym cyklem sprzedaży, które umożliwia ujednolicenie sposobu śledzenia wszystkich zadań i działań.

 • Zarządzanie zamówieniami (PDF)

  Zwiększenie zadowolenia klienta. Dzięki samoobsługowej funkcji śledzenia statusu, dostępnej przez Internet, klienci są wyposażeni w odpowiednie narzędzia, aby zwiększać zadowolenie klienta.

 • Zarządzanie handlem (PDF)

  Umożliwia sprzedawcom łatwe tworzenie i przeprowadzanie promocji handlowych. Umożliwia przedstawicielom handlowym zawieranie transakcji. Realizacja zadań zgodnie z wymogami wydajności. Ścisłe monitorowanie zgodności z przepisami dotyczącymi sprzedaży detalicznej.

Logistyka
 • Zapasy (PDF)

  Obsługa wszelkiego rodzaju zapasów, w tym zapasów towarów, materiałów, surowców i części zamiennych w ramach jednego rozwiązania.

 • Zarządzanie kosztami dostaw (PDF)

  Zapewnia przedsiębiorstwom dane o kosztach związanych z rozszerzonym łańcuchem dostaw, w tym o opłatach transportowych i manipulacyjnych, ubezpieczeniach, cłach i podatkach.

 • Aplikacje mobilne dla łańcucha dostaw (PDF)

  Urządzenia mobilne zapewniają większą dokładność danych, szybsze działanie i wyższy komfort pracy, co usprawnia procesy biznesowe i zwiększa wydajność.

 • Zarządzanie magazynem (PDF)

  Oracle Warehouse Management to jedna platforma do obsługi całego globalnego łańcucha dostaw, która zaspokaja potrzeby przedsiębiorstw dystrybucyjnych, produkcyjnych, usługowych i intensywnie korzystających z zasobów.

Zaopatrzenie
 • Zarządzanie cyklem życia umów w sektorze publicznym (PDF)

  Umożliwia standaryzację procesów w przedsiębiorstwie, a także umożliwia kontrolę środków pieniężnych i audyt w wyniku integracji z aplikacjami E-Business Suite Financials i Advanced Procurement.

 • Zaopatrzenie internetowe (PDF)

  Zapewnia internetowy system obsługi zakupów, który pozwala pracownikom tworzyć i śledzić własne zamówienia oraz zarządzać nimi, podczas gdy centralna kontrola pozostaje w gestii działu zakupów.

 • Oracle Business Network (OBN)

  W konfiguracji standardowej zapewnia klientom i partnerom handlowym Oracle łatwe w użyciu opcje łączności.

 • Zaopatrzenie (PDF)

  Automatyzuje zakupy, aby zwiększyć usprawnić obsługę kupujących, usprawnia zarządzanie bazą dostawców i dostosowuje się do praktycznie każdego procesu zaopatrzenia.

 • Internetowy portal dostawców iSupplier (PDF)

  Zapewnia dostawcom dostęp do najnowszych informacji, w tym zamówień zakupu, informacji o dostawach i statusie płatności. Rozbudowane funkcje dwukierunkowej współpracy umożliwiają dostawcom składanie wniosków o zmiany, powiadomień o wysyłce, płatności i danych profilowych.

 • Uzupełnianie zapasów (PDF)

  Zapewnia bogaty magazyn informacji o zasadach i dostawcach, platformę automatyzacji klasy korporacyjnej oraz niezawodne środowisko pracy dla specjalistów ds. zakupów.

 • Zarządzanie cyklem życia dostawców (PDF)

  Usprawnienie rejestracji i przeglądu potencjalnych dostawców, wielofunkcyjna ocena wydajności oraz zapewnienie skutecznego zarządzania i ograniczania ryzyka.

 • Zamawianie usług (PDF)

  Aplikacja dla przedsiębiorstw, dzięki której wydatki na usługi są w pełni kontrolowane i nadzorowane.

 • Klasyfikacja wydatków

  Umożliwia działowi zakupowemu rozwiązywanie problemów związanych z jakością danych już u ich źródła, aby zwiększyć wiarygodność danych udostępnianych w systemie.

 • Umowy zaopatrzeniowe (PDF)

  Zapewnia kontrolę nad cyklem życia umowy, od jej utworzenia i negocjowania, po zawarcie, egzekwowanie, ocenę i rozwiązanie.

