Full Stack Disaster Recovery ile İlgili SSS

Genel

1. Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Full Stack Disaster Recovery nedir?

Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Full Stack Disaster Recovery (DR), tek bir tıklama ile dünyanın dört bir yanındaki OCI bölgeleri arasında bilgi işlem, veritabanı ve uygulamaların geçişini düzenler. Müşteriler, mevcut altyapıyı, veri tabanlarını veya uygulamaları yeniden tasarlamadan veya yeniden yapılandırmadan ve özel yönetim veya dönüştürme sunucularına ihtiyaç duymadan bir veya daha fazla iş sistemini kurtarmak için gereken adımları otomatikleştirebilir.

2. OCI Full Stack DR şu anda hangi bölgelerde kullanılabilir?

Şu anda OCI Full Stack DR, OC1 ticari adlandırılmış alandaki 27 bölgede kullanılabilir. Bu bölgelerin kapsamlı listesi için Full Stack DR kullanılabilirlik bölgeleri sayfasına başvurabilirsiniz. Önümüzdeki planımız, kullanılabilirliğini derhal kalan OC1 bölgelerine, ardından OCI Dedicated Regions'a ve diğer OCI bölgelerine genişletmeyi içeriyor. Alanlar ve özel konumları da dahil olmak üzere OCI bölgeleriyle ilgili daha fazla bilgi için href="https://docs.oracle.com/en-us/iaas/Content/General/Concepts/regions.htm" data-lbl="oci-realms-regions">OCI adlandırılmış alanlar ve bölgeler dokümantasyonuna bakın.

3. OCI Full Stack DR; OCI, şirket içi, hibrit ve çoklu bulut yıkım onarımı senaryolarında yıkım onarımını destekleyebilir mi?

Şu anda OCI Full Stack Disaster Recovery, OCI bölgelerinde kullanılabilen kaynaklara yöneliktir. Ancak şirket içi, hibrit ve çoklu bulut stratejilerindeki yıkım onarımı olanağının gelecekte benimsenecek geliştirme yol haritasının bir parçası olduğunu unutmayın. Oracle, OCI Full Stack DR işlevini bu ortamların ötesine genişletmeyi planlıyor ve daha geniş bir senaryo yelpazesini kapsayan geniş bir yıkım onarımı çözümüne sahip olmanızı sağlayacak.

4. OCI Full Stack DR, OCI bölgeler arası ve bölge içi dağıtımlar için kullanılabilir mi?

Evet, kullanılabilir. OCI kaynaklarının iki OCI bölgesinde dağıtılması, gelişmiş yıkım onarımı olanakları sunar. Bu yaklaşım, kritik uygulamalar ve hizmetler için yüksek erişilebilirlik ve dayanıklılık elde etmeye yardımcı olur. Bir bölgede felaket veya kesinti olması durumunda, kaynaklar diğer bölgeye sorunsuz bir şekilde aktarılabildiğinden kesinti süresi azalır ve iş operasyonları üzerindeki etki en aza indirilir. Kaynakları birden fazla bölgeye dağıtarak gelişmiş veri koruması ve iş sürekliliği sağlayan güvenilir bir yıkım onarımı stratejisi elde edebilirsiniz.

5. OCI Full Stack DR ile ek altyapıları yönetmem gerekir mi?

Hayır, OCI Full Stack DR tamamen yönetilen bir hizmettir.

6. OCI Full Stack Disaster Recovery, herhangi bir SLA sunuyor mu?

Evet, OCI Full Stack DR kullanılabilirlik ve performans SLA'ları sunar. Detaylı bilgi için Oracle PaaS ve IaaS Genel Bulut Hizmetleri Sütun Belgesi (PDF) belgesine başvurun.

7. OCI Full Stack Disaster Recovery'ye nasıl erişebilirim?

OCI Full Stack DR'ye Oracle Cloud Infrastructure konsolunu (tarayıcı tabanlı arayüz), REST API'leri, Oracle Cloud Infrastructure SDK'larını, komut satırı arayüzünü ve DevOps araçlarını kullanarak erişebilirsiniz.

