Prezentacje produktów z pakietu Oracle Supply Chain Management (SCM) and Manufacturing

Zapoznaj się z prezentacjami produktów, które przedstawiają ich kluczowe funkcje i korzyści oraz wyjaśniają, jak korzystać z nich na co dzień.

Planowanie łańcucha dostaw
Prezentacja produktów do planowania łańcucha dostaw

Optymalizuj plany popytu i podaży za pomocą funkcji automatycznego planowania, modelowania scenariuszy i rozwiązywania problemów wspieranego mechanizmem samouczenia się maszyn, co pozwoli zwiększyć trafność planowania, dokładność i rentowność.

Zaopatrzenie
Prezentacja produktu do zarządzania zaopatrzeniem

Standaryzuj, usprawniaj i automatyzuj proces od zakupu po zapłatę w zaopatrzeniu bezpośrednim lub pośrednim. Obniż koszty poprzez wybieranie najlepszych dostawców, egzekwowanie zasad i zarządzanie ryzykiem we współpracy z dostawcami.

Obejrzyj prezentacje

Kliknij łącza, aby wyświetlić prezentacje produktów do zarządzania zaopatrzeniem.

Zarządzanie zapasami
Prezentacja produktów do zarządzania zapasami

Uzyskaj pełny wgląd i kontrolę nad przepływem towarów w swojej globalnej sieci zaopatrzenia. Optymalizuj zapasy, poziomy świadczenia usług i kapitał obrotowy; obniżaj koszty i poprawiaj zadowolenie klientów.

Produkcja
Prezentacja produktów dla branży produkcji przemysłowej

Jedno rozwiązanie umożliwia poprawę jakości i efektywności produkcji w wytwarzaniu dyskretnym, seryjnym, mieszanym i projektowym.

Utrzymanie ruchu
Prezentacja produktu do zarządzania utrzymaniem

Zwiększaj niezawodność i czas bezawaryjnej pracy sprzętu i zasobów, jednocześnie zmniejszając ogólne koszty konserwacji.

Obejrzyj prezentacje

Kliknij łącze, aby wyświetlić prezentację produktu do zarządzania utrzymaniem.

Zarządzanie zamówieniami
Prezentacja produktów do zarządzania zamówieniami

Zapewnij optymalną realizację zamówień, udostępniając klientom wielokanałowe funkcje rejestrowania, przygotowywania i finalizowania.

Zarządzanie cyklem życia produktu
Prezentacja produktów do zarządzania cyklem życia produktu

Zintegruj łańcuch wartości produktu, aby szybciej wprowadzać innowacje o wysokiej jakości. Dostosuj opracowywanie i wprowadzanie nowych produktów do celów firmy dotyczących wzrostu i zrównoważonego rozwoju.

Blockchain
Prezentacja produktów dla rejestru rozproszonego

Mając fundament w postaci systemu rejestru rozproszonego (blockchain), można zapewnić bezpieczną wymianę danych między różnymi podmiotami. Skorzystaj z możliwości łatwego wprowadzenia technologii blockchain z elastycznymi modelami wdrażania.

Obejrzyj prezentacje

Kliknij łącza, aby wyświetlić prezentacje produktów dla rejestru rozproszonego.

Internet rzeczy
Prezentacje produktów dla Internetu rzeczy

Wykorzystuj bieżące dane z czujników w podłączonych urządzeniach, aby dostarczać informacje analityczne bezpośrednio do aplikacji zarządzających produkcją, utrzymaniem ruchu, logistyką, usługami i kontrolą dostępu, umożliwiając w ten sposób automatyzację, przejrzystość i redukcję kosztów w różnych miejscach łańcucha dostaw.

Logistyka obsługi
Prezentacja produktów do logistyki obsługi

Wykorzystując rozwiązanie Oracle Fusion Cloud Service Logistics, połącz świadczenie usług z łańcuchem dostaw, zapewniając w ten sposób skuteczną i efektywną obsługę serwisową przy jednoczesnej optymalizacji logistyki części zamiennych i rentowności usług serwisowych.

Obejrzyj prezentacje

Kliknij łącza, aby wyświetlić prezentacje produktów do logistyki obsługi.

Pierwsze kroki


Zamów demonstrację na żywo

Zamów demonstrację na żywo z udziałem eksperta ds. Oracle Cloud SCM.


Skontaktuj się z działem sprzedaży

Porozmawiaj z członkiem naszego zespołu o rozwiązaniu Oracle Cloud SCM.