Historie polecane przez Oracle

Galeria Oracle Data Visualization

Od odległości do przychodów ze sprzedaży, poniższe przykłady wizualizacji Oracle Data Visualization pokazują, jak łatwo można eksplorować dane i ujawniać ukryte wzorce. Jaką historię kryją Twoje dane?

Oracle Data Visualization Desktop

Sprzedaż i zyski według produktu i regionu

Różne wykresy przedstawiające sprzedaż i zyski według regionu.

Geografia sprzedaży i zysków

Mapa przedstawiająca metryki sprzedaży.

Sprzedaż i zyski według kraju

Różne wykresy przedstawiające sprzedaż i zyski według kraju.

Sprzedaż i zyski według miasta i klienta

Różne wykresy przedstawiające zyski według miasta i klienta.

Sprzedaż i zyski według stanu i klienta

Różne wykresy przedstawiające sprzedaż i zyski według stanu i klienta.

Przychody firm w San Francisco

Wykres mapy cieplnej przedstawiający punkty danych dotyczące różnych firm w San Francisco.

Przychody ze sprzedaży i zysk

Różne wykresy dotyczące sprzedaży, przychodów i zysku.

Raport pulpitu projektu

Wykres Gantta używany do śledzenia różnych metryk w planie zarządzania projektem.

Zmienność cen akcji

Wykres świecowy przedstawiający ruch cen akcji.

Fakty z branży motoryzacyjnej (lata 80.)

Różne wykresy przedstawiające liczbowe informacje z branży motoryzacyjnej w latach 80.

Sprzedaż i zyski według regionu

Mapa drzewa przedstawiająca sprzedaż i zyski według regionu.

Ilości konsumowanej żywności

Wykres słupkowy przedstawiający podział standardowych produktów żywnościowych w Stanach Zjednoczonych.

Odległości w San Francisco

Mapa przedstawiająca odległości w San Francisco.

Dane demograficzne widzów

Różne wykresy przedstawiające metryki związane z frekwencją widzów na wybranym stadionie.

Geografia sprzedaży

Różne wykresy przedstawiające sprzedaż w odniesieniu do danych geograficznych.

Przychody ze sprzedaży i zysk

Różne wykresy dotyczące sprzedaży, przychodów i zysku.

Sprzedaż i zyski według kategorii klientów

Różne wykresy przedstawiające sprzedaż i zyski w odniesieniu do klientów.

Sprzedaż i zyski według stanu i klienta

Różne wykresy przedstawiające sprzedaż i zyski według stanu i klienta.


Zacznij już teraz