Oracle Linux

Rozwiązania zoptymalizowane pod kątem otwartej chmury
Rozwiązania zoptymalizowane pod kątem otwartej chmury

Wdrażanie chmury nowej generacji

Ikona Oracle Linux

Oracle Linux

Oracle Linux zapewnia najnowsze rozwiązania, narzędzia i funkcje umożliwiające innowacyjne działanie, współpracę i tworzenie rozwiązań łączących środowiska tradycyjne, oparte na chmurze oraz wirtualne. Oracle Linux, zapewniając zaawansowaną skalowalność i niezawodność aplikacji i systemów dla przedsiębiorstw, dostarcza prawdziwą otwartą chmurę o ekstremalnej wydajności i jest stosowany we wszystkich systemach firmy Oracle opartych na architekturze x86. Oracle Linux można bezpłatnie stosować, rozpowszechniać, aktualizować i łatwo pobierać.

Film
Oracle Linux do centrum danych przygotowanego dla chmury

Oracle Linux do centrum danych przygotowanego dla chmury

Ikona Oracle OpenStack for Oracle Linux

Oracle OpenStack for Oracle Linux

Oracle OpenStack for Oracle Linux oferuje rozwiązanie do wdrażania całego środowiska informatycznego na poziomie przedsiębiorstw i zarządzania nim. Oferuje więcej możliwości wyboru rozszerzonego wdrażania, aby lepiej zaspokajać potrzeby klientów.

Film
Oracle OpenStack for Oracle Linux — rozwiązanie gotowe do pracy

Oracle OpenStack for Oracle Linux — rozwiązanie gotowe do pracy

Ikona Oracle Linux Support

Oracle Linux Support

Usługa Oracle Linux Support zapewnia asystę techniczną na poziomie przedsiębiorstw do platformy Linux z m.in. szybkim wprowadzaniem poprawek, wszechstronnym zarządzaniem, oprogramowaniem klastra, przejęciem odpowiedzialności i testowaniem — a wszystko przy znacznie niższych kosztach. Firma Oracle dąży do zapewnienia wysokiej jakości, wszechstronnych i zintegrowanych rozwiązań asysty technicznej, aby ułatwić jak najskuteczniejsze wykorzystanie systemu operacyjnego Linux.

Film
Prawdziwa wartość usługi Oracle Linux Support

Prawdziwa wartość usługi Oracle Linux Support


Zacznij już teraz