JD Edwards EnterpriseOne

Zapewnianie organizacji możliwości wprowadzania innowacji
w rzeczywistości biznesowej gospodarki cyfrowej.

JD Edwards zmienia doświadczenia użytkownika

Oprogramowanie JD Edwards firmy Oracle spełnia wymagania w zakresie nowoczesnego i uproszczonego interfejsu użytkownika. Nasze specjalnie opracowane aplikacje są dostosowane do sposobu pracy użytkowników. Nasze zintegrowane z technologiami cyfrowymi, nowatorskie podejście zwiększa produktywność, co pozwala firmie pracować w sposób bardziej inteligentny, szybszy oraz osiągać więcej.

Dlaczego JD Edwards firmy Oracle?

JD Edwards EnterpriseOne oferuje wszechstronny, w pełni zintegrowany pakiet oprogramowania ERP, który zapewnia większy wybór baz danych i opcji wdrażania, w tym chmurę prywatną, publiczną lub hybrydową dla maksymalizacji elastyczności i niskich kosztów posiadania. Dzięki ponad 80 modułom aplikacji, raportowaniu użytkownika końcowego i funkcjom personalizacji, JD Edwards EnterpriseOne łączy wartość biznesową, technologie oparte na standardach i bogatą funkcjonalność branżową w jednym rozwiązaniu, które zmieni Twoją firmę. Oprócz szeregu gotowych do użycia aplikacji mobilnych, JD Edwards EnterpriseOne wykorzystuje platformę mobilną Oracle do przyspieszania realizacji zadań biznesowych i zapewnienia kompletnego rozwiązania mobilnego, od wdrożenia po budowę i rozbudowę aplikacji mobilnych.

Przejdź do chmury—na własnych warunkach

JD Edwards w Oracle Cloud ma hybrydową budowę, która umożliwia powstawanie cyfrowej firmy przez zapewnienie wyboru i kontroli. Maksymalizacja inwestycji w rozwiązaniu JD Edwards EnterpriseOne przez optymalizację potrzeb infrastruktury dzięki Oracle Infrastructure as Service (IaaS), zwiększenie przewagi nad konkurencją dzięki produktom Oracle dostarczanych przez Platform as a Service (PaaS) oraz uzupełnienie produktów JD Edwards o bogate w funkcje rozwiązania Software as a Service (SaaS) firmy Oracle.

Portal informacyjny JD Edwards Portal
JD Edwards Portal – LearnJDE.com

LearnJDE zawiera szczegółowe informacje na temat JD Edwards, w jednym miejscu. Więcej informacji na temat możliwości produktu, najnowszych funkcji, dokumentacji aplikacji, przyszłych konferencji z klientami i kontaktu z JD Edwards za pomocą kanałów społecznościowych.