Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników

Produkty JD Edwards EnterpriseOne

Dostarczamy aplikacje, które obsługują takie rozwiązania, jak Consumer Package Goods, Manufacturing and Distribution, Asset Intensive oraz Projects and Services.

Zarządzanie cyklem życia zasobów

Wyższa wartość z aktywów, niezależnie od tego, czy są to fabryki, instalacje czy wyposażenie. Od planowania kapitału i budżetu po zaopatrzenie i operacje, konserwacje i naprawy — maksymalizacja zyskowności i zwrotu z inwestycji w całym cyklu życia aktywów.
Dowiedz się więcej o zarządzaniu cyklem życia aktywów.

Zarządzanie zasobami kapitałowymi

Lepszy wgląd w wydajność finansową i operacyjną umożliwia maksymalizowanie zwrotu z inwestycji w aktywa fizyczne, dzięki czemu lepiej się one sprawują, dłużej funkcjonują i mniej kosztuje ich utrzymanie.

Utrzymanie oparte na kontroli stanu

Identyfikowanie problemów z wyposażeniem wcześniej, kiedy mniej kosztowne jest ich eliminowanie, pozwala przeprowadzać prace konserwacyjne tylko, kiedy są konieczne, zwiększając w ten sposób poziom użycia aktywów, wydłużając okres eksploatacji wyposażenia i zmniejszając koszty utrzymania.

Analiza kosztów wyposażenia

Podsumowywanie i porównywanie kosztów wyposażenia w czasie pozwala utrzymać w ryzach koszty operacyjne i utrzymania.

Zarządzanie wynajmem

Zarządzanie całym procesem wynajmu, od stworzenia umowy po odbiór i serwisowanie zwróconego wyposażenia.

Przydziały zasobów

Intuicyjny i zintegrowany pulpit, który umożliwia przydzielanie zadań konserwacyjnych lub wyposażenia, skuteczne zarządzanie obciążeniami roboczymi oraz monitorowanie realizacji harmonogramu przez przypisany personel.

Zarządzanie finansami

Rozwiązania JD Edwards EnterpriseOne Financial Management firmy Oracle pomagają szybciej reagować na zmieniające się środowisko, upraszczać operacje finansowe i poprawiać dokładność sprawozdań finansowych.
Więcej informacji o rozwiązaniach z zakresu zarządzania finansami.

Accounts Payable

Zapewnia integrację i elastyczność konieczną do optymalizowania procesu realizacji zobowiązań.

Accounts Receivable

Uproszczenie i przyspieszenie procesu wystawiania rachunków, co pozwala przekazywać informacje klientom w czasie rzeczywistym.

Zaawansowany rachunek kosztów

Zapewnia ramy i funkcje umożliwiające analizę zyskowności przez połączenie tradycyjnej rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów działań, co zapewnia cenne informacje finansowe ogólnie niedostępne za pomocą tradycyjnych metod księgowych.

Zarządzanie wydatkami

Pracownicy mogą wprowadzać swój czas pracy i wydatki w jednym miejscu, eliminując konieczność stosowania odmiennych systemów czy arkuszy roboczych, które nie pozostają bez wpływu na wewnętrzną kontrolę i wydajność.

Księgowość majątku trwałego

Zapewnia skuteczny sposób na śledzenie zasobów w zakresie krytycznych potrzeb finansowych i raportowania, co pozwala na generowanie sprawozdań dotyczących majątku trwałego, utrzymywanie zamówień zakupu aktywów, uzgadnianie aktywów i utrzymywanie informacji podatkowych.

Księga główna

Integrowanie informacji finansowych w czasie rzeczywistym w obrębie całego przedsiębiorstwa oraz pomoc w spełnianiu potrzeb w zakresie konsolidacji finansowej i sprawozdań w złożonym i zmieniającym się środowisku biznesowym.

Zarządzanie kapitałem ludzkim

Rozwiązanie do zarządzania kapitałem ludzkim JD Edwards EnterpriseOne to zestaw zintegrowanych, połączonych ze sobą aplikacji, których celem jest uproszczenie operacji HR przez zredukowanie zajmujących wiele czasu zadań administracyjnych oraz obniżenie kosztów przez wdrażanie samodzielnie obsługiwanych aplikacji.
Więcej informacji o rozwiązaniach z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Upraszcza rutynowe działania i zapewnia spójność i dokładność procesów i procedur HR, włącznie z planowaniem siły roboczej, administrowaniem świadczeniami, rozwojem pracowników i zarządzaniem kompetencjami.

Płace

Umożliwia uproszczenie i redukowanie czasu przetwarzania płac przez automatyzowanie wielu złożonych wymogów płacowych, takich jak czasochłonne zadania związane z kosztami wynagrodzeń.

