Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

  • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
  • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
  • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
  • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

Oracle Modern Data Warehouse

Oracle Modern Data Warehouse to zintegrowane rozwiązanie z mechanizmem samouczenia się maszyn, które umożliwia klientom wyciąganie wniosków i wykonywanie analiz biznesowych pomagających szybciej podejmować optymalne decyzje. Rozpoczęcie użytkowania tego produktu jest bardzo łatwe, a stosowane przez Oracle funkcje automatyzacji działania hurtowni danych eliminują konieczność samodzielnego zarządzania i upraszczają analizowanie.

Modern Data Warehouse
Modern Data Warehouse webinar

Learn about Modern Data Warehouses from Andy Mendelsohn and Oracle customers Outfront Media, Adventist Health, and CERN.

Free step by-step-workshops

Learn how to create a modern data warehouse, set up a data lake, or experiment with machine learning using a hands-on workshop with step-by-step instructions.

Dlaczego warto używać rozwiązań Oracle do budowy nowoczesnej hurtowni danych w chmurze?

Kompletne zintegrowane rozwiązanie

Kompletne, zintegrowane rozwiązanie obejmujące usługi hurtowni danych, integracji, ETL, jeziora danych, nauki o danych i analityki. Klienci mogą wprowadzać dowolne partie danych, dane strumieniowe lub dane przesyłane w czasie rzeczywistym, umieszczać je w hurtowni danych lub jeziorach danych, katalogować i zarządzać, wizualizować i analizować oraz tworzyć i wdrażać rozwiązania samouczenia się maszyn. Dzięki naszemu zintegrowanemu rozwiązaniu klienci mogą stosować jednolite zasady bezpieczeństwa do hurtowni danych i jeziora danych, a także wykonywać zapytania z hurtowni danych do jeziora danych. Wbudowanie w jednej bazie danych obsługi danych wielomodelowych i wielu procesów, w tym funkcji analitycznych SQL, uczenia maszynowego, grafów i danych przestrzennych, eliminuje komplikacje towarzyszące integrowaniu i administrowaniu tak charakterystyczne dla rozwiązań innych producentów.

Przykłady rodzajów zastosowań hurtowni danych
Kompletne zintegrowane rozwiązanie

Łatwy start

Oracle dostarcza internetowe interfejsy użytkownika do samoobsługi, ładowania i analizy danych. Przygotowanie i rozpoczęcie analizowania danych trwa zaledwie kilka minut, nie są potrzebne żadne integracje. Klienci już używający rozwiązania Oracle Database mogą zachować dotychczasowe modele danych, narzędzia i procesy ETL, dzięki czemu migracja do nowego rozwiązania jest bardzo łatwa.

Obejrzyj prezentację rozwiązania Autonomous Data Warehouse
Łatwy start

Bezpieczna autonomiczna praca w warunkach pełnego zaufania

Autonomiczne zarządzanie umożliwia klientom prowadzenie wysokowydajnych, wysoce dostępnych i bezpiecznych hurtowni danych przy jednoczesnym wyeliminowaniu skomplikowanej administracji i obniżeniu kosztów. Rozwiązanie Autonomous Data Warehouse automatyzuje przygotowywanie, konfigurowanie, zabezpieczanie, strojenie, skalowanie, tworzenie kopii zapasowych i naprawianie hurtowni danych. Autonomous Data Warehouse to jedyne rozwiązanie, które automatycznie się skaluje w pełni elastycznie i zapewnia kompletne bezpieczeństwo danych. W rozwiązaniach innych producentów brakuje funkcji precyzyjnej kontroli dostępu, kontroli danych wrażliwych, oceny ryzyka, zapór baz danych itd.

Przeczytaj e-book (PDF)
Bezpieczna autonomiczna praca w warunkach pełnego zaufania

Spójne i szybkie zapytania

Rozwiązanie Autonomous Data Warehouse zawiera mechanizmy automatycznego dostrajania i działa na urządzeniach Exadata. Produkt Oracle jako jedyny zawiera aparat automatycznego dostrajania, który automatycznie tworzy/usuwa podsumowania danych na potrzeby analiz, tworzy/usuwa kolumnowe formaty przetwarzania wektorowego oraz automatycznie zrównolegla obciążenia pracą w celu maksymalnego przyspieszenia wykonywania zapytań. Systemy sprzętowo-programowe Exadata nie są standardowym sprzętem, jakiego używają inni dostawcy. To dedykowane maszyny wyposażone w najszybsze dyski NVMe, najszybszą sieć RDMA i zaawansowane algorytmy buforowania.

