Czym jest zarządzanie zamówieniami?

Zarządzanie zamówieniami to proces przyjmowania, śledzenia i realizowania zamówień klientów. Proces zarządzania zamówieniami rozpoczyna się w momencie złożenia zamówienia, a kończy, gdy klient otrzymuje przesyłkę.

System zarządzania zamówieniami (OMS) to oprogramowanie komputerowe używane w wielu branżach do wprowadzania i przetwarzania zamówień. Idealne zamówienie to takie, które zostało zrealizowane dokładnie tak, jak życzył sobie tego klient — towar powinien zostać dostarczony zgodnie z obietnicą złożoną w momencie sprzedaży.


Czym jest system zarządzania zamówieniami?

System zarządzania zamówieniami to oprogramowanie automatyzujące cały proces zarządzania zamówieniami. Umożliwia zarządzanie zapasami, sprzedażą i informacjami o klientach w jednym miejscu, dzięki czemu można z łatwością uzyskać dostęp do wszystkich danych tego typu z dowolnego miejsca i w dowolnej chwili.

System OMS pomaga również automatyzować procesy, takie jak przetwarzanie zamówień, wysyłka, fakturowanie, gromadzenie płatności itd.

Cechy systemu zarządzania zamówieniami

System OMS umożliwia firmom zarządzanie całym procesem realizacji zleceń – od gromadzenia zamówień, analizy zapasów i widoczności dostaw, po informacje o dostępności usług i raportowanie. Te szczegółowe procesy zarządzania zamówieniami obejmują:

Zautomatyzowane procesy sprzedaży

Automatyzuj cały proces sprzedaży, śledząc wszystkie aspekty każdej sprzedaży, w tym zamawiane produkty, dokonane płatności i status dostawy.

Kontrola zapasów

Kontroluj poziom zapasów, automatycznie wysyłając nowe zamówienia przy obniżeniu poziomu zasobów w magazynach. Zapewni to pomyślną realizację zamówień i pozwoli zachować niskie koszty.

Zarządzanie relacjami z klientem

Zarządzaj wszystkimi aspektami podróży klienta, od generowania namiarów do retencji i sprzedaży wiązanej.

Automatyzacja sprzedaży

Zmniejsz obciążenie zadaniami, ułatwiając zamawianie produktów, komunikację z klientami oraz obsługę płatności.

Wysyłka i odbiór

Uzyskaj wgląd w wysyłki i przyjęcia dzięki dostępowi do aktualizacji statusu poszczególnych wysyłek w czasie rzeczywistym oraz ostrzeżeń w przypadku pojawienia się problemów.

Pobieranie płatności

Z łatwością pobieraj płatności kartą kredytową, PayPal, przelewem, gotówką przy dostawie lub dowolną inną opcją płatności.

Śledzenie dokumentów

Śledź wszystko, co związane jest z dokumentami podczas przechodzenia przez różne etapy produkcji. Od śledzenia postępu każdego dokumentu do informacji o tym, kto obejrzał każdy plik – firmy i producenci będą zawsze na czasie.

Zaawansowane raportowanie

Analizuj wydajność i identyfikuj obszary do usprawnienia. Raporty mogą obejmować między innymi: najlepsze produkty, najlepszych klientów, najlepsze zamówienia, najlepsze strony, najlepsze kraje, najlepsze marki, najlepsze kategorie, najlepiej sprzedające sie produkty, najlepsze kanały, najlepsze dni itp.

Aplikacje mobilne

Łatwy dostęp do danych z dowolnego miejsca. Dzięki mobilnym aplikacjom, firmy mogą sprawdzać historię sprzedaży i przeglądać listy klientów, zamawiać nowe produkty, aktualizować katalog produktów, wysyłać e-maile, tworzyć faktury, akceptować zamówienia itp.

Co to jest realizacja zamówień?

Realizacja zamówień to sposób, w jaki firmy finalizują sprzedaż; jest to kluczowy element prowadzenia działalności. Firmy generują przychody, sprzedając produkty i usługi przedsiębiorstwom lub bezpośrednio konsumentom. Niezależnie od tego, czy prowadzisz działalność B2B czy B2C, sprzedaż nie jest zakończona, dopóki klient nie odbierze produktów. Oto przykład: zobacz, jak firma Cleveland Golf odnotowała 81,5-procentowy wzrost liczby terminowych dostaw dzięki systemowi zarządzania zamówieniami.

Proces realizacji zamówień odbywa się w centrach dystrybucyjnych, fabrykach lub sklepach. Zazwyczaj obejmuje on systemy zarządzania zapasami, zarządzania łańcuchem dostaw, przetwarzania zamówień, kontroli jakości oraz obsługi klienta, które służą do zgłaszania problemów bądź wymiany lub zwrotu produktów.

