Bezpłatna chmura Oracle Cloud Free Tier

Oracle Cloud oferuje warstwę Free Tier obejmującą 30-dniowy bezpłatny okres próbny oraz zawsze bezpłatne usługi.

Czym jest platforma danych w chmurze?

Platforma danych w chmurze

Głównym celem platformy danych w chmurze jest ułatwienie organizacji korzystania z jej danych, przy jednoczesnym ich zabezpieczeniu, zarządzaniu nimi i oferowaniu ich zintegrowanego widoku. Platformy danych w chmurze to kombinacja:

 • Łatwiejszej i szybszej skalowalności
 • Hurtownia danych
 • Jeziora danych
 • Inżynierii danych
 • Danologii
 • Rozwoju aplikacji danych
 • Wymiany danych (bezpiecznego udostępniania i wykorzystywania współużytkowanych danych)

Wobec szybkiego wzrostu ilości danych oraz używania różnych typów danych do podejmowania decyzji biznesowych, hurtownie danych w chmurze muszą zapewnić elastyczność i opcje, które mogą wykorzystać różne organizacje. Wszyscy – od dużych, międzynarodowych korporacji po małe przedsiębiorstwa – sprawdzają lub używają tych hurtowni danych w chmurze, ponieważ mogą być niezawodnymi i przystępnymi elementami zarządzania danymi.

Składniki nowoczesnej hurtowni danych


Integracja

Strumieniowanie, dane wsadowe, zarówno lokalne, jak i w chmurze


Hurtownia danych

Autonomia, samoczynne działanie, automatyczne zabezpieczanie i naprawianie


Jezioro danych

Jezioro danych oparte na magazynie obiektów, zintegrowany dostęp do hurtowni danych


Analityka

Analizy i wizualizacje oparte na architekturze uczenia maszynowego (ML); automatyczna narracja


Data Science

Uczenie maszynowe, ogólne oraz wbudowane w bazę danych

Korzyści ze zintegrowanej platformy danych w chmurze

Najlepsza platforma danych w chmurze powinna zapewnić kompletne, zintegrowane rozwiązanie dla:

Klienci mogą wprowadzać dowolne partie danych, strumieniowo lub przesyłane w czasie rzeczywistym, umieszczać je w hurtowni danych lub jeziorach danych, katalogować je i zarządzać nimi, wizualizować i analizować je oraz tworzyć i wdrażać rozwiązania uczenia maszynowego.

Korzystając ze zintegrowanego rozwiązania, klient może wykorzystać założenia systemowe dotyczące zabezpieczeń w hurtowni danych i jeziorze danych, a także bezproblemowo przesyłać zapytania do jeziora danych i hurtowni danych. Wbudowanie w jednej bazie danych obsługi danych wielomodelowych i wielu procesów, w tym funkcji analitycznych SQL, uczenia maszynowego, grafów i danych przestrzennych, ogranicza komplikacje towarzyszące integrowaniu i administrowaniu tak charakterystyczne dla rozwiązań innych producentów, jednocześnie wciąż oferując obsługę dla integracji i narzędzi analitycznych stron trzecich.Łatwy start

Dzięki platformie danych w chmurze, organizacje mogą wdrażać w ciągu kilku minut, a nie kilku miesięcy. Oracle dostarcza internetowe interfejsy użytkownika do samoobsługi, ładowania i analizy danych. Przygotowanie i rozpoczęcie analizowania danych trwa zaledwie kilka minut, nie są potrzebne żadne integracje.

Klienci korzystający już z bazy danych Oracle Database mogą zachować dotychczasowe modele danych i narzędzia, a procesy ETL czynią modernizację bardzo łatwą. Mimo że to ważny aspekt procesu, rozpoczęcie pracy zależy od wielu różnych czynników poza samym dostarczeniem działającej hurtowni danych. Istniejące aplikacje, narzędzia, procesy ETL itp. muszą współpracować z nową chmurową platformą danych. Ponieważ nasza platforma chmurowa jest oparta na tej samej, powszechnie używanej lokalnej bazie danych, migracja istniejących klientów bazy danych jest o wiele prostsza.

Łatwość obsługi i bezpieczeństwo

Platforma danych w chmurze, udostępniająca niezbędne narzędzia do tworzenia, integrowania, monitorowania i zabezpieczania aplikacji, a także zdolność korzystania z analiz do tworzenia dokładnych, praktycznych i transformacyjnych analiz – to poważne wyzwanie, któremu nie każda platforma może sprostać. Dlatego bezpieczne podejście do chmury ma kluczowe znaczenie, zarówno w przypadku zabezpieczeń głęboko wbudowanych w każdą warstwę chmury (aż do warstwy procesora), jak i oddzielnych usług zabezpieczeń chmury, które klienci mogą wbudować w swoje aplikacje chmurowe.

