Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

  • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
  • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
  • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
  • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

Oracle Modern Data Warehouse

Modern Data Warehouse to zintegrowane rozwiązanie z mechanizmem samouczenia się maszyn (ML), które umożliwia klientom wyciąganie wniosków i wykonywanie analiz biznesowych pomagających szybciej podejmować decyzje. Funkcje samoobsługi ogromnie ułatwiają rozpoczęcie użytkowania tego produktu, a stosowane przez Oracle funkcje automatyzacji działania hurtowni danych eliminują konieczność skomplikowanego samodzielnego zarządzania i upraszczają analizę danych.

Modern Data Warehouse
E-book o rozwiązaniu Modern Data Warehouse

Rozwiązanie Oracle Modern Data Warehouse pozwoli w pełni wykorzystać wartość danych zgromadzonych w przedsiębiorstwie.

Bezpłatne warsztaty krok po kroku

Dowiedz się, jak utworzyć nowoczesną hurtownię danych i skonfigurować jezioro danych, oraz poeksperymentuj z samouczeniem się maszyn w trakcie praktycznych warsztatów z instrukcjami krok po kroku.

Dlaczego warto skorzystać z Modern Data Warehouse?

Kompletne, zintegrowane rozwiązanie

Kompletne, zintegrowane rozwiązanie obejmujące usługi hurtowni danych, integracji, jeziora danych, inżynierii danych i analityki. Klienci mogą wczytywać dowolne dane, przechowywać je w hurtowni danych lub jeziorach danych oraz je przekształcać, katalogować, wizualizować i analizować, zarządzać nimi oraz na ich podstawie budować modele samouczenia się maszyn (ML). Dzięki naszemu zintegrowanemu rozwiązaniu klienci mogą stosować jednolite zasady bezpieczeństwa do nowoczesnej hurtowni danych ze zintegrowanym jeziorem danych, a także wykonywać zapytania z hurtowni danych do jeziora danych. Jedno rozwiązanie z wbudowaną obsługą danych wielomodelowych i wielu obciążeń, w tym funkcji analitycznych SQL, mechanizmów samouczenia się maszyn działających wewnątrz baz danych, wykresów i danych przestrzennych, upraszcza projektowanie i wdrażanie.

Przykłady zastosowań hurtowni danych

Łatwy start

Oracle dostarcza internetowe interfejsy użytkownika do samoobsługi oraz ładowania, przekształcania i analizy danych. Przygotowanie i rozpoczęcie analizowania danych trwa zaledwie kilka minut. Klienci już używający systemu bazodanowego Oracle Database mogą wykorzystywać łączniki danych i operatory, modele danych oraz narzędzia innych firm na zasadzie „przeciągnij i upuść”, co ułatwia modernizację.

Obejrzyj prezentację rozwiązania Autonomous Data Warehouse

Zaawansowane i łatwe w obsłudze narzędzia do zarządzania danymi i analityki

Oracle udostępnia w ramach Oracle Autonomous Data Warehouse wbudowane narzędzia do zarządzania danymi i ich analizy, takie jak Oracle Spatial and Graph. Zapewnia też łatwą integrację z platformą Oracle Analytics Cloud, obsługę innych popularnych narzędzi do analityki biznesowej oraz usługi do tworzenia i wdrażania modeli samouczenia się maszyn. Ten kompleksowy zbiór narzędzi i usług umożliwia klientom budowanie dynamicznych organizacji, które sprawniej poruszają się w konkurencyjnym otoczeniu.

Przeczytaj e-book (PDF)

Bezpieczna autonomiczna praca w warunkach pełnego zaufania

Autonomiczne zarządzanie umożliwia klientom utrzymywanie hurtowni danych o wysokim poziomie wydajności, dostępności i bezpieczeństwa, jednocześnie pozwalając wyeliminować skomplikowane czynności administracyjne i obniżyć koszty. Rozwiązanie Autonomous Data Warehouse automatyzuje przygotowywanie, konfigurowanie, zabezpieczanie, strojenie, skalowanie, tworzenie kopii zapasowych i naprawianie hurtowni danych. Autonomous Data Warehouse to jedyne rozwiązanie, które automatycznie się skaluje w pełni elastycznie i zapewnia kompletne bezpieczeństwo danych. W rozwiązaniach innych producentów brakuje funkcji precyzyjnej kontroli dostępu, kontroli danych wrażliwych, oceny ryzyka, zapór baz danych itd.

Autonomiczne rozwiązanie jako sposób na sukces firmy (PDF)

Przykłady zastosowania nowoczesnej hurtowni danych

Zbuduj samoobsługową wydziałową hurtownię danych

Analitycy potrzebują skutecznego sposobu konsolidowania danych z wielu arkuszy kalkulacyjnych i tekstowych źródeł danych do postaci wiarygodnego magazynu danych, który będzie łatwy w utrzymaniu i zoptymalizowany pod kątem obsługi zapytań. Wczytuj dane z wielu źródeł do wydziałowej hurtowni danych i optymalizuj je, tak aby użytkownicy biznesowi mogli analizować te informacje i wyciągać na ich podstawie użyteczne wnioski.

