Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

  • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
  • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
  • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
  • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

Produkty JD Edwards EnterpriseOne

Dostarczamy aplikacje, które obsługują takie procesy, jak Consumer Package Goods, Manufacturing and Distribution, Asset Intensive oraz Projects and Services.

Asset Lifecycle Management

Wyższa wartość z aktywów, niezależnie od tego, czy są to fabryki, instalacje czy wyposażenie. Od planowania kapitału i budżetu po zaopatrzenie i operacje, konserwacje i naprawy — maksymalizacja zyskowności i zwrotu z inwestycji w całym cyklu życia aktywów.

Capital Asset Management

Lepsza widoczność wyników finansowych i operacyjnych umożliwia maksymalizowanie zwrotu z inwestycji w aktywa fizyczne, dzięki czemu lepiej się one sprawują, dłużej funkcjonują i mniej kosztuje ich utrzymanie.

Conditioned-Based Maintenance

Identyfikowanie problemów z wyposażeniem wcześniej, kiedy mniej kosztowne jest ich eliminowanie, pozwala przeprowadzać prace konserwacyjne tylko, kiedy są konieczne, zwiększając w ten sposób poziom użycia aktywów, wydłużając okres eksploatacji wyposażenia i zmniejszając koszty utrzymania.

Equipment Cost Analysis

Podsumowywanie i porównywanie kosztów wyposażenia w czasie pozwala utrzymać w ryzach koszty operacyjne i utrzymania.

Rental Management

Zarządzanie całym procesem wynajmu, od stworzenia umowy po odbiór i serwisowanie zwróconego wyposażenia.

Resource Assignments

Intuicyjny i zintegrowany pulpit, który umożliwia przydzielanie zadań konserwacyjnych lub wyposażenia, skuteczne zarządzanie obciążeniami roboczymi oraz monitorowanie realizacji harmonogramu przez przypisany personel.

Financial Management

Rozwiązania Oracle JD Edwards EnterpriseOne Financial Management pomagają szybciej reagować na zmieniające się środowisko, upraszczać operacje finansowe i poprawiać dokładność sprawozdań finansowych.

Accounts Payable

Zapewnia integrację i elastyczność konieczną do optymalizowania procesu realizacji zobowiązań.

Accounts Receivable

Uproszczenie i przyspieszenie procesu wystawiania rachunków, co pozwala przekazywać informacje klientom w czasie rzeczywistym.

Advanced Cost Accounting

Zapewnia procedury i funkcje umożliwiające analizę zyskowności przez połączenie tradycyjnej rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów działań, co przynosi cenne informacje finansowe ogólnie niedostępne za pomocą tradycyjnych metod księgowych.

Expense Management

Pracownicy mogą wprowadzać swój czas pracy i wydatki w jednym miejscu, eliminując konieczność stosowania odmiennych systemów czy arkuszy roboczych, które nie pozostają bez wpływu na wewnętrzną kontrolę i wydajność.

Fixed Asset Accounting

Zapewnia skuteczny sposób na śledzenie zasobów w zakresie krytycznych potrzeb finansowych i raportowania, co pozwala na generowanie sprawozdań dotyczących majątku trwałego, utrzymywanie zamówień zakupu aktywów, uzgadnianie aktywów i utrzymywanie informacji podatkowych.

General Ledger

Integrowanie informacji finansowych w czasie rzeczywistym w obrębie całego przedsiębiorstwa oraz pomoc w spełnianiu potrzeb w zakresie konsolidacji finansowej i sprawozdań w złożonym i zmieniającym się środowisku biznesowym.

Human Capital Management

Rozwiązanie do zarządzania kapitałem ludzkim JD Edwards EnterpriseOne to zestaw zintegrowanych, połączonych ze sobą aplikacji, których celem jest uproszczenie operacji HR przez zredukowanie zajmujących wiele czasu zadań administracyjnych oraz obniżenie kosztów przez wdrażanie samodzielnie obsługiwanych aplikacji.

Human Resources Management

Upraszcza rutynowe działania i zapewnia spójność i dokładność procesów i procedur HR, włącznie z planowaniem siły roboczej, administrowaniem świadczeniami, rozwojem pracowników i zarządzaniem kompetencjami.

Payroll

Umożliwia uproszczenie i redukowanie czasu przetwarzania płac przez automatyzowanie wielu złożonych wymogów płacowych, takich jak czasochłonne zadania związane z kosztami wynagrodzeń.