Projekty
 • Fakturowanie projektów (PDF)

  Umożliwia uproszczenie fakturowania, przyczynia się do poprawy przepływów pieniężnych oraz pozwala na mierzenie rentowności projektów umownych, oferując również funkcje dotyczące planowania, realizacji i analizy podejmowanych działań.

 • Współpraca projektowa (PDF)

  Łatwe zarządzanie dokumentami i operacjami umownymi. Praca z poziomu jednego scentralizowanego repozytorium informacji zawierającego najnowsze wersje dokumentów projektowych.

 • Kalkulacja kosztów projektu (PDF)

  Poprawa efektywności kosztowej, dzięki funkcjom zarządzania opartym na działaniach i projektach. Porównywanie rzeczywistych wydatków z prognozami, budżetami i przychodami w celu śledzenia postępów i rentowności.

 • Planowanie i kontrola projektów (PDF)

  Wyposaża kierowników projektów w odpowiednie narzędzia do planowania pracy, przypisania zasobów, prognozowania do zakończenia (FTC) i komunikowania się z interesariuszami, usprawniając jednocześnie wspólne wykonywanie prac projektowych.

 • Analiza portfela projektowego (PDF)

  Ocena, analiza, określanie priorytetów i wybór odpowiedniego zestawu projektów na podstawie celów finansowych, celów strategicznych i dostępnych środków finansowych.

 • Zarządzanie zasobami projektu (PDF)

  Centralizacja informacji w celu inspirowania menedżerów zajmujących się projektami, zasobami i personelem do lepszego wykorzystania najważniejszego zasobu: pracowników. W rezultacie możliwa jest zwiększenie zadowolenia klientów i pracowników, lepsza utylizacja oraz wyższa rentowność projektów i przedsiębiorstwa.

Produkcja
 • Konfiguracja na zamówienie (PDF)

  Zapewnia przedsiębiorstwu możliwość rozwoju na bazie kompleksowych rozwiązań do masowej personalizacji dla dowolnego środowiska „produkcji na zamówienie”, „budowy na zamówienie”, „montażu na zamówienie” i „zakupu na zamówienie”.

 • Zarządzanie kosztami na potrzeby produkcji dyskretnej i logistyki zapasów (PDF)

  Obsługa różnych elementów kosztowych i transakcji kosztorysowanych, kompleksowa wycena i raportowanie odchyleń oraz całościowa integracja z rozwiązaniami finansowymi Oracle.

 • Rejestry elektroniczne (PDF)

  Kompletny zestaw narzędzi do zarządzania rejestrami elektronicznymi.

 • Produkcja ciągła (PDF)

  Skraca czas cyklu produkcyjnego dzięki odpowiedniemu projektowaniu i równoważeniu linii produkcyjnych.

 • System zarządzania produkcją na potrzeby produkcji dyskretnej (PDF)

  Skupiając się na poprawie produktywności operatorów i kierowników produkcji, zapewnia w konfiguracji standardowej bogate funkcje związane z wykonywaniem codziennych zadań.

 • System zarządzania produkcją na potrzeby produkcji procesowej (PDF)

  Umożliwia operatorom i kierownikom produkcji wykonywanie, rejestrowanie i monitorowanie działań dotyczących produkcji w wysoce efektywny i skuteczny sposób, a także udostępnia kluczowe wskaźniki dotyczące wydajności i statusu produkcji.

 • Główny harmonogram produkcyjny (PDF)

  Pomaga opanować złożoność planowania w wielu lokalizacjach.

 • Aplikacje mobilne dla łańcucha dostaw (PDF)

  Zintegrowany pakiet aplikacji usprawniających projektowanie, planowanie, produkcję, konserwację, zaopatrzenie, zarządzanie zapasami i realizację zamówień.

 • Produkcja zewnętrzna (PDF)

  Zapewnia producentom możliwość modelowania różnych standardowych przepływów biznesowych wykonywanych w ramach outsourcingu w ramach instancji pakietu E-Business Suite.

 • Zarządzanie kosztami produkcji procesowej (PDF)

  Łączy szczegółowe funkcje śledzenia kosztów z elastycznymi narzędziami analitycznymi na potrzeby określania rzeczywistych kosztów wytworzenia produktów.