Dlaczego wielokanałowe zarządzanie zamówieniami jest ważne?

W przypadku handlu wielokanałowego klienci mają wiele możliwości zakupu. Niezależnie od tego, czy klienci korzystają ze sklepów internetowych, fizycznych, czy też ze sprzedaży bezpośredniej, chcą mieć możliwość łatwego składania zamówień i dokonywania zwrotów tak szybko, jak to tylko możliwe. Klienci mają więcej informacji i większe możliwości niż kiedykolwiek wcześniej. Wielokanałowe zarządzanie zamówieniami jest kluczowe dla zadowolenia klientów, zysków Twojej firmy i reputacji marki. Aby obsługiwać klientów w pożądany przez nich sposób, musisz zapewnić im bezproblemowy i wygodny proces. Dlatego właśnie uproszczenie procesu przyjmowania i konfigurowania zamówień, monitorowania zapasów, realizacji zaplanowanych zamówień oraz korzystania z różnych opcji wysyłki i zwrotu jest kluczowym priorytetem biznesowym dla firm B2B i B2C. Celem jest, by Twoi klienci otrzymywali zamówienia — na czas i w całości — przy możliwie najniższych kosztach.

Tradycyjne systemy zarządzania zamówieniami (OMS) — które zostały zaprojektowane na długo przed powstaniem handlu wielokanałowego — nie nadążają z obsługą wielu kanałów, metod realizacji zamówień, lokalizacji i punktów zwrotu. Zamiast tego działają one w silosach, łącząc tylko jeden kanał z jednym źródłem zapasów. Bez możliwości wglądu w stany magazynowe w całym łańcuchu dostaw handlowcy nie wiedzą, ile zapasów jest dostępnych i gdzie są one zlokalizowane, co utrudnia im odpowiednie realizowanie dostaw lub kierowanie zamówień do optymalnych lokalizacji.

Jak firmy mogą zoptymalizować proces realizacji zamówień?

W celu sprostania tym wyzwaniom firmy mogą zintegrować rozproszone systemy i źródła danych, co może być kosztowne i nieefektywne, lub zastosować nowoczesne rozwiązanie do zarządzania zamówieniami, aby:

1. Usprawnić procesy orkiestracji i realizacji zamówień

Rozwiązanie Fusion Order Management zostało zaprojektowane w celu usprawnienia całego procesu przyjmowania i realizacji zamówień — od zamówienia do zapłaty. Pełni ono funkcję centrum zamówień w środowiskach wielokanałowych. Aplikacja usprawnia proces przyjmowania, wyceniania i konfigurowania zamówień. Zamówienia otrzymane z zewnętrznych źródeł również można modyfikować i przetwarzać w celu ich realizacji. Oferuje ona wbudowane integracje z innymi usługami w chmurze, centralnie zarządzane zasady orkiestracji, globalną dostępność i monitorowanie realizacji.

2. Dokonać integracji w celu stworzenia kompletnego procesu od zamówienia do zapłaty

Rozwiązanie Fusion Cloud Order Management jest wstępnie zintegrowane z innymi usługami w chmurze, takimi jak Product Hub, Logistics, Manufacturing, Procurement, Finance i CPQ, dzięki czemu udostępnia zestaw zaawansowanych procesów realizacji zamówień, takich jak konfigurowanie na zamówienie, realizacja zamówień typu drop-ship przez dostawców i partnerów, orkiestracja realizacji zamówień typu back-to-back, transfery wewnętrzne oraz od złożenia oferty cenowej do otrzymania gotówki. Zapewnia również zestaw możliwości integracji z innymi aplikacjami chmurowymi i lokalnymi, które są potrzebne do stworzenia kompletnego procesu od zamówienia do zapłaty.

3. Scentralizować zarządzanie cenami i konfiguracjami produktów

Cloud Order Management pozwala przyjmować i korygować zamówienia z wykorzystaniem prostych jednostek SKU, skonfigurowanych elementów i usług. Aplikacja udostępnia konfigurowalne reguły biznesowe, które domyślnie określają wartości zamówień, takie jak informacje o rachunku/wysyłce do klienta oraz zasady cenowe. Oferuje ona informacje o dostępności produktów w czasie rzeczywistym i sprawdza poprawność zamówienia przed jego realizacją. Funkcja scentralizowanej kalkulacji cen umożliwia stosowanie reguł rabatowych, segmentację cen, kalkulację zakresów cenowych, obliczanie podatków, ustalanie cyklicznych płatności za usługi oraz ręczną korektę cen. Konfigurator jest zintegrowany z funkcją kalkulacji cen, zapewniając możliwość tworzenia, testowania i wdrażania modeli konfiguracji, w tym definicji reguł/ograniczeń i interfejsów użytkownika w fazie działania.