Autonomiczne zarządzanie umożliwia klientom utrzymywanie hurtowni danych o wysokim poziomie wydajności, dostępności i bezpieczeństwa, jednocześnie pozwalając wyeliminować skomplikowane czynności administracyjne i obniżyć koszty. Ułatwia to na przykład indywidualnym liniom biznesowy konfigurowanie własnych dedykowanych magazynów danych, bez konieczności polegania na dziale informatycznym w celu ich udostępnienia i obsługi. Oracle Autonomous Data Warehouse automatyzuje przygotowywanie, konfigurowanie, zabezpieczanie, strojenie, skalowanie, tworzenie kopii zapasowych i naprawianie hurtowni danych.

Łatwość analizowania

Platformy danych w chmurze powinny mieć zaawansowane, łatwe w użyciu narzędzia analityczne, umożliwiające lepszą obsługę klienta i tworzenie nowych strumieni przychodów. Oferujemy narzędzia analityczne (przestrzenne i grafowe) wbudowane w rozwiązanie Autonomous Data Warehouse, łatwą integrację z rozwiązaniem Oracle Analytics Cloud, obsługę innych popularnych narzędzi analityki biznesowej (BI) oraz wbudowane usługi do tworzenia i wdrażania modeli uczenia maszynowego. Ten kompleksowy zbiór narzędzi i usług umożliwia klientom budowanie dynamicznych organizacji, które sprawniej poruszają się w konkurencyjnym otoczeniu.

Aby móc modernizować i uzyskać jak najwięcej z danych, klienci potrzebują czterech rzeczy:

Kompletnego, zintegrowanego rozwiązania

Łatwego startu

infografika

Łatwości obsługi i bezpieczeństwa

Łatwości analizowania

Przykłady użycia platformy danych w chmurze

 • Stwórz skład danych: Analitycy potrzebują skutecznego sposobu konsolidowania danych z wielu arkuszy kalkulacyjnych i innych tekstowych źródeł danych do źródeł, które są zaufane, łatwe w utrzymaniu i zoptymalizowane pod kątem zapytań. Dzięki platformie danych w chmurze mogą wczytywać dane z wielu źródeł do scentralizowanej hurtowni danych i optymalizować je tak, aby różne działy mogły analizować te informacje i wyciągać na ich podstawie użyteczne wnioski.
 • Integracja z kluczowymi dla prowadzonej działalności aplikacjami: Możliwe jest ładowanie i optymalizowanie danych z pakietu Oracle E-Business Suite i innych źródeł do lokalizacji scentralizowanej hurtowni danych, co umożliwia różnym działom uzyskiwanie praktycznych spostrzeżeń. Spostrzeżenia te mogą być przekształcone w działania i wprowadzone z powrotem do aplikacji, by umożliwić podejmowanie decyzji w oparciu o dane.
 • Zbuduj hurtownię danych: Dane są często rozproszone między wieloma systemami w całym przedsiębiorstwie i nie można ich łatwo zintegrować ani przeanalizować w celu wyciągnięcia wniosków będących podstawą do konkretnych działań. Możliwe jest wzbogacenie danych firmowych o dane nieprzetworzone i dane na temat różnych zdarzeń, co umożliwi wykonywanie analiz predykcyjnych.
 • Zintegruj jezioro danych i hurtownię danych: Połącz możliwości jeziora i hurtowni danych, aby przetwarzać dane strumieniowe oraz dane z wielu różnych zasobów istniejących w przedsiębiorstwie, a następnie wykorzystywać te informacje do analizy biznesowej i procesów uczenia maszynowego.
 • Przetwarzaj i analizuj dane strumieniowe za pomocą uczenia maszynowego: Przetwarzaj dane strumieniowych oraz dane dziennika w celu konserwacji predykcyjnej. Wykorzystuj zaawansowane funkcje analityczne i możliwości analizy danych w celu poznawania kontekstu zdarzeń wymagających reakcji, wyciągania wniosków i odpowiedniego reagowania. Oracle Autonomous Database integruje się dobrze z Oracle Analytics Cloud, dzięki czemu można tworzyć, testować i wdrażać aplikacje, a także korzystać z wbudowanych analiz przestrzennych i grafowych.

Konwergentna baza danych

Dedykowane bazy danych, zwane też specjalnie zaprojektowanymi bazami danych, są tworzone w celu rozwiązania wąskiego zestawu problemów. Ich prostota oznacza, że robią kilka rzeczy bardzo dobrze, ale nie nadają się do praktycznie niczego innego. Wiele uniwersalnych baz danych na przykład dobrze się skaluje, ponieważ nie zapewniają one gwarancji silnej spójności.