Produkty

Integracja z newralgicznymi aplikacjami biznesowymi

Analitycy potrzebują skutecznego sposobu konsolidowania danych z wielu aplikacji, arkuszy kalkulacyjnych i innych źródeł danych do magazynu danych, który jest zaufany, łatwy w utrzymaniu i zoptymalizowany pod kątem zapytań. Wczytuj dane z pakietu Oracle E-Business Suite i innych źródeł oraz je analizuj za pomocą samoobsługowych narzędzi zarządzania danymi, tak aby różne działy mogły wyciągać na ich podstawie użyteczne wnioski.

Produkty

Zbuduj hurtownię danych przedsiębiorstwa

Dane kadrowe są często rozproszone między wiele systemów w całym przedsiębiorstwie i nie można ich łatwo zintegrować ani przeanalizować w celu wyciągnięcia wniosków będących podstawą do konkretnych działań. Wzbogacaj firmowe dane zgromadzone w aplikacji PeopleSoft Human Capital Management o dane nieprzetworzone i dane na temat różnych zdarzeń, co umożliwi wykonywanie analiz predykcyjnych.

Produkty

Integracja jeziora danych i hurtowni danych

Połącz możliwości jeziora i hurtowni danych, aby przetwarzać dane strumieniowe oraz dane z wielu różnych zasobów istniejących w przedsiębiorstwie, a następnie wykorzystywać te informacje do analizy biznesowej i procesów samouczenia się maszyn.

Produkty

Przetwarzanie i analizowanie danych strumieniowych

Przetwarzaj dane zdarzeń transmisji strumieniowej i dane dzienników na potrzeby konserwacji predykcyjnej. Wykorzystuj zaawansowane funkcje analityczne i możliwości analizy danych w celu poznawania kontekstu zdarzeń wymagających reakcji, wyciągania wniosków i odpowiedniego reagowania.

Produkty

Łatwiejsza analiza wykresów

Dzięki analizie wykresów inżynierowie danych i programiści mogą zarządzać złożonymi relacjami pomiędzy danymi, przedstawiać je i wchodzić z nimi w interakcje - np. w celu wykrywania oszustw w sektorze bankowości, zapewnienia głębszej, kompleksowej analizy klienta w branży marketingu i zwiększenia liczby odkryć w branży farmaceutycznej.

System bazodanowy Oracle Autonomous Database jest już wyposażony w funkcje obsługi wykresów umożliwiające analizę i wizualizację modeli wykresów, co pozwala uniknąć nadmiernej integracji danych i ich zbędnego przenoszenia. Wkrótce system ten zostanie uzupełniony o moduł Graph Studio, który pozwoli zautomatyzować zarządzanie danymi z wykresów oraz uprościć ich modelowanie, analizę i wizualizację.

Graph Studio — najważniejsze funkcje
  • Automatyczne modelowanie wykresów
  • Zautomatyzowane instalowanie, uaktualnianie i udostępnianie
  • Funkcje automatycznego zapisywania, tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych do wyznaczonego punktu w czasie
  • Zaawansowane notatniki i wizualizacja
  • Możliwość planowania analiz
  • Przykładowe notatniki i przepływy pracy dla różnych zastosowań

Przykłady wdrożeń u klientów

30 czerwca 2020 r.

Przyszłość opiera się na danych

Maria Colgan, główny menedżer ds. produktów

Aplikacje oparte na danych wykorzystują bardzo różnorodne dane (przestrzenne, pochodzące z dokumentów lub czujników, transakcyjne) pobierane z wielu różnych źródeł, często w czasie rzeczywistym. Aby pomóc firmom w podejmowaniu szybszych i trafniejszych decyzji, aplikacje te muszą wyodrębniać wartość z danych całkowicie inaczej niż tradycyjne aplikacje.

Przeczytaj cały wpis

Zasoby

dokumentacja

Centrum architektury Oracle

Centrum architektury Oracle zawiera system pomocy w projektowaniu i wdrażaniu topologii IT, architektury referencyjne, poradniki dotyczące rozwiązań itd.

Szkolenia dotyczące chmury

Oracle Autonomous Data Warehouse – samouczki

Dowiedz się, jak używać rozwiązania Autonomous Data Warehouse, korzystając z praktycznych warsztatów wyjaśniających kluczowe funkcje.

Pierwsze kroki


Wypróbuj Oracle Cloud Free Tier

Poznaj zawsze bezpłatne usługi Oracle w praktyce.


Znajdź sprawdzone aplikacje

Znajdź aplikacje, które zostały przetestowane i zweryfikowane pod kątem współpracy z rozwiązaniem Autonomous Data Warehouse.


Skontaktuj się z nami

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z jednym z naszych wiodących ekspertów branżowych.