Samoobsługowe zasoby ludzkie

Zapewnia menedżerom narzędzia niezbędne do wydajnej rutynowej administracji pracownikami, jak również uzyskiwania informacji niezbędnych do pomagania pracownikom w poprawie wydajności i umiejętności.

Czas i praca

Umożliwia nadzorowanie pracowników w czasie rzeczywistym w celu tworzenia codziennych rozliczeń i/lub codziennych prognoz kosztów.

Zarządzanie projektami

JD Edwards EnterpriseOne Project Management firmy Oracle pozwala kontrolować i proaktywnie zarządzać kosztami projektów i rozliczeniami—od koncepcji po realizację – za pomocą aplikacji do zarządzania projektami JD Edwards EnterpriseOne firmy Oracle.
Więcej informacji o rozwiązaniach z zakresu zarządzania projektami

Rozliczanie umów i serwisu

Dokładne wyliczanie faktur zgodnie ze zdefiniowanymi regułami, co zapewnia elastyczność konieczną do spełnienia różnych warunków i metod rozliczeniowych dotyczących umów i serwisu.

Zaawansowane rozliczanie umów

Lepsze przepływy gotówkowe i zyskowność projektów przez upraszczanie procesów rozliczeniowych i zarządzanie nimi. W ten sposób można zarządzać umowami handlowymi i rządowymi w celu zapewnienia zgodności z rozmaitymi warunkami umów.

Zaawansowane prognozowanie pracy

Tworzenie formuł, metod obliczeniowych i prognoz w celu dokładnego obliczania przewidywanych kwot końcowych i jednostek powiązanych z określonym zadaniem.

In-Memory Project Portfolio Advisor

Wgląd w czasie rzeczywistym w finansowe i rozliczeniowe dane projektu w całym cyklu życia projektu w ramach jednej aplikacji.

Określanie kosztów projektów

Zapewnia pełny wgląd w czasie rzeczywistym we wszystkie koszty i rozliczenia projektu, oferując przystosowany do potrzeb widok oryginalnych kwot budżetowych, bieżących kosztów, otwartych zobowiązań, prognoz kosztów końcowych i procentów kompletnych informacji dla każdego projektu.

Order Management

JD Edwards EnterpriseOne Order Management firmy Oracle umożliwia upraszczanie procesu zamawiania i pozwala zachować widoczność i kontrolę nad śledzeniem zamówień na każdym etapie.
Dowiedz się więcej o rozwiązaniu Order Management

Zaawansowane wyceny

Proste zarządzanie dowolną liczbą cen i ofert specjalnych w oparciu o hierarchiczną kombinację produktu, grupy produktów, klienta lub grupy klientów.

Agreement Management

Umożliwia konfigurowanie, zmienianie i proste zarządzanie umowami z partnerami biznesowymi.

Konfigurator

Automatyzacja wyboru i konfiguracji wysoce złożonych produktów przez zapewnianie w pełni zintegrowanej sprzedaży typu front-end i ofert z wykorzystaniem operacji typu back-end i systemów produkcyjnych.

Fulfillment Management

Optymalizacja dostaw przez nadawanie zamówieniom priorytetów w oparciu o zasady i informacje o poziomie serwisowym.

Realizacja planowania zapotrzebowania

Poprawa śledzenia stale zmieniającego się popytu klientów, adaptacja do standardów i procesów klientów/OEM oraz zapewnienie zgodności z warunkami umowy.

Outbound Inventory Management

Oferuje system Vendor Managed Inventory (VMI) po stronie sprzedającej i zapasy konsygnacyjne zapewniające bardziej uproszczony proces zleceń gotówkowych.

Warianty produktów

Zintegrowane rozwiązanie umożliwiające łatwe konfigurowanie i utrzymywanie elementów o wielu atrybutach w oprogramowaniu do śledzenia zapasów, poprzez upraszczanie zarządzania produktami oparte na zamówieniach i procesie realizacji łańcucha zaopatrzenia.

Manufacturing Management

JD Edwards EnterpriseOne Manufacturing and Engineering pomaga producentom – w szczególności tym, którzy działają w trybie mieszanym (proces, dyskrecja, powtarzalność itp.) środowiska produkcyjnego – w opracowywaniu, produkowaniu i dystrybuowaniu produktów na czas, w stosowaniu skutecznych procesów optymalizacji zasobów oraz w spełnianiu oczekiwań klientów w zakresie jakości, cen i dostaw.
Więcej informacji na temat Manufacturing Management

Konfigurator

Automatyzacja wyboru i konfiguracji wysoce złożonych produktów przez zapewnianie w pełni zintegrowanej sprzedaży typu front-end i ofert z wykorzystaniem operacji typu back-end i systemów produkcyjnych.