8. OCI Full Stack DR'yi tüm iş yükleri için kullanabilir miyim?

Evet, OCI Full Stack DR, hem Oracle hem de Oracle dışı iş yükleri için kullanılabilir.

9. Birincil DR koruma grubu bölgesinde DR planları oluşturabilir miyim?

Hayır. Full Stack DR, yalnızca yedek DR koruma grubu bölgesinde DR planları oluşturmanıza olanak tanır.

Önkoşullar ve desteklenen OCI hizmetleri

1. OCI Full Stack Disaster Recovery'yi kullanmanın ön koşulları nelerdir?

OCI Full Stack DR, mevcut uygulamalar için kurtarma adımlarını otomatikleştirmeye yardımcı olur. Full Stack DR ile entegrasyon için şunları tamamlamanız gerekir:

 • Yıkım onarımı işletim kitabı veya iş sisteminizi kurtarmaya ilişkin ayrıntılar.
 • Uygulamayı dağıtma
 • Uygulama gereksinimlerine göre özel komut listeleri

2. OCI Full Stack Disaster Recovery'yi herhangi bir yıkım onarımı topolojisi ile kullanabilir miyim?

Evet, Full Stack DR son derece esnek bir hizmettir. Tüm DR dağıtımlarını OCI Full Stack Disaster Recovery ile entegre edebilirsiniz.

3. Full Stack Disaster Recovery'yi kullanmak için hangi OCI kaynakları gereklidir?

Yıkım onarımı dağıtımlarınıza bağlı olarak tüm üretim/DR altyapısını ve uygulama bileşenlerini ayarlamanız gerekir.

 • Oracle Cloud Infrastructure (OCI) VCN ve Load Balancer gibi ağ kaynakları
 • Oracle Database PaaS türüne bağlı olarak kullanılacak yedek veritabanı sistemi veya veritabanı (Oracle Data Guard, Oracle Database replikasyonu için dahili olarak kullanılır)
 • Önyükleme/blok kurulumu ve birim grubu çoğaltması için kullanacağınız Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Storage hizmetlerinin türüne bağlı olarak depolama çoğaltması

4. Hangi OCI hizmetleri OCI Full Stack Disaster Recovery ile entegre edilebilir?

Aşağıdaki kaynak türlerini DR Koruması grubuna üye olarak ekleyebilirsiniz.

 • Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Compute sanal makineleri (VM'ler ve hedefe ayrılmış VM'ler)
 • Oracle Database PaaS
  • Oracle Autonomous Database
  • Oracle Base Veritabanı Hizmeti
  • Dedicated Infrastructure Üzerinde Oracle Exadata
 • Birim grubu (önyükleme ve blok birimleri için)
 • OCI Load Balancer
 • OCI Network Load Balancer
 • OCI File Storage

Yıkım onarımı planı oluşturulurken, OCI Full Stack Disaster Recovery otomatik olarak yerleşik plan grupları oluşturur. Yıkım onarımı planınız, kullanıcı tanımlı plan grupları aracılığıyla komut listeleri veya Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Functions'ı kullanarak diğer tüm OCI hizmetleriyle etkileşim kuracak şekilde daha fazla özelleştirilebilir.

5. Ne tür DR planları mevcuttur?

Dört tür DR planı vardır.

 • Geçiş
 • Hata Durumunda Yük Devri
 • Denemeyi başlatın
 • Denemeyi durdurun

6. Yıkım onarımı koruma grubuna yeni üyeleri kaynak türü olarak eklemeyi planlıyor musunuz?

Evet, OCI Container Engine for Kubernetes (OKE) ve OCI Object Storage gibi diğer OCI temel hizmetlerini üye olarak ekleme planlarımız var. Daha fazla bilgi için daha sonra tekrar kontrol edin.

7. Yedek veritabanı sistemini veya veritabanını ayarlamak için OCI konsolunu ya da Oracle Database PaaS içinde bulunan yerleşik otomasyonu kullanmam gerekir mi?

