Oracle Human Capital Management (HCM)

Oracle Fusion Cloud HCM je kompletné cloudové riešenie, ktoré prepája každý proces personalistiky – a každú osobu – v celom podniku. Pomáhame vám vytvoriť komunitu, v ktorej sa ľudia cítia ocenení, vypočutí a majú pocit spolupatričnosti. Riešenie Oracle Cloud HCM vám pomôžezmeniť váš pohľad na to, čo vyzerá najlepšie pre vašich ľudí vďaka jednotnej používateľskej skúsenosti, dátovému modelu, bezproblémovým procesom a infraštruktúre integrovanej s umelou inteligenciou.

Oracle Grow for Business Leaders

Prvýkrát je k dispozícii zvyšovanie kvalifikácie v réžii podniku navrhnuté odborníkmi na personalistiku v rámci jedného riešenia riadenia ľudského kapitálu.

Podpora zdravšieho sveta pomocou riešenia Oracle Cloud HCM

Zistite, ako najnovšie inovácie v oblasti riadenia ľudského kapitálu pomáhajú poskytovať vysokokvalitnú starostlivosť a zlepšovať skúsenosti pracovníkov v priamom styku so zákazníkmi.

Zlepšovanie skúseností a výkonu zamestnancov pomocou možností umelej inteligencie

Zistite, ako generatívna umelá inteligencia v riešení Oracle Cloud HCM pomáha zlepšovať skúsenosti kandidátov, podporovať zapojenie zamestnancov a usmerňovať zamestnancov cez toky činností.

Maximalizácia investícií do talentov

Zosúlaďte svoju stratégiu talentov s meniacimi sa obchodnými potrebami, zlepšite nábor a prijímanie zamestnancov a zvýšte výkon a udržanie zamestnancov pomocou riešenia Oracle Fusion Cloud HCM.

Spoločnosť Gartner® už ôsmy rok za sebou označila spoločnosť Oracle za lídra v oblasti cloudového riešenia HCM

Prečítajte si, prečo bola spoločnosť Oracle v správe Magic QuadrantTM označená za lídra v roku 2023 v oblasti balíkov cloudových riešení HCM pre podniky s viac než 1 000 zamestnancami, pričom sa už šiesty rok umiestnila najvyššie v správe „Completeness of Vision (Dokonalosť vízie)“.*

Ďalšie informácie o riešení Oracle Cloud HCM

Oracle Fusion Cloud Human Capital Management

Efektívne riadenie globálnych pracovných síl

Jedným spoločným zdrojom údajov je plánovanie, správa a optimalizácia globálnych personálnych procesov. Rozhodujte sa lepšie, prispôsobujte si svoju zamestnaneckú skúsenosť a využívajte vysokokonfigurovateľné pracovné postupy, ktoré ponúkajú škálovateľnosť a lokalizáciu.

Moduly Personalistiky
 • Základné ľudské zdroje
 • Systém Benefits
 • Modelovanie pracovných síl
 • Strategické plánovanie pracovných síl
 • Pracovný život
 • Pokročilé riadenie HCM
 • Experience Design Studio

Ovládajte každú fázu životného cyklu talentov

Prilákanie tých najlepších kandidátov, zvýšenie produktivity a zlepšenie rozhodovania pomocou komplexného manažmentu talentov. Môžete vyberať, robiť nábor, prijímať, riadiť výkon, rozvíjať kariérny postup a plánovať nástupníctvo – to všetko na jednom mieste.

Moduly služby Talent Management

Riadenie, ochrana a optimalizácia pracovných síl

Zosúlaďte obchodnú stratégiu, znížte riziko porušenia predpisov a nasaďte zamestnancov s väčšími právomocami pomocou plne integrovaného riešenia, ktoré prepája riadenie času, práce a pracovného voľna s dátami o mzdách, financiách a personáli.

Moduly riešenia Workforce Management

Plaťte zamestnancom kdekoľvek na svete

Zjednodušte spôsob, akým platíte svojim pracovníkom pomocou vysokokonfigurovateľného riešenia, ktoré je plne zjednotené so službou Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM) na efektívne a vyhovujúce spracovanie miezd na celom svete – bez ohľadu na odvetvie, veľkosť spoločnosti alebo typy pracovníkov.

Riešenia
 • Rozhranie riešenia Oracle Mzdy
 • Oracle Payroll Connect
 • Oracle Payroll Core

Využite kľúčové prehľady o pracovných silách na rýchle prijímanie rozhodnutí o ľuďoch

Rozšírte hodnotu svojich údajov pomocou vopred zostavenej a prispôsobiteľnej analytiky a rýchlo monitorujte, zlaďte a konajte na základe dôležitých informácií o pracovných silách. Jednoduché rozšírenie o dáta tretích strán a spolupráca s tímami prostredníctvom výmeny správ v rámci produktu na rýchle získanie odpovedí.

Analytické moduly Personalistiky
 • Vstavané kľúčové indikátory výkonu a panely
 • Prekrytia geografických a obchodných oblastí
 • Nástroje spolupráce v rámci produktu
 • Vstavaný dátový model a reťazec spracovania
 • Jednoduché vytváranie vlastných kľúčových indikátorov výkonu
 • Jednoduché začlenenie údajov tretích strán
 • Špičkové zabezpečenie v odvetví
 • Rozšíriteľnosť tak, aby vyhovovala vášmu podniku

Platforma Oracle ME Employee Experience Platform

Riešenie Oracle ME je súčasťou služby Oracle Cloud HCM. Zjednocuje komunikáciu pracovných síl, pracovné postupy, kariérny rozvoj, sledovanie a podporu na jednej otvorenej platforme, poskytuje prispôsobené prostredie, ktoré prináša to najlepšie pre každého.