Zarządzanie jakością

Spójne, kontrolowane podejście do zarządzania jakością pomaga w identyfikowaniu wad u źródła. Zastosowanie zidentyfikowanych przez użytkownika punktów kontrolnych w głównych operacjach pozwala weryfikować, czy elementy spełniają standardy oraz wymogi tolerancji i projektowania od przyjęcia materiału po wysyłkę produktu końcowego.

Planowanie wymagań

Zapewnia widoczność i rekomendacje w zakresie postępowania w celu skutecznego zaopatrzenia i planowania produkcji, dzięki czemu podaż jest zgodna z popytem, nawet w różnych miejscach.

Real Estate and Home Construction

Niezależnie od tego, czy wynajmujesz nieruchomości, czy jesteś ich właścicielem, JD Edwards EnterpriseOne Real Estate and Home Construction pozwala na proaktywne zarządzanie nieruchomościami o charakterze komercyjnym i przemysłowym w całym cyklu ich życia.
Więcej informacji na temat Real Estate and Home Construction

Zaawansowane prognozowanie nieruchomości

Skalowalne rozwiązanie internetowe, które integruje procesy transakcyjne, budżetowe i prognozowe, co pozwala na szybkie i skuteczne tworzenie dokładnych i aktualnych prognoz oraz budżetów na poziomie jednostki, nieruchomości i portfolio.

Home builder Management

Funkcjonalność specyficzna dla branży w elastycznych ramach pozwalających na zarządzanie, koordynowanie, komunikowanie i analizowanie zyskowności w cyklu budowy domu.

Real Estate Management

Integracja niemal wszystkich informacji na temat nieruchomości z uproszczeniem procesów finansowych i operacyjnych w całym cyklu życia nieruchomości.

Biznes rolniczy
Biznes rolniczy

Integrowanie operacji związanych z łańcuchem zaopatrzenia, zasobami ludzkimi oraz finansowych w celu zwiększenia wydajności w biznesie i szybszego reagowania na zmieniające się środowisko.

Customer Relationship Management

JD Edwards EnterpriseOne CRM firmy Oracle to bogate w funkcje rozwiązanie, które jest połączone z innymi kluczowymi procesami, takimi jak prognozowanie oparte na porozumieniu, poręczaniu zamówień w czasie rzeczywistym, zarządzaniu przypadkami i serwisem oraz zarządzaniu leadami i potencjalnymi klientami.
Więcej informacji na temat Customer Relationship Management

Zaawansowane wyceny

Proste zarządzanie dowolną liczbą cen i specjalnych ofert w oparciu o hierarchiczną kombinację produktu, grupy produktów, klienta lub grupy klientów.

Case Management

Agenci ds. obsługi klienta mają natychmiastowy dostęp do wszystkich informacji o kliencie, niezbędnych do rozwiązania problemu, włącznie z rozliczeniami, sprzedażą i zamówieniami serwisowymi, wnioskami serwisowymi, ostatnimi interakcjami, a nawet sugerowanymi produktami do cross- i up-sellingu.

Samoobsługa klienta

Klienci mają całodobowy dostęp w czasie rzeczywistym do informacji o zakupach i zamówieniach przez Internet z zastosowaniem intuicyjnego, prostego w obsłudze interfejsu.

Automatyzacja personelu sprzedażowego

Bogate w funkcje rozwiązanie, które jest połączone z innymi kluczowymi procesami, takimi jak prognozowanie oparte na porozumieniu, poręczanie zamówień w czasie rzeczywistym, zarządzanie przypadkami i serwisem oraz zarządzanie leadami i potencjalnymi klientami.

Sales Order Management

Skuteczne zarządzanie złożonością różnego rodzaju zamówień z wielu kanałów w sposób, który minimalizuje koszty wprowadzenia zamówienia, wykracza ponad oczekiwania klienta i zapewnia zyskowność zamówienia.

Service Management

Zarządzanie umowami i gwarancjami serwisowymi, śledzenie części i pracy pod kątem serwisu, śledzenie historii produktów klienta i zarządzanie zaopatrzeniem i zapasami. W rezultacie uzyskuje się szybszy czas reakcji przy obsłudze klienta, bardziej spersonalizowaną obsługę i niższe koszty.

Apparel / Attribute Management
Apparel / Attribute Management

Wsparcie spółek dystrybucyjnych i produkcyjnych, które oferują cały zakres produktów o wielu atrybutach.