Self Service Human Resources

Zapewnia menedżerom narzędzia niezbędne do wydajnej rutynowej administracji pracownikami, jak również uzyskiwania informacji niezbędnych do pomagania pracownikom w poprawie wydajności i umiejętności.

Time and Labor

Umożliwia nadzorowanie pracowników w czasie rzeczywistym w celu tworzenia codziennych rozliczeń i/lub codziennych prognoz kosztów.

Project Management

Oracle JD Edwards EnterpriseOne Project Management pozwala kontrolować i proaktywnie zarządzać kosztami projektów i rozliczeniami od koncepcji po realizację za pomocą aplikacji do zarządzania projektami Oracle JD Edwards EnterpriseOne.

Contract and Service Billing

Dokładne wyliczanie faktur zgodnie ze zdefiniowanymi regułami, co zapewnia elastyczność konieczną do spełnienia różnych warunków i metod rozliczeniowych dotyczących umów i serwisu.

Advanced Contract Billing

Lepsze przepływy gotówkowe i zyskowność projektów przez upraszczanie procesów rozliczeniowych i zarządzanie nimi. W ten sposób można zarządzać umowami handlowymi i rządowymi w celu zapewnienia zgodności z rozmaitymi warunkami umów.

Advanced Job Forecasting

Tworzenie formuł, metod obliczeniowych i prognoz w celu dokładnego obliczania przewidywanych kwot końcowych i jednostek powiązanych z określonym zadaniem.

In-Memory Project Portfolio Advisor

Wgląd w czasie rzeczywistym w finansowe i rozliczeniowe dane projektu w całym cyklu życia projektu w ramach jednej aplikacji.

Project Costing

Zapewnia pełny wgląd w czasie rzeczywistym we wszystkie koszty i rozliczenia projektu, oferując przystosowany do potrzeb widok oryginalnych kwot budżetowych, bieżących kosztów, otwartych zobowiązań, prognoz kosztów końcowych i stopnia wykonania dla każdego projektu.

Order Management

Oracle JD Edwards EnterpriseOne Order Management umożliwia upraszczanie procesu zamawiania i pozwala zachować widoczność i kontrolę nad śledzeniem zamówień na każdym etapie.

Advanced Pricing

Łatwe zarządzanie dowolną liczbą cen i ofert specjalnych w oparciu o hierarchiczną kombinację produktu, grupy produktów, klienta lub grupy klientów.

Agreement Management

Umożliwia konfigurowanie, zmienianie i łatwe zarządzanie umowami z partnerami biznesowymi.

Configurator

Automatyzacja wyboru i konfiguracji wysoce złożonych produktów przez zapewnianie w pełni zintegrowanej sprzedaży typu front-end i ofert z wykorzystaniem operacji typu back-end i systemów produkcyjnych.

Fulfillment Management

Optymalizacja dostaw przez nadawanie zamówieniom priorytetów w oparciu o zasady i informacje o poziomie serwisowym.

Demand Scheduling Execution

Poprawa śledzenia stale zmieniającego się popytu klientów, adaptacja do standardów i procesów klientów/OEM oraz zapewnienie zgodności z warunkami umowy.

Outbound Inventory Management

Oferuje system Vendor Managed Inventory (VMI) po stronie sprzedającej i zapasy konsygnacyjne zapewniające bardziej uproszczony proces zleceń gotówkowych.

Product Variants

Zintegrowane rozwiązanie umożliwiające łatwe konfigurowanie i utrzymywanie elementów o wielu atrybutach w oprogramowaniu do śledzenia zapasów, poprzez upraszczanie zarządzania produktami oparte na zamówieniach i procesie realizacji łańcucha zaopatrzenia.

Manufacturing Management

JD Edwards EnterpriseOne Manufacturing and Engineering pomaga producentom, zwłaszcza tym, którzy działają w trybie mieszanym (produkcja procesowa, dyskretna, powtarzalna itp.) środowiska produkcyjnego, w opracowywaniu, produkcji i dystrybucji produktów na czas, efektywnej optymalizacji zasobów oraz w spełnianiu oczekiwań klientów co do jakości, cen i dostaw.

Configurator

Automatyzacja wyboru i konfiguracji wysoce złożonych produktów przez zapewnianie w pełni zintegrowanej sprzedaży typu front-end i ofert z wykorzystaniem operacji typu back-end i systemów produkcyjnych.