4. Zoptymalizować proces potwierdzania zamówień

Dzięki funkcji Global Order Promising (PDF) użytkownicy mogą składać optymalne zobowiązania dotyczące dostępności produktów, wykorzystując dostępne źródła dostaw, aby zwiększyć przychody, podnieść poziom zadowolenia klientów i zredukować koszty realizacji zamówień. Cloud Global Order Promising wybiera najlepsze dostępne opcje zapasów dla klientów i sprzedawców, gromadząc informacje o zaopatrzeniu i stosując definiowane przez użytkownika reguły uzupełniania zapasów i potwierdzania zamówień. Użytkownicy mogą tworzyć reguły dotyczące potwierdzania zamówień na podstawie czasu realizacji, zapasu do zadysponowania, możliwości zadysponowania i opłacalności. Użytkownicy mogą także tworzyć reguły alokacji według klas zapotrzebowania, aby zapewnić, że zasoby o ograniczonej dostępności są priorytetowo przydzielane do ważnych klientów.

Inną możliwością w zakresie potwierdzania zamówień jest pomoc w zarządzaniu stanami zagrożenia związanymi z podażą i popytem podczas przetwarzania zamówień. Funkcja ta pozwala użytkownikom przeglądać wyjątki, szczegóły zamówień i alternatywne opcje zaopatrzenia oraz przeprowadzać symulacje typu „co-jeżeli” z wykorzystaniem wbudowanych narzędzi analitycznych. Pomaga ona użytkownikom znaleźć kompromis pomiędzy poziomem usług a kosztami lub pomiędzy konkurencyjnymi zamówieniami klientów. Zaawansowana, oparta na pamięci architektura rozwiązania Global Order Promising sprawia, że jest ono bardzo elastyczne i dostępne w trybie 24/7 — nawet podczas odświeżania danych transakcyjnych i referencyjnych.

Korzyści płynące z rozproszonego systemu zarządzania zamówieniami.

Distributed Order Management to aplikacja, która umożliwia organizacjom dokładne i efektywne zarządzanie zamówieniami klientów w wielu systemach przyjmowania i realizacji zamówień. Została ona zaprojektowana z myślą o orkiestracji zamówień w rozproszonym środowisku wielokanałowym obejmującym wiele starszych, odseparowanych od siebie systemów. Dzięki niej możesz precyzyjnie i efektywnie zarządzać zamówieniami klientów w wielu kanałach oraz określić najlepsze miejsce magazynowania zapasów lub zakład produkcyjny, który zajmie się skompletowaniem i wysłaniem zamówienia.

Cloud Order Management służy jako jedno repozytorium informacji. Konsoliduje informacje o klientach i pełni funkcję centrum informacji o zamówieniach ze wszystkich punktów kontaktu, w tym online, w punktach sprzedaży i u sprzedawców terenowych. Wykorzystuje także wgląd w dostępność zapasów w czasie rzeczywistym, automatycznie agreguje produkty w różnych lokalizacjach i wysyła je do optymalnego punktu wysyłkowego, aby skompletować zamówienie i dostarczyć je na czas.

Kiedy wzrasta popyt, Cloud Order Management z łatwością przyjmuje duże liczby zamówień z różnych kanałów (online, sklepów detalicznych, call center itp.), zarządza konfiguracjami i cenami produktów, realizuje zamówienia z najlepszych źródeł i zapewnia terminową dostawę.

Funkcja przyjmowania zamówień dostępna w rozwiązaniu Cloud Order Management pozwala na bezpośrednie wprowadzanie zamówień, importowanie ich z systemów zewnętrznych, a następnie modyfikowanie. Weryfikuje ona informacje o zamówieniach pod kątem kompletności danych i zgodności z regułami biznesowymi, m.in. sprawdzając zgodność z zasadami handlowymi. Funkcja realizacji zamówień organizuje następnie zamówienia w wielu systemach przyjmowania, odbiera aktualizacje statusu realizacji i przekazuje je z powrotem do systemów przyjmowania. Rozwiązanie Cloud Order Management organizuje zamówienia w oparciu o połączenie chmurowych lub lokalnych systemów/aplikacji do przyjmowania i realizacji zamówień. Pełni ono funkcję centrum zamówień w całym procesie od zamówienia do zapłaty, centralizując procesy zarządzania zamówieniami, realizacją, zasadami i wyjątkami.

