Vad är ett molnkök?

Ett molnkök använder ett kommersiellt kök för att bara förbereda mat för leverans eller avhämtning, utan gäster som äter på plats.

Med hjälp av molnet kan restauratörer utöka en befintlig restaurang eller starta ett virtuellt varumärke till en minimal kostnad. Det ger restauratörer möjlighet att skala, utforska nya marknader eller prova nya koncept. Många restauranger använder molnkök som experimentellt utrymme, optimerar personal och lager samtidigt som de testar nya idéer.

Affärsmodeller för molnkök

Det finns flera typer av affärsmodeller för molnbaserade kök:

I en delad köksmodell i molnet använder restaurangägarna sin egen personal och sina produkter, men utrymmet och utrustningen ägs av en tredje part. Det gemensamma köksutrymmet kan användas av flera företag som var och en förbereder mat som äts hemma utan restaurangens fasta utgifter.

En särskild köksmodell är ett utrymme som hyrs ut (eller köps) av ett varumärke enbart för eget bruk. De kan välja att använda ett eller flera olika koncept på platsen, men har inga andra varumärken som är verksamma med dem.

Med molnkök kan man lansera ett helt nytt företag eller koncept – även kallade virtuella restauranger eller virtuella varumärken. Ett virtuellt varumärke skiljer sig från ett etablerat kök och gör det möjligt för företaget att testa nya koncept utan stora investeringar.

Är det skillnad mellan molnkök och spökkök?

Vare sig du kallar det för molnkök, virtuellt kök, skuggkök, utkörningskök eller spökkök, är det i grunden en restaurang som i första hand hanterar digitala beställningar. De kan verka ett i etablerat varumärkes kök eller på egen hand, men är vanligtvis tillgängliga online. Trots att de har flera namn, har de liknande egenskaper och finns för att servera kunderna mat som endast levereras.

Inom spökköksegmentet måste flera fraser definieras. Till exempel är tjänstekök eller utkörningskök utrymmen som hyrs ut till konceptrestaurangers spökköksbehov. De erbjuder en komplett köks- och leveransmodell som gör det enkelt att lansera en hemkörningsrestaurang med låg risk och lågt kapital.

Även om en del spökkök kan ha drive-in och avhämtningsområde finns det ingen traditionell fasad eller några sittplatser inomhus. Oavsett vad vi väljer att kalla dessa digitala varumärken fyller de ett viktigt behov i branschen.

Hur fungerar ett molnkök?

Molnkök är baserade på en affärsmodell med endast leveranser. Restaurangerna är beroende av beställningar som kommer via deras egen webbplats, eller via leveransappar som UberEats, Grubhub, DoorDash och Deliveroo, för att köra ut mat.

Den här affärsmodellen gör att restaurangerna kan diversifiera och utöka sin kundbas, samtidigt som de två största kostnaderna reduceras, nämligen hyra och arbetskraft. Med låga fasta utgifter och eftersom endast kökspersonal krävs kan företagen minimera kostnaderna och maximera beställningarna.

Eftersom molnköken bara levererar behöver de inte skapa en restaurangupplevelse för kunderna. De behöver inte oroa sig för höga hyreskostnader, stora kapitalinvesteringar, restauranginredning, gästfaciliteter och restaurangpersonal.

Eftersom kundanskaffning sker via digitala plattformar investerar molnkök i teknik som drar nytta av hela affärsverksamheten. Förutom teknik kan stora investeringar även omfatta välutrustad köksinfrastruktur och utbildad arbetskraft, till exempel kockar och förare för hemkörning.

Vissa molnrestauranger förlitar sig på sin egen bilpark för att anpassa sin tjänst, medan andra använder leveranstjänster.

Vilka är fördelarna med molnkök?

Det är snabbare och billigare att starta ett företag om kundinteraktionen är virtuell. Du sänker kostnaderna för utrustning, hanterar mindre juridiska dokument och kan börja sälja nästan omedelbart. Entreprenörer kan testa sin produkt innan de startar en food truck eller en fysisk restaurang. Några av fördelarna med molnkök är:

