Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników

We suggest you try the following to help find what you're looking for:

 • Check the spelling of your keyword search.
 • Use synonyms for the keyword you typed, for example, try “application” instead of “software.”
 • Try one of the popular searches shown below.
 • Start a new search.

 

Trending Questions

Co to jest system Supply Chain Management?

System Supply Chain Management (SCM) to zestaw rozwiązań programowych do zarządzania przepływem towarów, danych i finansów na drodze produktu lub usługi z miejsca pochodzenia do miejsca docelowego. Działania łańcucha dostaw obejmują zakupy, zarządzanie cyklem życia produktów (PLM), planowanie łańcucha dostaw (SCP), logistykę oraz zarządzanie zamówieniami.

Kompletny, kompleksowy system zarządzania łańcuchem dostaw obejmuje obsługę materiałów i pakiety oprogramowania dla wszystkich stron współpracujących przy tworzeniu produktów, realizacji zamówień i śledzeniu informacji — w tym dostawców, producentów, hurtowników, przewoźników, dostawców usług logistycznych i sprzedawców detalicznych.

Łańcuch dostaw to podstawa handlu

Można powiedzieć, że łańcuchy dostaw istniały już w czasach starożytnych i pozwalały przenosić produkty z miejsca pochodzenia do punktu dystrybucji.

Z czasem tworzyły się sieci i szlaki handlowe. Powstawały pasy żeglugowe. Budowano porty. Kładziono tory kolejowe. Usprawniano komunikację, by łatwiej zarządzać procesami łańcucha dostaw. Z czasem te proste sieci dostaw stawały się coraz bardziej wyrafinowanymi i złożonymi modelami SCM.

Przez bardzo długi czas te różnorodne rozwiązania łańcucha dostaw były oddzielnymi specjalnościami — zarządzanymi przez specjalistów skrupulatnie usprawniających poszczególne procesy i systemy. Później pojawiły się komputery, a wraz z nimi lokalne rozwiązania SCM, które pozwoliły zautomatyzować i zoptymalizować procesy SCM, umożliwiając skalowanie łańcucha dostaw zgodnie z rosnącymi wymaganiami globalizacji. Te wczesne rozwiązania łańcucha dostaw, choć były częścią ogólnej sieci dystrybucji, były wciąż ze sobą niepołączone.

Tradycyjne rozwiązania SCM były tworzone dla każdego istniejącego działania łańcucha dostaw, w tym planowania produkcji, zarządzania cyklem życia produktów, planowania łańcucha dostaw, zakupów, logistyki, zarządzania zamówieniami i zarządzania konserwacją. Nie ominięto żadnego elementu ekosystemu łańcucha dostaw.

Przejście na nowoczesne rozwiązania SCM

Chociaż tradycyjne rozwiązania łańcucha dostaw były w stanie sprostać wczesnym wyzwaniom globalizującej się gospodarki, to ostatecznie osiągnęły one swoje granice. Wymiana towarów i informacji między poszczególnymi elementami łańcucha dostaw wymagała dużego nakładu pracy i była narażona na błędy. Widoczność zapasów i zarządzanie transportem w łańcuchu dostaw było ograniczone przez systemy, które nie były zintegrowane. Organizacje potrzebowały dokładniejszej analizy danych w czasie rzeczywistym na całej długości łańcucha dostaw.

Pojawienie się Internetu zmieniło sposób działania tradycyjnych systemów łańcucha dostaw. Bardziej dynamiczny, zorientowany na klienta rynek wymagał inteligentniejszych i sprawniejszych sposobów pracy. Oczekiwanie na transport towarów od producenta do salonu stało się jedną z opcji konsumenta. A liniowe rozwiązania łańcucha dostaw zwyczajnie nie nadążały. Konsumenci oczekiwali interakcji z produktami na każdym etapie łańcucha wartości.

Transformacja łańcucha dostaw

W naszej nowej, napędzanej popytem gospodarce, model operacyjny łańcucha dostaw został postawiony na głowie. Obecnie łańcuch dostaw nie jest już nawet łańcuchem; system zarządzania łańcuchem dostaw ewoluował w zbiór rozmaitych sieci, do których można uzyskać dostęp 24 godziny na dobę. W centrum tych sieci znajdują się konsumenci oczekujący na realizację swoich zamówień.

Dzisiejsze najlepsze strategie łańcucha dostaw wymagają modelu działania opartego na popycie, który będzie w stanie połączyć ze sobą ludzi, procesy i technologie wokół zintegrowanych możliwości.

SCM przenosi się do chmury

Chmura szybko staje się standardowym modelem IT w kontekście SCM. Chcąc obniżać koszt i minimalizować ryzyko, firmy decydują się na rozwiązania chmurowe pozwalające przekształcić łańcuch dostaw w rozwiązanie cyfrowe i skalowalne — zintegrowane i gotowe do funkcjonowania na połączonym rynku. Lepsza widoczność zapasów pozwala identyfikować szanse wzrostu i zysku, i wykorzystywać je szybko, bezpiecznie i oszczędnie. Cloud SCM umożliwia również firmom dostęp do inteligentnych danych i analiz predykcyjnych z Internetu rzeczy (IoT). Udostępniając te możliwości swoim pracownikom i partnerom biznesowym, sprawiasz, że działają oni wydajniej, dokładniej oraz ściślej ze sobą współpracują. Pomagasz im w realizacji lepszych wyników biznesowych.