Quality Management

Spójne, kontrolowane podejście do zarządzania jakością pomaga w identyfikowaniu wad u źródła. Zastosowanie zidentyfikowanych przez użytkownika punktów kontrolnych w głównych operacjach pozwala weryfikować, czy elementy spełniają standardy oraz wymogi tolerancji i projektowania od przyjęcia materiału po wysyłkę produktu końcowego.

Requirements Planning

Zapewnia widoczność i rekomendacje w zakresie postępowania w celu skutecznego zaopatrzenia i planowania produkcji, dzięki czemu podaż jest zgodna z popytem, nawet w różnych miejscach.

Real Estate and Home Construction

Niezależnie od tego, czy wynajmujesz nieruchomości, czy jesteś ich właścicielem, JD Edwards EnterpriseOne Real Estate and Home Construction pozwala na proaktywne zarządzanie nieruchomościami o charakterze komercyjnym i przemysłowym w całym cyklu ich życia.

Advanced Real Estate Forecasting

Skalowalne rozwiązanie internetowe, które integruje procesy transakcyjne, budżetowe i prognozowe, co pozwala na szybkie i skuteczne tworzenie dokładnych i aktualnych prognoz oraz budżetów na poziomie jednostki, nieruchomości i portfolio.

Home builder Management

Funkcjonalność specyficzna dla branży w elastycznych ramach pozwalających na zarządzanie, koordynowanie, komunikowanie i analizowanie zyskowności w cyklu budowy domu.

Real Estate Management

Integracja niemal wszystkich informacji na temat nieruchomości z uproszczeniem procesów finansowych i operacyjnych w całym cyklu życia nieruchomości.

Agribusiness
Agribusiness

Integrowanie operacji związanych z łańcuchem zaopatrzenia, zasobami ludzkimi oraz finansowych w celu zwiększenia wydajności w biznesie i szybszego reagowania na zmieniające się środowisko.

Customer Relationship Management

Oracle JD Edwards EnterpriseOne CRM to bogate w funkcje rozwiązanie, które jest połączone z innymi kluczowymi procesami, takimi jak prognozowanie oparte na porozumieniu, poręczaniu zamówień w czasie rzeczywistym, zarządzaniu przypadkami i serwisem oraz zarządzaniu potencjalnymi klientami.

Advanced Pricing

Proste zarządzanie dowolną liczbą cen i ofert specjalnych w oparciu o hierarchiczną kombinację produktu, grupy produktów, klienta lub grupy klientów.

Case Management

Zapewnia pracownikom działu obsługi klienta natychmiastowy dostęp do wszystkich niezbędnych do rozwiązania problemu informacji o kliencie, włącznie z rozliczeniami, historią sprzedaży, zamówieniami serwisowymi, wnioskami serwisowymi, ostatnimi interakcjami, a nawet sugerowanymi produktami do sprzedaży krzyżowej i dodatkowej.

Customer Self Service

Klienci mają całodobowy dostęp w czasie rzeczywistym do informacji o zakupach i zamówieniach przez Internet z zastosowaniem intuicyjnego, prostego w obsłudze interfejsu.

Sales Force Automation

Bogate w funkcje rozwiązanie, które jest połączone z innymi kluczowymi procesami, takimi jak prognozowanie oparte na porozumieniu, poręczanie zamówień w czasie rzeczywistym, zarządzanie przypadkami i serwisem oraz zarządzanie leadami i potencjalnymi klientami.

Sales Order Management

Skuteczne zarządzanie złożonością różnego rodzaju zamówień z wielu kanałów w sposób, który minimalizuje koszty wprowadzenia zamówienia, wykracza ponad oczekiwania klienta i zapewnia zyskowność zamówienia.

Service Management

Zarządzanie umowami i gwarancjami serwisowymi, śledzenie części i pracy pod kątem serwisu, śledzenie historii produktów klienta i zarządzanie zaopatrzeniem i zapasami. W rezultacie uzyskuje się szybszy czas reakcji przy obsłudze klienta, bardziej spersonalizowaną obsługę i niższe koszty.

Apparel / Attribute Management
Apparel / Attribute Management

Wsparcie spółek dystrybucyjnych i produkcyjnych, które oferują cały zakres produktów o wielu atrybutach.

Environmental Health and Safety

Rozwiązania Oracle JD Edwards EnterpriseOne Environmental Health and Safety zapewniają organizacjom możliwość raportowania i śledzenia wypadków w pracy, jak również obsługiwania księgowości i sprawozdawczości pod kątem emisji i gazów cieplarnianych.