Skutecznie zarządzaj wyjątkami dotyczącymi zamówień

Cloud Order Management pozwala użytkownikom wyszukiwać zamówienia, sprawdzać ich status, przeglądać podsumowanie wyjątków według klientów, produktów lub dostawców, a także analizować szczegółowe informacje. Alerty zagrożeń proaktywnie identyfikują zamówienia, w przypadku których istnieje ryzyko niedotrzymania terminów, co pomaga handlowcom wychwycić problemy na czas i podjąć działania naprawcze. Wbudowane funkcje analityczne i analizy typu „co-jeżeli” dostarczają użytkownikom informacji, które pozwalają im podjąć najlepszą możliwą decyzję.

Realizuj zamówienia w oparciu o przewidywalne zasady orkiestracji

Unikalna architektura aplikacji ujednolica procesy dotyczące wielu źródeł zamówień i różnych sposobów ich realizacji. Korzystając z rozbudowanego zestawu wstępnie wbudowanych funkcji aplikacji, użytkownicy biznesowi mogą definiować, wdrażać i utrzymywać własne zasady orkiestracji realizacji zamówień bez konieczności programowania technicznego. Skalowalne i elastyczne rozwiązanie chmurowe umożliwia firmom opracowywanie, implementowanie i dostosowywanie zasad w zależności od potrzeb, co skutkuje szybszym wdrażaniem i obniżeniem kosztów. Przykładowo jeśli proces realizacji zamówień obejmuje etapy planowania, wysyłki i fakturowania, a klient zmieni zamówienie w trakcie wysyłki, wówczas logika zamówienia anuluje pierwotne żądanie wysyłki i powróci do procesu planowania. Przepływy pracy związane z zatwierdzaniem zapewniają, że tworzone zamówienia i wprowadzane zmiany są zgodne z zasadami. Podczas przetwarzania zamówienia użytkownicy mogą określić, jak długo będą trwały poszczególne etapy. Kiedy więc zadeklarowane terminy dostarczenia zamówień mogą się opóźnić, aplikacja tworzy proaktywne alerty.

Zarządzanie przychodami kanału

Aby zwiększyć udział w rynku i zachować konkurencyjność, producenci i dostawcy często oferują klientom rabaty cenowe. W ten sposób promują określone produkty i zwiększają przychody w kanałach dystrybucji. Programy rabatowe zarządzane przez dystrybutorów hurtowych często są rozbudowane. Jeśli dystrybutorzy nie są w stanie efektywnie zarządzać swoimi programami dla dostawców i przetwarzać żądań obniżki, mogą utracić marże zysku z powodu nieodebranych przychodów z tytułu rabatów i utraconej sprzedaży.

Channel Revenue Management, składnik rozwiązania Order Management w pakiecie Supply Chain Management, umożliwia firmom zajmującym się dystrybucją hurtową definiowanie programów promocyjnych i rabatów oraz efektywne zarządzanie procesem rozpatrywania roszczeń i rozliczania się z dostawcami na podstawie umów dotyczących wysyłki i obciążeń. Dystrybutorzy hurtowi uzyskują lepsze marże zysku i poświęcają mniej czasu na zarządzanie programami, ponieważ Channel Revenue Management usprawnia proces zarządzania programami rabatowymi dla dostawców. Dystrybutorzy wdrażający system zarządzania przychodami kanału cieszą się również większym zaufaniem ze strony swoich partnerów w łańcuchu dostaw ze względu na rzetelność realizacji programu handlowego i mniejszą liczbę sporów dotyczących żądań obniżki. Równie cenna jest funkcja automatyzacji, która pozwala oszczędzić czas, zdejmując z kierowników ciężar ręcznego zarządzania programami handlowymi i pozwalając im zająć się ważniejszymi zadaniami.

Oprogramowanie do zarządzania zamówieniami: nastawienie na rozwój

1. Umieść klientów w centrum swoich działań. Zunifikuj kanały zakupowe klientów, aby zapewnić im optymalne doświadczenia. Zainwestuj w rozwiązanie do zarządzania zamówieniami zintegrowane z Twoim kompleksowym systemem logistycznym.

2. Zidentyfikuj wąskie gardła i ręczne procesy w systemie orkiestracji i realizacji zamówień. Wprowadź technologie i narzędzia cyfrowe, aby zwiększyć możliwości swoich pracowników.

3. Przeprowadź inwentaryzację istniejących systemów i aplikacji. Dostosuj swoje wymagania technologiczne do celów biznesowych. Rozważ zastosowanie rozwiązania, które pozwoli Ci stopniowo wymieniać poszczególne systemy, zamiast wymieniać wszystkie naraz.