Grant Thornton zmienia model obsługi HR za pomocą rozwiązania Oracle Cloud HCM

Szósta co do wielkości amerykańska firma księgowa i doradcza oraz wielokrotnie nagradzany partner Oracle modernizują środowisko obsługi pracowników za pomocą rozwiązania Oracle Cloud HCM.

Udostępnij:

Inwestycja w Oracle Cloud HCM nadal pomaga nam zapewnić klientom bardziej osobiste, elastyczne i proaktywne doświadczenia. Jeśli rozwijasz swoją działalność na jednym rynku lub wielu rynkach oraz chcesz działać efektywniej, lepiej zarządzać ryzykiem oraz przyciągać i zatrzymywać najlepszych pracowników, Oracle Cloud HCM pomoże Ci osiągnąć w tym sukces.

Enzo SantilliDyrektor ds. transformacji, Grant Thornton

Lista produktów

Wyzwania biznesowe

Założona w Chicago w 1924 r. spółka Grant Thornton jest amerykańską filią Grant Thornton International — jednej z wiodących na świecie organizacji zrzeszających niezależne firmy audytorskie, podatkowe i doradcze. W ramach liczącej ponad 8000 specjalistów sieci 53 biur Grant Thornton pomaga klientom różnej wielkości w osiąganiu sukcesów w takich dziedzinach, jak zapewnienie dobrej kondycji finansowej i zgodności z przepisami, wykorzystanie technologii informatycznych oraz ogólna poprawa wyników biznesowych.

W związku z obsługą klientów z branży usług profesjonalnych najważniejszymi zasobami spółki Grant Thornton są jej pracownicy, ale ze względu na wieloletnią ewolucję i ekspansję spółka „dorobiła się” dużej liczby rozproszonego, nienajnowszego już oprogramowania w całym obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Korzystanie z tych systemów wiązało się ze zbyt dużą liczbą zadań wykonywanych ręcznie, w tym z wieloma procesami wymagającymi użycia dokumentów papierowych i rozwiązaniami ad hoc, które zakłócały funkcjonowanie organizacji. W miarę doświadczanego w ostatnich latach szybkiego wzrostu spółki, luki te stały się jeszcze bardziej widoczne.

Starsze systemy w niewielkim stopniu wspomagały rozwój kultury organizacyjnej i coraz gorzej obsługiwały pracowników, powodując opóźnienia administracyjne, które zabierały czas potrzebny na obsługę klientów i innych interesariuszy. Ponadto kierownictwu coraz trudniej było podejmować odpowiednie decyzje bez dostępu do aktualnych informacji i widoczności wyników w obszarze i poza obszarem HR.

Zadaniem Grant Thornton było wdrożenie platformy, która byłaby zdolna do ograniczenia liczby ręcznych zadań administracyjnych, uproszczenia procesów i zapewnienia decydentom bardziej spójnych i aktualnych informacji.

Nasi pracownicy są naszym kluczowym zasobem, a możliwość zarządzania pracownikami za pomocą Oracle Cloud HCM to podstawa zapewnienia rentowności i zadowolenia klienta.

Deron StoeckleinPartner ds. transformacji technologii, Grant Thornton

Dlaczego Grant Thornton wybiera Oracle

Grant Thornton wybrał rozwiązanie Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM), aby wzmocnić swoją kulturę organizacyjną i umożliwić pracownikom przekraczanie oczekiwań klientów. Spółka uznała, że chociaż inne alternatywy umożliwiłyby realizację bieżących operacji, to tylko Oracle Cloud HCM zapewnia nowoczesne, zintegrowane środowisko pozwalające na transformację i dalszy rozwój prowadzonej działalności.

Możliwość wyeliminowania sieci starszych aplikacji przy jednoczesnym połączeniu danych i funkcjonalności w ramach istniejącego ekosystemu przedsiębiorstwa była niezwykle cenna. Posiadanie ujednoliconej platformy w ramach Oracle Cloud HCM zapewniłoby spółce podstawę potrzebną do integracji różnych linii usług przy jednoczesnej standaryzacji i usprawnieniu rutynowych procesów HR.

W ostatecznym rozrachunku spółka Grant Thornton zaufała rozwiązaniu Oracle Cloud HCM, które pomogło jej zróżnicowanym pracownikom lepiej i wydajniej obsługiwać klientów.

Za pomocą rozwiązania Oracle Cloud HCM Grant Thornton w pełni przeprojektowuje swój kompleksowy system rekrutacji i obsługi pracowników.