Environmental Accounting and Reporting

Mierzenie wydajności środowiskowej i określanie celów jest kluczowym elementem dla organizacji, które mogą stać się bardziej produktywne, zyskowne i ekologiczne.

Health and Safety Incident Management

Śledzenie wszystkich typów wypadków i zarządzanie nimi. Zdobywanie cennych informacji (kto, co, gdzie, kiedy i dlaczego) poprzez analizowanie wypadków i obliczanie ważnych metryk w zakresie bezpieczeństwa.

Realizacja łańcucha dostaw (logistyka)
Realizacja łańcucha dostaw (logistyka)

Znajdowanie niskokosztowych rozwiązań, które zapewniają sukces klienta i powtarzalność w biznesie. Zapewnia to otrzymywanie odpowiednich produktów w odpowiednim miejscu i czasie we właściwej cenie i w dobrym stanie.

Supply Management (zaopatrzenie)
Supply Management (zaopatrzenie)

Optymalizacja relacji z dostawcami w zakresie towarów i usług pośrednich i bezpośrednich, co przekłada się na bardziej elastyczny i adaptowalny łańcuch dostaw.

Tools and Technology
Tools and Technology

Obejmuje kompletny zestaw narzędzi w zakresie infrastruktury, co pozwala łatwo instalować, aktualizować, zarządzać i w najlepszym stopniu korzystać z aplikacji JD Edwards EnterpriseOne. Dzięki tej szerokiej gamie narzędzi dostępna jest możliwość wyboru spośród wielu platform, baz danych i opcji sprzętowych.

One View Reporting
One View Reporting

Rozwiązanie do raportowania operacyjnego w czasie rzeczywistym, opracowane specjalnie z myślą o użytkownikach końcowych. Intuicyjny interfejs umożliwia użytkownikom uzyskiwanie dostępu i personalizowanie danych transakcyjnych na listach, wykresach i w tabelach.

Chmura
Chmura

Hybrydowa budowa umożliwia powstawanie cyfrowej firmy przez zapewnienie wyboru i kontroli. Hybrydowe wdrażanie zapewnia naszym klientom to, co najlepsze w obu opcjach.

UX One
UX One (PDF)

Maksymalnie przyspiesza osiągnięcie przez użytkowników oczekiwanej produktywności poprzez wykorzystanie zasad projektowania Alert (Powiadom), Analyze (Przeanalizuj) i Act (Działaj). UX One zawiera zestaw opartych na rolach rozwiązań JD Edwards oraz udostępnia narzędzia potrzebne firmie do personalizacji i tworzenia własnych rozwiązań.

Platforma i rozwiązania mobilne
Platforma i rozwiązania mobilne (PDF)

Oferuje pracownikom mobilnym Twojej firmy szeroką gamę opartych na rolach aplikacji mobilnych dostępnych na wybranym przez pracownika urządzeniu i wyposażonych w nowoczesny interfejs.

Internet rzeczy
JD Edwards EnterpriseOne Internet rzeczy

Zintegrowana platforma Internetu rzeczy obsługiwana przez rozwiązanie JD Edwards EnterpriseOne Orchestrator, które umożliwia firmom zwiększanie wydajności operacyjnej i przychodów przy jednoczesnej redukcji kosztów i realizacji potrzeb związanych ze zgodnością.

Dodatkowe produkty
Aplikacje In-Memory

Systemy sprzętowo-programowe Oracle — Oracle Exadata Database Machine i Oracle Exalogic Elastic Cloud — optymalizują technologię w obrębie każdej jej warstwy, od aplikacji firmowych po przechowywanie danych na dysku.

Lokalizacje

JD Edwards EnterpriseOne łączy moc globalnego pakietu oprogramowania biznesowego z określonymi, zintegrowanymi adaptacjami, które spełniają finansowe, prawne i pozostałe potrzeby firmy w innych krajach.

Oracle Accelerate

Produkty Oracle dla firm średniej wielkości oferują niedrogie, najlepsze w swojej klasie rozwiązania biznesowe. Skorzystaj z nowoczesnych najlepszych praktyk branżowych, aby zwiększyć produktywność.

JD Edwards EnterpriseOne Integrations

Rozbudowana i zróżnicowana platforma do integracji, która zaspokaja pełne spektrum potrzeb w zakresie integracji — z innymi aplikacjami Oracle, rozwiązaniami firm zewnętrznych i aplikacjami Oracle Cloud.