Wartość biznesowa nowoczesnego SCM

Ponieważ coraz więcej firm przekształca swoje systemy łańcucha dostaw, przechodząc do kompletnych, bezpiecznych i połączonych pakietów opartych na chmurze, korzyści stają się coraz bardziej oczywiste. Oto one:

 • Widoczność — nowoczesne oprogramowanie łańcucha dostaw pokazuje, gdzie znajdują się Twoje zapasy — każda paleta, paczka i jednostka — w dowolnym miejscu całego globalnego łańcucha dostaw, od producenta przez magazyny i transport po półkę sklepową.
 • Elastyczność — zmiany na rynku wymagają szybkich działań. Dzięki SCM w chmurze możesz szybko i bezpiecznie wdrażać nowe usługi i funkcje oraz łatwo je skalować, wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom.
 • Niższe koszty operacyjne — zintegrowane systemy SCM pozwalają zrezygnować z IT i skupić się na kluczowych decyzjach biznesowych.
 • Łatwość obsługi — nowoczesne oprogramowanie SCM jest proste i intuicyjne dla użytkownika, zapewniając szybki dostęp do dokładnych i aktualnych analiz, dostępnych wszędzie i praktycznie z dowolnego urządzenia.
 • Bezpieczeństwo — centra danych w chmurze zapewniają poziom bezpieczeństwa stosowany w ambasadach. Oprogramowanie oparte na chmurze oferuje najlepsze w swojej klasie funkcje zabezpieczeń, w tym szyfrowanie, skanowanie antywirusowe i obsługę białej listy.

Zalety kompleksowej funkcjonalności SCM

Kompletny, w pełni konwergentny, zintegrowany pakiet chmurowych rozwiązań do zarządzania łańcuchem dostaw składa się z następujących elementów:

 • Moduł logistykiModuł logistyki zarządza wszystkimi funkcjami magazynowymi i środkami transportu w granicach i poza nimi, aby zmniejszyć koszty, zwiększyć wydajność i zapewnić zgodność.
 • Zarządzanie cyklem życia produktuSystem zarządzania cyklem życia produktu umożliwia realizowanie innowacji, rozwój i komercjalizację przynoszących zyski produktów w celu rozwoju firmy.
 • Planowanie łańcucha dostaw Rozwiązanie do planowania łańcucha dostaw pomaga skutecznie przewidywać zmiany na rynku poprzez aktywne opracowywanie strategii wzrostu przychodów i redukcji kosztów — i realizować je konsekwentnie zgodnie z linią całego przedsiębiorstwa.
 • ZakupySystem zarządzania zakupami usprawnia proces od źródła do zapłaty dzięki automatyzacji i współpracy społecznej, jednocześnie kontrolując koszty i osiągając wyższe marże.
 • Zarządzanie zamówieniamiSystem zarządzania zamówieniami obejmuje wszystkie kanały, dając spójny obraz klienta.
 • ProdukcjaSystem zarządzania produkcją usprawnia proces produkcyjny dzięki wizualizacji, transakcjom wstecznym i współpracy społecznej, jednocześnie kontrolując koszty.
 • Zarządzanie konserwacjąSystem zarządzania konserwacją łączy funkcje konserwacji, łańcucha dostaw i aplikacji finansowych Twojej organizacji, usprawniając prace konserwacyjne.
 • Aplikacje Internetu rzeczy (IoT)Aplikacje IoT pozwalają wykorzystywać moc obliczeniową połączonych urządzeń z danymi i analizami IoT w czasie rzeczywistym.

Przyszłość systemów zarządzania łańcuchem dostaw

Przyszłość systemów zarządzania łańcuchem dostaw

W zmieniającym się krajobrazie biznesowym stary paradygmat zarządzania łańcuchem dostaw nie jest w stanie sprostać wyzwaniu. Specjaliści muszą przestać postrzegać łańcuchy dostaw w kategoriach centrów kosztów, które mogą być zarządzane i usprawniane. Łańcuch dostaw jest dziś raczej przewagą biznesową — pozwalającą odróżnić się od konkurencji.

Mając na uwadze wartość rynku e-commerce i prognozy jego wzrostu, firmy powinny skoncentrować się na dostosowaniu połączonych cyfrowo zakupów z własnym połączonym cyfrowo rozwiązaniem. Innymi słowy, firmy powinny dopasować technologię do swojego modelu biznesowego. Nowoczesny biznes wymaga nowoczesnego łańcucha dostaw.

Współczesne wiodące systemy zarządzania łańcuchem dostaw to kompleksowe zestawy produktów, które pomagają przedsiębiorstwom zarządzać i optymalizować łańcuchy dostaw jako jeden kompletny ekosystem. Ponieważ są to w pełni zintegrowane technologie w chmurze, systemy te zapewniają 100-procentową widoczność w całym łańcuchu dostaw i skalują się w górę lub w dół, reagując na rzeczywistość rynkową. Nowoczesny łańcuch dostaw oparty na zapotrzebowaniu ułatwia obsługę rosnących oczekiwań kupujących, krótszych cykli życia produktów i zmiennego popytu.

Zacznij już teraz