  • Flexibel meny: Om du är app- eller webbaserad kan du ändra menyfokus när du vill utan att behöva tänka på att uppdatera skyltning eller tryckt material. Om en ingrediens blir för dyr eller inte längre är tillgänglig i ditt område kan du enkelt byta ut dina menyalternativ för att passa det som finns tillgängligt.
  • Sänk den ekonomiska investeringen: Med spök- eller molnkök slipper man flera dyra element som inte gäller för virtuella restauranger: dekor, skyltar, bestick och ytterligare personalmedlemmar som servitörer eller värdar.
  • Affärsmöjlighet att experimentera med: Med molnköken kan restauratörer experimentera med nya koncept, misslyckas snabbt och slopa idéer som inte fungerar med låg exponering.
  • Effektivare: Med anpassade utrymmen och processer som är optimerade för hemkörning kan molnkök drivas mycket effektivt. Om du har flera varumärken i ett kök kan du förbereda ingredienser för flera olika menyer.
  • Åtkomst till kunddata: Eftersom molnkök är utformade för att engagera sig i hela kundresan på ett smart och smidigt sätt, från inledande efterforskningar till att lägga beställningen online till expediering, kan molnköken optimera processer, beställningar och schemaläggning av personal baserat på konsumentbeteende.
  • Använda tredjepartsappar för marknadsföring: Virtuella restaurangvarumärken kan få snabb exponering genom leveransappar, i stället för att behöva marknadsföra sig själva.

Vilka är nackdelarna med molnkök?

Konkurrensen i molnkök kan vara hård. Du konkurrerar på en onlinemarknad med många aktörer, och kunderna kan använda en leveransapp för att bekvämt bläddra igenom många varumärken hemma i soffan.

När man driver ett molnkök saknas den trafik av förbipasserande som man har med ett skyltfönster. Anledningen till att du betalar mer för att hyra ett skyltfönster är att folk går in på din restaurang. Det är inte fallet när du öppnar UberEats eller DoorDash.

Dessutom begränsas du av platsen för köket du arbetar från (vanligtvis en leveransradie på 5–7 kilometer). Hyran kan vara attraktiv i låginkomstområden, men du kanske inte är i rätt område för att hitta lämpliga kunder.

Något annat att tänka på är att ett varumärke som endast har hemkörning är beroende av att maten kommer fram till kunden i perfekt skick. Faktorer utanför restaurangens kontroll kan påverka matkvaliteten, till exempel att förarna stannar och tar en kaffe eller blir försenade. Det är viktigt att upprätthålla hög kvalitet på maten för att få nya beställningar.

Det är en utmaning att hålla rätt temperatur på produkten så att den kommer till kunden som planerat och att den är säker att äta. Det innebär att man testar olika typer av förpackningar och eventuellt investerar i behållare som är dyrare och svårare att skaffa.

Välja rätt teknik för ditt molnkök

Teknik är viktigt i molnkök, eftersom de flesta beställningarna görs online via en webbplats, app eller leveranstjänst.

Ett molnkök kräver ett integrerat tekniksystem för att ta emot onlinebeställningar, behandla betalningar och effektiv kökshantering.

Ett viktigt krav för ett molnkök är ett kassasystem som kan ta emot beställningar från olika kanaler, till exempel leveranstjänster och onlinebeställningsplattformar.

Med ett integrerat kassasystem för restauranger kan du föra register över beställningar från varje plattform och få insyn i vilken plattform som fungerar bäst för dig.

Tillgång till försäljningsdata är avgörande för att kunna ta fram strategier som maximerar försäljningen.

Samtidigt som det är viktigt att samarbeta med leveranstjänster online, är det värt att överväga att implementera din egen restaurangwebbplats eller mobilapp för att ta emot beställningar som en extra säljkanal.

I ett molnkök med högt tempo är tiden för förberedelse av en beställning vanligtvis 10–12 minuter om du vill leverera beställningen inom 30 minuter. Ett integrerat system för köksdisplayer (KDS) optimerar tillredningstiden.

När beställningen har tagits emot uppdateras den i KDS. Kökspersonalen kan visa beställningsuppgifterna och avhämtningstiden omedelbart, och kan tillaga beställningen därefter. Det här standardiserar kökshanteringen, maximerar effektiviteten och gör att du kan identifiera eventuella förskjutningar för att optimera tillagningstiden ytterligare.

Effektiv hantering av lagret är nödvändigt för alla restauranger och samma sak gäller för ett molnkök. Med ett smart lagerhanteringssystem kan du följa den dagliga lagerförbrukningen och få påminnelser när lagret behöver fyllas på. Det hjälper dig att minska svinnet och behålla kontrollen över dina livsmedelskostnader.

Tekniken spelar en viktig roll för att ett molnkök ska fungera smidigt och det säkerställer effektiv drift.

Genom att ha en heltäckande teknikplattform med sömlös integrering mellan kassa, KDS och lagerhantering kan du säkerställa effektiv drift och ett molnkök som fungerar smidigt.