Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

  • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
  • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
  • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
  • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

Prezentacje produktów z pakietu Oracle Supply Chain Management (SCM) and Manufacturing

Dzięki tym pokazom produktów prezentującym ich najważniejsze funkcje i zalety dowiesz się, jak używać naszych rozwiązań w codziennej pracy.

Przegląd produktów SCM: omówienie nowoczesnego łańcucha dostaw.

Planowanie łańcucha dostaw
Prezentacje produktów do planowania łańcucha dostaw

Optymalizuj plany popytu i podaży za pomocą funkcji automatycznego planowania, modelowania scenariuszy i rozwiązywania problemów wspieranego mechanizmem samouczenia się maszyn, co pozwoli zwiększyć trafność planowania, dokładność i rentowność.

Prezentacje produktów do planowania łańcucha dostaw
Zaopatrzenie
Prezentacje produktów do zarządzania zaopatrzeniem

Standaryzuj, usprawniaj i automatyzuj proces od zakupu po zapłatę w zaopatrzeniu bezpośrednim lub pośrednim. Obniż koszty poprzez wybieranie najlepszych dostawców, egzekwowanie zasad i zarządzanie ryzykiem we współpracy z dostawcami.

Obejrzyj prezentację

Kliknij łącza, aby wyświetlić prezentacje produktów do zarządzania zaopatrzeniem.

Prezentacje produktów do zarządzania zaopatrzeniem
Zarządzanie zapasami
Prezentacje produktów do zarządzania zapasami

Uzyskaj pełny wgląd i kontrolę nad przepływem towarów w swojej globalnej sieci zaopatrzenia. Optymalizuj zapasy, poziomy świadczenia usług i kapitał obrotowy; obniżaj koszty i poprawiaj zadowolenie klientów.

Prezentacje produktów do zarządzania zapasami
Branża produkcji przemysłowej
Prezentacje produktów dla branży produkcji przemysłowej

Jedno rozwiązanie umożliwia poprawę jakości i efektywności produkcji w wytwarzaniu dyskretnym, seryjnym, mieszanym i projektowym.

Obejrzyj prezentację

Kliknij łącza, aby wyświetlić prezentacje produktów dla branży produkcji przemysłowej.

Prezentacje produktów dla branży produkcji przemysłowej
Utrzymanie
Prezentacja produktu do zarządzania utrzymaniem

Zwiększaj niezawodność i czas bezawaryjnej pracy sprzętu i zasobów, jednocześnie zmniejszając ogólne koszty konserwacji.

Obejrzyj prezentację

Kliknij łącze, aby wyświetlić prezentację produktu do zarządzania utrzymaniem.

Prezentacje produktów do zarządzania utrzymaniem
Zarządzanie zamówieniami
Prezentacje produktów do zarządzania zamówieniami

Zapewnij optymalną realizację zamówień, udostępniając klientom wielokanałowe funkcje rejestrowania, przygotowywania i finalizowania.

Prezentacje produktów do zarządzania zamówieniami
Zarządzanie cyklem życia produktu
Prezentacje produktów do zarządzania cyklem życia produktu

Zintegruj łańcuch wartości produktu, aby szybciej wprowadzać innowacje o wysokiej jakości. Dostosuj opracowywanie i wprowadzanie nowych produktów do celów firmy dotyczących wzrostu i zrównoważonego rozwoju.

Prezentacje produktów do zarządzania cyklem życia produktu
Blockchain
Prezentacje produktów dla rejestru rozproszonego

Mając fundament w postaci systemu rejestru rozproszonego (blockchain), można zapewnić bezpieczną wymianę danych między różnymi podmiotami. Skorzystaj z możliwości łatwego wprowadzenia technologii blockchain z elastycznymi modelami wdrażania.

Obejrzyj prezentację

Kliknij łącza, aby wyświetlić prezentacje produktów dla rejestru rozproszonego.

Prezentacje produktów dla rejestru rozproszonego
Internet rzeczy
Prezentacje produktów dla Internetu rzeczy

Wykorzystuj bieżące dane z czujników w podłączonych urządzeniach, aby dostarczać informacje analityczne bezpośrednio do aplikacji zarządzających produkcją, utrzymaniem ruchu, logistyką, usługami i kontrolą dostępu, umożliwiając w ten sposób automatyzację, przejrzystość i redukcję kosztów w różnych miejscach łańcucha dostaw.

Prezentacje produktów dla Internetu rzeczy
Logistyka obsługi
Prezentacje produktów do logistyki obsługi

Wykorzystując rozwiązanie Oracle Fusion Cloud Service Logistics, połącz świadczenie usług z łańcuchem dostaw, zapewniając w ten sposób skuteczną i efektywną obsługę serwisową przy jednoczesnej optymalizacji logistyki części zamiennych i rentowności usług serwisowych.

Obejrzyj prezentację

Kliknij łącza, aby wyświetlić prezentacje produktów do logistyki obsługi.

Prezentacje produktów do logistyki obsługi

Pierwsze kroki


Zamów demonstrację na żywo

Zamów demonstrację na żywo z ekspertem ds. Oracle Cloud SCM.


Skontaktuj się z działem sprzedaży

Porozmawiaj z członkiem naszego zespołu o rozwiązaniu Oracle Cloud SCM.