Oracle CASB Cloud Service

Co to jest Oracle CASB Cloud Service?

Oracle CASB Cloud Service to wielowęzłowy broker zabezpieczeń dostępu (CASB), który umożliwia zaawansowaną analizę zagrożeń z zastosowaniem analityki zachowania użytkownika (UBA) oraz danych z firm zewnętrznych, dystrybuowanie konfiguracji, monitorowanie z funkcją alertów, a także wykrywanie obszarów „shadow IT”.

  • Monitoruj całą obecność w chmurze na jednym ekranie, łącznie z IaaS, SaaS i PaaS.

  • Poznaj szybko potencjalne zagrożenia i uzyskuj szczegółowe informacje na temat sposobu interakcji użytkowników z usługami w chmurze.

  • Badaj podejrzane zachowania, takie jak nietypowa lokalizacja logowania, i podejmuj natychmiastowe działania z poziomu konsoli.

  • Sprawdzaj, jak Twoje środowisko w chmurze jest zagregowane dla wszystkich użytkowników i usług.


Rozwiązania Cloud Access Security Broker (CASB)

Oracle CASB Cloud Service to jedyny broker zabezpieczeń dostępu (CASB), który zapewnia widoczność całego stosu w chmurze oraz narzędzie do automatyzacji zabezpieczeń niezbędne dla Twojego zespołu IT.

Czego należy szukać w CASB.

Korporacje wymagają wysublimowanych możliwości zabezpieczania zawartości w chmurze. CASB powinien:

  • Chronić całą obecność w chmurze na jednym ekranie, włącznie z IaaS, SaaS i PaaS
  • Zapewniać optymalną wydajność bez wpływu użytkownika
  • Integrować się z istniejącymi inwestycjami w zabezpieczenia za pomocą pojedynczego wdrożenia

Zobacz całą obecność w chmurze na jednym ekranie

Zobacz całą obecność w chmurze na jednym ekranie

Oracle zapewnia widoczność i bezpieczeństwo IaaS, PaaS i SaaS, łącząc informacje w jednym interfejsie użytkownika, który może wykrywać zagrożenia od początku do końca w całej infrastrukturze chmury, platformie i aplikacjach.


Identyfikuj anomalie za pomocą doskonałej analityki zachowania użytkowników

Identyfikuj anomalie za pomocą doskonałej analityki zachowania użytkowników

UBA firmy Oracle’ wykracza poza zdrowy rozsądek. Rozwiązanie CASB firmy Oracle’ buduje znormalizowany wzorzec zachowania użytkownika—z poziomu działu lub stanowiska do poziomu osoby—w obrębie wspólnych aplikacji, aby znaleźć odchylenia, które mogą wskazywać na potencjalne zagrożenia.


Eliminuj problemy z konfiguracją zabezpieczeń

Eliminuj problemy z konfiguracją zabezpieczeń

Oracle CASB Cloud Service umożliwia dostosowanie konfiguracji usługi do unikalnych wymagań. Dystrybuuj lub kontroluj ustawienia usług w chmurze z zastosowaniem wartości wynikających z najlepszych praktyk lub wybieraj niestandardowe ustawienia.


Zapobieganie zmianom w konfiguracji

Zapobieganie zmianom w konfiguracji

Oracle umożliwia ciągłe monitorowanie konfiguracji i ostrzega o zmianie lub wyłączeniu reguł. Rozwiązanie CASB firmy Oracle’ pozwala również automatycznie przywracać ustawieniom wartości bazowe.


Wykraczaj poza tradycyjne wykrywanie obszarów „shadow IT”

Wykraczaj poza tradycyjne wykrywanie obszarów „shadow IT”

Wykrywaj i monitoruj korzystanie z niedozwolonych aplikacji SaaS z użyciem bazy danych ponad 50 000 aplikacji. Możesz również uzyskać wgląd w nieznane wcześniej aplikacje ze sklepów z aplikacjami i niestandardowych aplikacji.


Kompletne bezpieczeństwo danych zaprojektowane z myślą o chmurze

Kompletne bezpieczeństwo danych zaprojektowane z myślą o chmurze

Bezpieczeństwo danych ma największe znaczenie dla organizacji stosujących usługi w chmurze. Oracle CASB Cloud Services odnosi się do trzech głównych komponentów (widoczność, dostępność i kontrola) zabezpieczeń danych w chmurze w celu zapewnienia pełnej przejrzystości i kontroli.


Poznaj usługę Oracle CASB Cloud Service

Poznaj usługę Oracle CASB Cloud Service

Dzięki bezpiecznemu udostępnianiu, uproszczonemu monitorowaniu i zautomatyzowanym reakcjom na incydenty, Oracle oferuje jeden punkt kontroli, dzięki któremu Twoja firma może się koncentrować na rewolucji w chmurze.


Zabezpiecz swoje usługi w chmurze

Od markowych aplikacji w chmurze po infrastrukturę w chmurze, Oracle CASB Cloud Service stale rozwija swoją listę obsługiwanych usług w chmurze.

Azure
Amazon
box
GitHub
Google
Office 365
Oracle Cloud Infrastructure
Oracle Customer Experience Cloud
Oracle ERP Cloud
Oracle HCM Cloud
Rackspace
SalesForce
ServiceNow
Slack

Zacznij już teraz