 • Planowanie procesów produkcji procesowej (PDF)

  Zapewnia obejmującą całe przedsiębiorstwo koordynację w celu optymalizacji podaży materiałów z popytem na produkty oraz zapewnienia terminowej dostawy gotowych produktów.

 • Rozwój produktów w produkcji procesowej (PDF)

  Szybsze wprowadzanie innowacji na rynek, zapewnienie spójnych produktów wysokiej jakości oraz minimalizacja ryzyka i kosztów związanych ze zgodnością z przepisami.

 • Wykonywanie procesów w produkcji procesowej (PDF)

  Zintegrowane mechanizmy kontroli niezbędne do zagwarantowania jednolitej jakości ora możliwość elastycznego dostosowywania się do nieoczekiwanych zmian w ramach własnych wymagań produkcyjnych.

 • Zarządzanie jakością w produkcji procesowej (PDF)

  Wyposaża przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją procesową w odpowiednie narzędzia pozwalające zachować spójność produktów, dbać o proaktywne zapewnianie jakości, zwiększać wydajność laboratoriów jakości oraz gwarantować zgodność z przepisami i wymaganiami klientów.

 • Zarządzanie regulacjami prawnymi w produkcji procesowej (PDF)

  Umożliwia przedsiębiorstwom, które przechowują lub wysyłają materiały niebezpieczne, zachowanie zgodności z przepisami prawa właściwego i rozporządzeniami organów administracji rządowej w zakresie dokumentacji bezpieczeństwa.

 • Zarządzanie projektami (PDF)

  Ułatwia kontrolę nad szerokim zakresem projektów dotyczących produktów oraz szybkie reagowanie na zmiany, które mogą mieć wpływ na planowanie, kalkulację kosztów i realizację umów.

 • Zarządzanie warsztatem (PDF)

  Oparte na przeglądarce internetowej rozwiązanie zaprojektowane specjalnie w celu poprawy dostępności informacji generowanych na hali produkcyjnej w całodobowym środowisku pracy.

 • Jakość (PDF)

  Wysoce konfigurowalne i możliwe do spersonalizowania rozwiązanie do zbierania informacji o jakości właściwych dla konkretnych potrzeb informacyjnych przedsiębiorstwa.

 • Produkcja w toku (PDF)

  Kompletny system zarządzania produkcją, który poprawia produktywność, jakość i szybkość reakcji przy jednoczesnej maksymalizacji przepustowości i produkcji.

Zarządzanie cyklem życia zasobów
 • Śledzenie zasobów (PDF)

  Kompleksowa aplikacja, która zapewnia śledzenie, widoczność i kontrolę cyklu życia globalnie rozproszonych zasobów przedsiębiorstw o dużym stopniu kapitałochłonności, wraz z pełnym audytem transakcji.

 • Baza instalacyjna (PDF)

  Aplikacja, która ułatwia śledzenie cyklu życia elementów i zarządzanie nimi w całym przedsiębiorstwie.

 • Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa (PDF)

  Eliminacja nadmiarowych i przestarzałych zapasów części zamiennych, promocja działań na rzecz ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz lepsza koordynacja harmonogramów produkcji i konserwacji.

Obsługa
 • Zaawansowany terminarz (PDF)

  Zapewnia technikom dostęp w czasie rzeczywistym do informacji i aktualizacji harmonogramów za pośrednictwem urządzeń bezprzewodowych, a także umożliwia dyspozytorom natychmiastowe przesyłanie zgłoszeń serwisowych i zadań na notebooki lub urządzenia podręczne Palm techników serwisowych w terenie.

 • Serwis w warsztacie (PDF)

  Zwiększa rentowność dzięki automatyzacji całego wewnętrznego procesu naprawy, od utworzenia autoryzacji zwrotu materiału (RMA) po fakturowanie i wysyłkę naprawionego produktu z powrotem do klienta.

 • Centrum obsługi poczty elektronicznej (PDF)

  Skraca czas odpowiedzi, klasyfikując przychodzące wiadomości e-mail i kierując je do właściwych agentów, a także automatycznie sugerując co najmniej jedną odpowiedź, aby agenci i kierownicy mogli zapewniać lepszą obsługę i działać produktywniej.