Doświadczenia klientów użytkujących różne platformy hurtowni danych w chmurze (PDF)
Spójne i szybkie zapytania

Zaawansowane, łatwe w obsłudze narzędzia analityczne

Oracle zapewnia narzędzia analityczne wbudowane w rozwiązaniu Autonomous Data Warehouse, łatwą integracją z rozwiązaniem Oracle Analytics Cloud, obsługę innych popularnych narzędzi analityki biznesowej oraz usługi do tworzenia i wdrażania modeli samouczenia się maszyn. Ten kompleksowy zbiór narzędzi i usług umożliwia klientom budowanie dynamicznych organizacji, które sprawniej poruszają się w konkurencyjnym otoczeniu.

Autonomiczne rozwiązanie pomaga budować sukces firmy (PDF)
Zaawansowane i łatwe w obsłudze narzędzia analityczne

Przykłady zastosowania rozwiązania Modern Data Warehouse

Zbuduj wydziałową hurtownię danych

Analitycy potrzebują skutecznego sposobu konsolidowania danych z wielu arkuszy kalkulacyjnych i innych tekstowych źródeł danych do źródeł, które są zaufane, łatwe w utrzymaniu i zoptymalizowane pod kątem zapytań. Wczytuj dane z wielu źródeł do scentralizowanej hurtowni danych i je optymalizuj, tak aby działy mogły analizować te informacje i na ich podstawie wyciągać użyteczne wnioski.

Produkty

Integracja z newralgicznymi aplikacjami biznesowymi

Analitycy potrzebują skutecznego sposobu konsolidowania danych z wielu systemów finansowych, arkuszy kalkulacyjnych i innych źródeł danych do źródeł, które są zaufane, łatwe w utrzymaniu i zoptymalizowane pod kątem zapytań. Wczytuj dane z rozwiązania Oracle E-Business Suite i innych źródeł do centralnej hurtowni danych i je optymalizuj w celu analizy, tak aby działy mogły wyciągać użyteczne wnioski.

Produkty

Zbuduj hurtownię danych przedsiębiorstwa

Dane kadrowe są często rozproszone między wiele systemów w całym przedsiębiorstwie i nie można ich łatwo zintegrować ani przeanalizować w celu wyciągnięcia wniosków będących podstawą do konkretnych działań. Wzbogacaj firmowe dane zgromadzone w aplikacji PeopleSoft Human Capital Management o dane nieprzetworzone i dane zdarzeń, co umożliwi wykonywanie analiz predykcyjnych.

Produkty

Integracja jeziora danych i hurtowni danych

Połącz możliwości jeziora danych i hurtowni danych, aby przetwarzać dane strumieniowe oraz dane z wielu różnych zbiorów i zasobów w przedsiębiorstwie, a następnie wykorzystywać te informacje do analizy biznesowej i procesów samouczenia się maszyn.

Produkty

Przetwarzanie i analizowanie danych strumieniowych

Przetwarzaj dane zdarzeń transmisji strumieniowej i dane dzienników na potrzeby konserwacji predykcyjnej. Używaj zaawansowanych funkcji analizy i nauki o danych w celu poznawania kontekstów zdarzeń będących podstawą działań, wyciągaj wnioski i opracowuj reakcje.

Produkty

Przykłady wdrożeń u klientów

30 czerwca 2020 r.

Przyszłość opiera się na danych

Maria Colgan, menedżer ds. produktów

Aplikacje oparte na danych wykorzystują bardzo różnorodne dane (przestrzenne, dokumentowe, z czujników, transakcyjne) pobierane z wielu różnych źródeł, często w czasie rzeczywistym. Aby pomóc firmom w podejmowaniu szybszych i trafniejszych decyzji, aplikacje te muszą wyodrębniać wartość z danych całkowicie inaczej niż tradycyjne aplikacje.

Przeczytaj cały wpis

Zasoby

dokumentacja

Centrum architektury Oracle

Centrum architektury Oracle zawiera system pomocy w projektowaniu i wdrażaniu topologii IT, architektury referencyjne, poradniki dotyczące rozwiązań itd.

Szkolenia dotyczące chmury

Oracle Autonomous Data Warehouse – samouczki

Dowiedz się, jak używać rozwiązania Autonomous Data Warehouse, korzystając z praktycznych warsztatów wyjaśniających kluczowe funkcje.

Pierwsze kroki


Wypróbuj Oracle Cloud Free Tier

Poznaj zawsze bezpłatne usługi Oracle w praktyce.


Znajdź sprawdzone aplikacje

Znajdź aplikacje, które zostały przetestowane i zweryfikowane pod kątem współpracy z rozwiązaniem Autonomous Data Warehouse.


Skontaktuj się z nami

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z jednym z naszych wiodących ekspertów branżowych.