Oracle Human Capital Management för rekrytering

Oracle Human Capital Management för rekrytering
HCM för rekrytering
 
Talent Acquisition
Talent Acquisition Talent Acquisition

Kan ni enkelt rekrytera, anställa och introducera personal med nyckelkompetens?

Besätt viktiga positioner på företaget med rekommendationer av hög kvalitet från sociala medier. Förbättra rörligheten internt. Effektivisera, påskynda och förenkla rekryterings- och introduktionsprocessen för rekryterare, kandidater och anställningsansvariga med automatiska processer och mobilanpassade program.


Learning Management
Learning Management Learning Management

Kan ni vidareutbilda personalen med en blandad inlärningsmiljö?

Inför en inlärningsmiljö som grundar sig på samarbete och som är anpassad till en skiftande målgrupp – intern HR, säljare, kunder och återförsäljare – med informell, formell och social utbildning personligen och online.


SaaS Talent Management och Performance Management
Performance Management Performance Management

Kan ni lägga grunden för en kultur som värdesätter prestation?

Främja och understöd organisatoriska målsättningar och medarbetarframgång genom att anpassa företagets strategi och medarbetarnas mål, möjliggöra holistisk resultatstyrning och underlätta för de anställda att använda sociala medier för att kommunicera, dela kunskap och uppmuntra varandra.


Chefsutveckling
Chefsutveckling Chefsutveckling

Har du svårigheter med att identifiera framtida ledare?

Använd information om företagets kompetens för att identifiera högpresterande anställda och införa en flexibel och effektiviserad process för utvärdering och succession av kompetens och formulera väl fungerande "kompetens-pipelines" och individuella successionsplaner.

 

 


Kom igång

marketing