 • Serwis u klienta (PDF)

  Zwiększa zadowolenie klienta dzięki dokładniejszemu przewidywaniu terminu realizacji usługi, a także zawiera funkcję menedżera przypisań zaprojektowaną w celu wyeliminowania domysłów dotyczących kwalifikacji, dostępności i położenia geograficznego poszczególnych techników serwisowych.

 • iSupport (PDF)

  Udostępnia bezpieczny, samoobsługowy portal internetowy, który zapewnia klientom i pracownikom całodobowe funkcje samoobsługowe 24/7. Jego zaawansowany system zarządzania wiedzą dostarcza informacji potrzebnych do rozwiązywania problemów, zarządzania konfiguracjami produktów oraz śledzenia zamówień, płatności, przesyłek, zwrotów i umów.

 • Serwis u klienta (na urządzenia mobilne) (PDF)

  Dostęp do pełnych danych dotyczących klientów, produktów i zgłoszeń serwisowych, zarządzanie harmonogramami, zamawianie części zamiennych; rejestrowanie materiałów, kosztów i robocizny oraz wprowadzanie odczytów liczników. Korzyści obejmują wyższy poziom usług, niższe koszty usług, szybsze cykle rozliczeniowe i optymalizację poziomu zapasów.

 • Obsługa skryptów (PDF)

  Kompletne funkcje tworzenia skryptów i ankiet, obejmujące zarówno narzędzia do tworzenia treści, jak i aparat skryptów. Skrypty mogą być tworzone, modyfikowane i wdrażane w celu kierowania agentami podczas interakcji z klientami, zachęcania klientów do zakupu droższych wersji lub dodatkowych produktów, a także udzielania klientom szczegółowych odpowiedzi na ich pytania.

 • Umowy serwisowe (PDF)

  Zapewnia scentralizowane repozytorium informacji o uprawnieniach. Umożliwia szybkie tworzenie i aktualizowanie umów serwisowych, gwarancji i rozszerzonych gwarancji dotyczących sprzedaży towarów lub usług oraz zarządzanie nimi.

 • Zarządzanie częściami zamiennymi (PDF)

  Obniżenie kosztów magazynowych poprzez zapewnienie funkcji logistycznych i planistycznych, które bezpośrednio odnoszą się do wyboru i dostawy części zamiennych do oddziałów terenowych.

 • Teleserwis (PDF)

  Natychmiastowy dostęp do kompleksowej bazy danych o rozwiązaniach. Zapobieganie utracie przychodów dzięki pełnym informacjom o uprawnieniach klientów. Udostępnianie agentom informacji o możliwościach sprzedaży wiązanej i dodatkowej.

Financials
 • Zasoby (PDF)

  Automatyzacja konwersji danych dotyczących zasobów ze starszych systemów zmniejsza potrzebę podatnego na błędy i czasochłonnego ręcznego wprowadzania danych.

 • Rozliczenie potrącenia należności (PDF)

  Dzięki scentralizowanemu repozytorium, które śledzi wszelkiego rodzaju zgłoszenia, w tym o charakterze promocyjnym (dotyczące ofert specjalnych) lub operacyjnym (dotyczące jakości produktów), aplikacja ta umożliwia wszystkim grupom w przedsiębiorstwie efektywną komunikację i współpracę z klientem.

 • Zaawansowana windykacja (PDF)

  Aplikacja wypełniająca lukę między danymi transakcyjnymi z systemów zaplecza a procesami zarządzania klientami, która jednocześnie zwiększa produktywność agentów i poprawia wyniki windykacji.

 • Zarządzanie gotówką (PDF)

  Analiza potrzeb gotówkowych, ekspozycji walutowych i zarządzania gotówką w całym przedsiębiorstwie, a także zapewnienie płynności i optymalnego wykorzystania zasobów gotówkowych.

 • Zarządzanie działalnością kredytową (PDF)

  Monitorowanie i ocena zdolności kredytowej klientów oraz szybkie podejmowanie świadomych decyzji kredytowych.

 • Centrum finansowo-księgowe (PDF)

  Wydajne tworzenie szczegółowych, dających się skontrolować i uzgodnić danych księgowych z różnych systemów źródłowych. Silnikowi transformacji danych księgowych towarzyszą rozbudowane funkcje walidacji oraz repozytoria danych księgowych i reguł.