Dedykowane bazy danych wydają się początkowo dobrą opcją, ponieważ programiści uzyskują dokładnie to, czego potrzebują do rozpoczęcia projektu. Jednak wymagania związane z rozwojem zmieniają się w trakcie projektu. Pojawiają się tażke nieprzewidziane potrzeby biznesowe, co stawia programistów przed trudną decyzją: zacząć od zera z inną dedykowaną bazą danych, by dostosować się do nowych wymagań – lub próbować zaradzić ograczeniom pierwotnej dedykowanej bazy danych, co dodaje niepotrzebnej złożoności. Zadania, takie jak raportowanie operacyjne, stają się bardzo trudne, a nawet niemożliwe, gdy potrzebne dane są dystrybuowane w wielu formatach i różnych wyspecjalizowanych bazach danych.

Konwergentna baza danych natywnie obsługuje wszystkie nowoczesnych typy danych wbudowanych w jeden produkt. Konwergentne bazy danych obsługują dane przestrzenne w celu rozpoznawania lokalizacji, dane grafu na potrzeby modelowania relacji, dane JSON dla magazynów dokumentów, dane IoT dla integracji urządzeń, technologie w pamięci dla analiz w czasie rzeczywistym oraz tradycyjne dane relacyjne. Obsługując te różne typy danych, konwergentna baza danych może wykonywać wszystkie rodzaje zadań przetwarzania – od zadań IoT i blockchain, po analizy oraz uczenie maszynowe. Dzięki integracji nowych typów danych i zadań przetwarzania danych w obrębie konwergentnej baza danych można w prosty sposób obsługiwać różne zadania przetwarzania i typy danych, bez konieczności zarządzania wieloma systemami i ich utrzymywania, lub zapewniania im zunifikowanych zabezpieczeń. Korzystając z obsługi algorytmów uczenia maszynowego i danych z grafów w tej samej bazie danych, można z łatwością przeprowadzać analizy grafów, a nastepnie wykorzystywać te dane do rozszerzania danych używanych w uczeniu maszynowym. Ułatwia to i przyspiesza tworzenie aplikacji sterowanych danymi.

Rozwój platformy danych w chmurze

Platforma zarządzania danymi w chmurze z szerokim wachlarzem aplikacji, platform i infrastruktury, zapewnia firmom narzędzia i możliwości tworzenia własnej ścieżki do skutecznie działającej chmury. Pozwala to ograniczać koszty konserwacji infrastruktury informatycznej i przeznaczyć więcej środków na prawdziwe innowacje – przy jednoczesnej pewności o posiadaniu przez partnera narzędzi do zaspokojenia wszystkich potrzeb firmy.

Wybór opcji wdrożenia chmury zapewnia organizacjom całkowitą kontrolę i elastyczność. Platforma danych Oracle umożliwia klientom wdrażanie ich aplikacji i zarządzanie nimi w ich własnej chmurze prywatnej lub przeniesienie ich zadań przetwarzania do chmury publicznej. Migracja taka jest płynna dzięki wykorzystaniu standardowych technologii (tych samych standardów, tych samych produktów i ujednoliconego zarządzania). Dodatkowo nasze rozwiązanie Cloud@Customer oferuje dodatkowe opcje, umożliwiające organizacjom wprowadzenie mocy naszej chmury w obrębie ich własnych zapór sieciowych.

Zmieniamy sposób zarządzania danymi dzięki wprowadzeniu pierwszej na świecie samosterującej się bazy danych. Nasza technologia baz danych automatyzuje zarządzanie danymi, zapewniając bezprecedensową dostępność, wydajność i bezpieczeństwo poprzez integrację sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Usługa Autonomous Database zawiera trzy kluczowe elementy: infrastrukturę jako usługę zoptymalizowaną pod kątem bazy danych, zautomatyzowane operacje bazy danych oraz optymalizację zadań przetwarzania i uczenie maszynowe sterowane założeniami systemowymi. Rozwiązanie to umożliwia udostępnianie, instalacje poprawek, uaktualnianie i tworzenie kopii zapasowych online; monitorowanie, skalowanie, diagnostykę wydajności, dostrajanie i optymalizację, a także automatyczną obsługę awarii i błędów. Baza danych Autonomous Database jest wyposażona w JSON, uczenie maszynowe, analizę grafów i analizę przestrzenną, dzięki czemu użytkownicy nie muszą przenosić danych i mogą pracować z tą samą bazą danych w celu zaspokojenia różnych potrzeb.

Platforma danych w chmurze jest zintegrowanym rozwiązaniem, obsługującym uczenie maszynowe, analizę stron trzecich i aplikacje ISV. Oferujemy jedno rozwiązanie zapewniające samoobsługującą się integrację, hurtownię danych, jeziora danych, usługi analityczne oraz badania danych, umożliwiając organizacjom czerpanie jak największej wartości z danych. Ta nowoczesna hurtownia danych upraszcza wszystkie aspekty danych, takie jak pobieranie, przekształcanie, dobór, eksplorację i analizę danych. Korzystając z tego narzędzia, organizacje są w stanie wyodrębnić największą wartość ze swoich danych, aby lepiej obsługiwać klientów, jednocześnie poszukując przyszłych innowacji biznesowych.