Environmental Health and Safety

Rozwiązania JD Edwards EnterpriseOne Environmental Health and Safety firmy Oracle zapewniają organizacjom możliwość raportowania i śledzenia wypadków w pracy, jak również obsługiwania księgowości i sprawozdawczości pod kątem emisji i gazów cieplarnianych.
Więcej informacji na temat Environmental Health and Safety

Environmental Accounting and Reporting

Mierzenie wydajności środowiskowej i określanie celów jest kluczowym elementem dla organizacji, które mogą stać się bardziej produktywne, zyskowne i ekologiczne.

Health and Safety Incident Management

Śledzenie wszystkich typów wypadków i zarządzanie nimi. Zdobywanie cennych informacji (kto, co, gdzie, kiedy i dlaczego) poprzez analizowanie wypadków i obliczanie ważnych metryk w zakresie bezpieczeństwa.

Realizacja łańcucha dostaw (logistyka)
Realizacja łańcucha dostaw (logistyka)

Znajdowanie niskokosztowych rozwiązań, które zapewniają sukces klienta i powtarzalność w biznesie. Zapewnia to otrzymywanie odpowiednich produktów w odpowiednim miejscu i czasie we właściwej cenie i w dobrym stanie.

Supply Management (zaopatrzenie)
Supply Management (zaopatrzenie)

Optymalizacja relacji z dostawcami w zakresie towarów i usług pośrednich i bezpośrednich, co przekłada się na bardziej elastyczny i adaptowalny łańcuch dostaw.

Tools and Technology
Tools and Technology

Obejmuje kompletny zestaw narzędzi w zakresie infrastruktury, co pozwala łatwo instalować, aktualizować, zarządzać i w najlepszym stopniu korzystać z aplikacji JD Edwards EnterpriseOne. Dzięki tej szerokiej gamie narzędzi dostępna jest możliwość wyboru spośród wielu platform, baz danych i opcji sprzętowych.

One View Reporting
One View Reporting

Rozwiązanie do raportowania operacyjnego w czasie rzeczywistym, opracowane specjalnie z myślą o użytkownikach końcowych. Intuicyjny interfejs umożliwia użytkownikom uzyskiwanie dostępu i personalizowanie danych transakcyjnych na listach, wykresach i w tabelach.

Chmura
Chmura

Hybrydowa budowa umożliwia powstawanie cyfrowej firmy przez zapewnienie wyboru i kontroli. Hybrydowe rozmieszczenie zapewnia naszym klientom to, co najlepsze w obydwu opcjach.

UX One
UX One

Maksymalnie przyspiesza osiągnięcie przez użytkowników oczekiwanej produktywności poprzez wykorzystanie zasad projektowania Alert (Powiadom), Analyze (Przeanalizuj) i Act (Działaj). UX One zawiera zestaw opartych na rolach rozwiązań JD Edwards oraz udostępnia narzędzia potrzebne firmie do personalizacji i tworzenia własnych rozwiązań.

Mobile Platform and Solutions
Mobile Platform and Solutions

Oferuje pracownikom mobilnym Twojej firmy szeroką gamę opartych na rolach aplikacji mobilnych dostępnych na wybranym przez pracownika urządzeniu i wyposażonych w nowoczesny interfejs.

Internet rzeczy
JD Edwards EnterpriseOne Internet rzeczy

Zintegrowana platforma Internet rzeczy obsługiwana przez rozwiązanie JD Edwards EnterpriseOne Orchestrator, które umożliwia firmom zwiększanie wydajności operacyjnej i przychodów przy jednoczesnej redukcji kosztów i realizacji potrzeb związanych ze zgodnością.

Dodatkowe produkty
Aplikacje In-Memory

Systemy opracowane przez Oracle – Oracle Exadata Database Machine i Oracle Exalogic Elastic Cloud – optymalizują technologię w obrębie każdej jej warstwy, od aplikacji firmowych po przechowywanie danych na dysku.

Lokalizacje

JD Edwards EnterpriseOne łączy moc globalnego pakietu oprogramowania biznesowego z określonymi, zintegrowanymi adaptacjami, które spełniają finansowe, prawne i pozostałe potrzeby firmy w innych krajach.

Oracle Accelerate

Produkty Oracle dla firm średniej wielkości oferują niedrogie, najlepsze w swojej klasie rozwiązania biznesowe. Skorzystaj z nowoczesnych najlepszych praktyk branżowych, aby zwiększyć produktywność.

JD Edwards EnterpriseOne Integrations

Rozbudowana i zróżnicowana platforma do integracji, która zaspokaja pełne spektrum potrzeb w zakresie integracji — z innymi aplikacjami Oracle, rozwiązaniami firm zewnętrznych i aplikacjami Oracle Cloud.