Oracle HCM-lösning – HR-funktioner (Human Resources)

Global HR

Effektivisera verksamheten och öka flexibiliteten med en central och global modul som samordnar gemensamma HR-processer och understödjer lokala krav på efterlevnad och processer i flera länder.

Human Resources

Bedriv verksamheten effektivt och säkerställ global flexibilitet och efterlevnad av lagar och regler med ett flexibelt HR-system som passar olika typer av organisationer. Systemet utgör en central och global HR-modell som ger direktåtkomst till data samt stöd för samarbets- och mobilteknik.

HR-basfunktioner

HR-basfunktioner

 • Kompletta och komplexa HR-processer på ett enkelt sätt
 • Visa sammanhangsberoende och känslig information baserad på befattning och plats
 • Ge stöd för flera uppdrag samtidigt och individuella kontrakt
Profiler

Profiler

 • Se kompetensprofiler på en överskådlig och central plats
 • Ta hjälp av inbyggda samarbetsverktyg och kommunicera med andra
 • Identifiera de lämpligaste medarbetarna för varje uppgift baserat på deras kompetensprofil
Personalförteckning

Personalförteckning

 • Skaffa dig överblick över teamet och organisationen
 • Använd den interaktiva personalförteckningen när du vill nå personer på företaget
 • Vidta åtgärder omedelbart och inled HR-processer
Lokaliseringar

Lokaliseringar

 • Stötta den lokala verksamheten i fler än 200 länder och regioner
 • Visa känslig personlig information bara när det är nödvändigt
 • Anpassa rutinerna snabbt till rättsliga och organisatoriska förändringar

Kom igång