Wyniki

Rozwiązanie Oracle Cloud HCM uprościło codzienną pracę pracowników i partnerów Grant Thornton. Dzięki wyeliminowaniu wielu starszych aplikacji pracownicy spędzają teraz mniej czasu na obsłudze różnych systemów i załatwianiu formalności, skupiając się bardziej na obsłudze klientów. Grant Thornton nie musi też już korzystać z różnych uciążliwych, niezintegrowanych procesów HR, które frustrowały pracowników i kandydatów do pracy, ich obsługa została bowiem kompleksowo przeprojektowana za pomocą Oracle Cloud HCM. Jednocześnie platforma zapewniła kierownictwu lepszy dostęp do dokładniejszych i bardziej aktualnych danych finansowo-kadrowych.

Zarządzanie kadrami jest bardzo ważne dla wszystkich organizacji, a Grant Thornton zyskał w tym względzie najnowocześniejszą platformę Oracle Cloud HCM. Dzięki rozwiązaniu Oracle Recruiting można nawiązać relację z kandydatem jeszcze przed rozpoczęciem procesu aplikacyjnego. W ten sposób poprawiono zdolność do wyszukiwania i rekrutowania nowych pracowników z różnych źródeł, na przykład w ramach rozwijającej się sieci rekrutacyjnej na uniwersytetach. Ponadto zainteresowani kandydaci, którzy nie pasują do określonej roli, mogą nadal udostępniać swoje CV, na podstawie których może zostać podjęta rozmowa w sprawie innego, być może lepiej dopasowanego stanowiska.

Ponadto Oracle Cloud HCM umożliwia potencjalnym i obecnym pracownikom zarządzanie zadaniami związanymi z wdrażaniem, proaktywną aktualizację swoich profili osobistych, zarządzanie oczekiwaniami w stosunku do wyników oraz kontaktowanie się z menedżerami w celu identyfikacji postępów. Wspomniane możliwości samoobsługi pozwoliły zwiększyć płynność interakcji między pracownikami Grant Thornton i promować rozwój zawodowy każdego z nich.

Dzięki rozwiązaniu Oracle Journeys, wchodzącemu w skład platformy Oracle ME w ramach Oracle Cloud HCM, Grant Thornton pozwala swoim pracownikom przejąć kontrolę nad indywidualnymi doświadczeniami, aby mogli się rozwijać i odnosić sukcesy zawodowe. Wpisuje się to w działania Grant Thornton, które mają na celu zrozumienie i wsłuchiwanie się w opinie swoich pracowników. Na przykład wykorzystano Oracle Journeys do przeprowadzenia ankiet na temat szczepień oraz zarządzania stosownymi dostosowaniami i zwolnieniami z obowiązku szczepień, zręcznie radząc sobie z drażliwym tematem. Ponadto rozwiązanie to pozwoliło lepiej zautomatyzować proces zwalniania z pracy, który wcześniej bazował na arkuszach kalkulacyjnych. Obecnie cały proces został usprawniony i zintegrowany z szerzej rozumianą ścieżką pracowniczą, co ułatwia kontaktowanie się z byłymi pracownikami w celu uzyskania rekomendacji i, w niektórych przypadkach, przyciągnięcia ich z powrotem do pracy w Grant Thornton.

Na bazie swojego podstawowego wdrożenia Oracle Cloud HCM Grant Thornton rozszerza również stosowanie aplikacji Oracle Payroll w celu uproszczenia procesu wynagradzania pracowników. Platforma ta usprawniła roczne oceny wyników i cykl wynagrodzeń, które wcześniej opierały się na dziesiątkach ręcznych procesów i korzystaniu z niezintegrowanych systemów. Ponadto wspomniane typy udoskonalonych procesów stały się podstawą dla bardziej wiarygodnych programów DEI (różnorodność, równość i włączenie) oraz ESG (ochrona środowiska, sprawy społeczne i ład korporacyjny).

Partnerzy

Grant Thornton jest zarówno klientem, jak i partnerem wdrożeniowym Oracle. Ma szeroką wiedzę na temat produktów i usług Oracle oraz oferuje dostosowane do konkretnych potrzeb rozwiązania w zakresie transformacji biznesowej, od wdrożeń i optymalizacji po szkolenia i wsparcie. Ponadto oferuje swoim partnerom różnorodne usługi, które pomagają maksymalizować wartość inwestycji w chmurowe aplikacje Oracle.

Opublikowano:12 lipca 2023

Informacje o kliencie

Grant Thornton to główny partner wdrożeniowy Oracle Cloud i spółka wchodząca w skład Grant Thornton International — jednej z wiodących na świecie organizacji świadczących niezależne usługi audytorskie, podatkowe i doradcze.

Lista produktów