 • Zestaw scentralizowanych rozwiązań finansowych (PDF)

  Wysoce zautomatyzowane przetwarzanie transakcji zapewnia niezrównaną wydajność i skalowalność. Minimalizuje to potrzebę ręcznej interwencji, nawet w przypadku złożonych przepływów transakcyjnych.

 • Księga główna (PDF)

  Zapewnia narzędzia do efektywnej kontroli zarządzania oraz widoczność wyników finansowych w czasie rzeczywistym, aby umożliwić zachowanie zgodności z przepisami finansowymi i poprawić wyniki finansowe.

 • iExpenses

  Przesyłanie raportów dotyczących wydatków za pomocą standardowej przeglądarki internetowej lub urządzenia mobilnego z obsługą sieci WWW. Funkcja Oracle Workflow automatycznie kieruje takie raporty do zatwierdzenia i stosuje odpowiednie zasady zwrotu kosztów.

 • iReceivables (PDF)

  Obniżenie kosztów fakturowania i odbioru należności, przy jednoczesnej poprawie ogólnej obsługi klienta. Klienci mogą tu samodzielnie zarządzać swoimi kontami, a także płacić, drukować i kwestionować faktury online.

 • Pożyczki (PDF)

  Sprawniejsza obsługa pożyczek w celu lepszej obsługi klienta oraz pełny i dokładny widok portfela, aby podejmować świadome decyzje kredytowe.

 • Płatności (PDF)

  Kompleksowe przetwarzanie płatności elektronicznych, które obejmuje walidację, agregację, formatowanie i bezpieczne przesyłanie płatności do instytucji finansowych i systemów płatniczych.

 • Zarządzanie finansami (PDF)

  Kompleksowe rozwiązanie do efektywniejszego, rentowniejszego i lepiej kontrolowanego zarządzania globalnymi operacjami finansowymi.

 • Zarządzanie leasingiem i finansami (PDF)

  Wzrost przychodów dzięki nowym produktom i rynkom, poprawa mechanizmów kontroli w celu lepszego zarządzania ryzykiem przy jednoczesnym zwiększeniu marż oraz budowanie długoterminowych relacji z klientami, dostawcami, inwestorami i producentami.

 • Zobowiązania (PDF)

  Zwiększenie marż, zapewnienie dyscypliny korporacyjnej i fiskalnej oraz optymalizacja relacji biznesowych.

 • Zarządzanie nieruchomościami (PDF)

  Usprawnienie i automatyzacja zarządzania najmem i powierzchnią, co pozwala na bardziej inteligentne zarządzanie portfelem nieruchomości.

 • Należności (PDF)

  Sprawniejsze przetwarzanie faktur, paragonów i potrąceń od klientów, przy jednoczesnej poprawie przepływów pieniężnych, optymalizacji relacji z klientami i zapewnianiu użytkownikom strategicznych informacji.

Human Capital Management
 • Zasoby ludzkie (PDF)

  Ustrukturyzowane podejście do przyciągania i zatrzymywania pracowników oraz rozwijania i wykorzystywania ich krytycznych umiejętności i wiedzy niezbędnych do rozwoju przedsiębiorstwa.

 • Zarządzanie talentami (PDF)

  Obsługa wszystkich etapów cyklu życia talentu, od planowania, rekrutacji, oceny wyników, szkoleń, rozwoju kariery i planowania sukcesji po wynagrodzenia, przeglądy oraz pomiary i raportowanie.

Oracle E-Business Suite — dowiedz się, w jaki sposób zaspokoić wszystkie potrzeby swojej firmy

Przeczytaj uporządkowane według wersji 12.2.x informacje o nowych i zmienionych funkcjach i możliwościach wersji 12.2. Skorzystaj z bezpłatnych, samoobsługowych kursów dotyczących wdrażania i korzystania z najnowszych funkcji wersji 12.2. Obejrzyj bezpłatnie konferencję „Direct from Development” i filmy informacyjne na jej temat. Otrzymuj wskazówki i porady techniczne dotyczące korzystania z pakietu Oracle E-Business Suite w środowisku Oracle Cloud.