Produkty zamestnaneckých skúseností

Prečo si vybrať Oracle Cloud HCM?

Osvedčený líder na trhu HR

Sme hrdí na to, že sme vymenovaní za lídra v analytických správach o ľudských zdrojoch a financiách. Toto uznanie je dôkazom nášho neustáleho zamerania sa na úspech našich zákazníkov – pomáhame poskytovať inovácie, škálovateľnosť a bezpečnosť, ktoré sú potrebné dnes aj v budúcnosti.

Prispôsobená zamestnanecká skúsenosť

Oracle ME, jediná kompletná platforma na riadenie zamestnaneckých skúseností, ktorá poskytuje na mieru šité poradenstvo a komunikáciu každému zamestnancovi a umožňuje mu autentické spojenie s manažérom a kolegami.

Agilná stratégia pre HR a ľudí

Prispôsobte svoju stratégiu pre ľudí každému detailu vo svojom podnikaní. Vďaka najkomplexnejšiemu riešeniu HCM ako súčasti zjednoteného cloudu v oblasti HR, financií, predaja a ďalších oblastí získate jeden zdroj faktov na prijímanie spoľahlivých rozhodnutí, jednoducho škálovateľnú skúsenosť pre zamestnancov a schopnosť rýchlo prispôsobovať procesy v neistých časoch.

Dôveryhodný inovačný partner v oblasti HCM

Inovácie sú odjakživa súčasťou DNA spoločnosti Oracle, nerobíme ich však sami. 80 % aktualizácií produktov pochádza zo spätnej väzby od zákazníkov. Vzhľadom na dosiahnutie 98 % našich plánovacích záväzkov nám môžete dôverovať, že splníme, čo sme sľúbili, aby ste mohli splniť svoje záväzky voči svojim zákazníkom.

Úspechy zákazníkov využívajúcich riešenie Oracle Human Capital Management

Ďalšie úspechy zákazníkov

Prostriedky riešenia Human Capital Management

Spoločnosť Oracle bola označená za lídra v rebríčku The Forrester WaveTM: Human Capital Management, Q2 2023

Zistite, prečo sa riešenie Oracle Fusion Cloud Human Capital Management stalo jedným z iba troch lídrov a získalo najvyššie skóre v kategórii aktuálne ponúkaných riešení.

Pozrite sa, prečo je riešenie Oracle Fusion Cloud HCM lídrom

Naše riešenia HCM sú založené na cloude od samotného začiatku. Neustále sa zameriavame na úspech svojich zákazníkov – pomáhame poskytovať inovácie, škálovateľnosť a bezpečnosť, ktoré sú potrebné dnes aj v budúcnosti.

Pripojte sa ku komunite svojich kolegov

Cloud Customer Connect je špičková online komunita cloudu Oracle. S viac než 200 000 členmi dokáže podporovať vzájomnú spoluprácu a výmenu osvedčených postupov, zdieľať novinky o produktoch a poskytovať spätnú väzbu.

Rozvíjajte svoje schopnosti pri práci s riešením Oracle Cloud HCM

Oracle University poskytuje riešenia vzdelávania, ktoré pomáhajú vytvárať cloudové zručnosti, overovať odborné znalosti a urýchliť osvojenie. Získajte prístup k bezplatnému základnému školeniu a akreditácii v rámci programu Oracle Learning Explorer.

* Gartner® Magic Quadrant™ for Cloud HCM Suites for 1,000+ Employee Enterprises, Vydané: 18. októbra 2023. Analytici: Ranadip Chandra, Sam Grinter, Ron Hanscome, Chris Pang, Anand Chouksey, Josie Xing, Harsh Kundulli, David Bobo, Laura Gardiner, Hiten Sheth, Jackie Watrous, Travis Wickesberg.

GARTNER a Magic Quadrant sú registrované ochranné známky a označenia služieb spoločnosti Gartner, Inc. a/alebo jej pridružených spoločností v USA a na medzinárodnej úrovni a používajú sa tu s ich súhlasom. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Gartner neschvaľuje žiadneho dodávateľa, produkt alebo službu, ktoré sú uvedené v jej výskumných publikáciách, a neodporúča používateľom technológie, aby si vybrali iba tých dodávateľov, ktorí majú najvyššie hodnotenie alebo iné ocenenia. Výskumné publikácie spoločnosti Gartner pozostávajú z názorov výskumnej organizácie Gartner a nemali sa považovať za fakty. Spoločnosť Gartner sa zrieka všetkých záruk, výslovných alebo predpokladaných, týkajúcich sa tohto výskumu, vrátane akýchkoľvek záruk obchodovateľnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel.

Táto infografika bola publikovaná spoločnosťou Gartner, Inc. ako súčasť väčšieho výskumného dokumentu a mala by byť hodnotená v kontexte celého dokumentu. Dokument spoločnosti Gartner je k dispozícii na požiadanie na adrese https://www.oracle.com/human-capital-management/gartner-magic-quadrant/