Evet. OCI Full Stack DR, veritabanına yönelik rol devri veya yük devri için plan grupları oluşturma konusunda Oracle Database PaaS Data Guard API'lerine bağlıdır.

8 OCI Compute sanal makinelerinde çalışan Oracle Database'leri Full Stack Disaster Recovery ile entegre edebilir miyim?

Evet, bir OCI sanal makinesinde çalışan veritabanları için Oracle Data Guard'ı kurmanız durumunda entegre edilebilir. Kullanıcı tanımlı plan grupları oluşturabilir ve Data Guard aracısını veya rol ters işlem komut listelerini kullanabilirsiniz.

9. Oracle dışındaki veritabanlarını OCI Full Stack DR ile entegre edebilir miyim?

Üretim ve yedek veritabanlarını çoğaltmak için yerel veritabanı çoğaltma teknolojilerini kullanmanızı öneririz. Kullanıcı tanımlı plan gruplarını kullanabilir ve veritabanı rolü ters işlemini gerçekleştirmek için komut listelerinizden yararlanabilirsiniz.

10. Taşınan ve taşınmayan örnek hesaplama kaynağı türleri nelerdir?

Taşınan örnek: Genellikle uygulama yığınını oluşturan örneklerin yalnızca birincil bölgede devreye alındığı pilot hafif veya sabit sanal makine yıkım onarımı topolojilerinde kullanılır. Örnekler, birincil yıkım onarımı koruma grubundan yedek yıkım onarımı koruma grubuna taşınır.

Taşınmayan örnek: Genellikle uygulama yığınını oluşturan örneklerin hem bölgelerde hem de uygulama yazılımı bileşenlerinde önceden dağıtıldığı aktif-pasif yıkım onarımı topolojileri için kullanılır. Yıkım onarımı işlemleri sırasında bu örnekleri başlatarak veya durdurarak hizmeti bir bölgeden diğerine aktarabilirsiniz.

11. Yıkım onarımı koruma grubuna birim gruplarını ne zaman üye olarak eklemem gerekir?

Birincil DR koruma grubuna üye olarak hareketli veya hareketsiz bir hesaplama örneği eklediyseniz, ilgili önyükleme/blok birim grubunu da birincil DR koruma grubuna üye olarak eklemeniz gerekir.

12. Yıkım onarımı koruma grubuna taşınmayan bilgi işlem örnekleri olarak eklenen sanal makineler için depolama çoğaltmasını nasıl işlerim?

Blok birimi bağlama seçeneği ayrıntılarını taşınmayan örnek üye özelliklerinde belirtebilirsiniz. İlgili blok birim grubunu birincil DR koruma grubuna üye olarak eklemeniz gerekir.

13. Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Object Storage'ı Full Stack Disaster Recovery ile entegre edebilir miyim?

Evet, kullanıcı tanımlı plan gruplarını kullanarak entegre edebilirsiniz. Lütfen bkz. OCI Full Stack Disaster Recovery ile İşlevleri Kullanarak OCI Object Storage Buckets için Geçiş ve Yük Devretmeyi Otomatikleştirin.

Hedef kurtarma süresi ve hedef kurtarma noktası

1. Hedef kurtarma süresi nedir? Hedef kurtarma noktası nedir? Neden önemlidir?

Hedef kurtarma süresi (RTO): RTO, bir felaket veya yıkıcı olaydan sonra belirli bir uygulamanın ya da sistemin tamamen geri yüklenmesi ve çalışması için gereken süre hedefidir. İşletmenin söz konusu uygulama için tolere edebileceği maksimum izin verilen kapalı kalma süresini temsil eder. Başka bir deyişle, iş sürekliliği gereksinimlerini karşılamak için uygulamanın ne kadar hızlı ayarlanıp tekrar çalışmaya başlaması gerektiğini ifade eder. Kesintileri en aza indirmek ve temel işlemleri sürdürmek için kritik uygulamaların hızlı bir şekilde geri yüklenmesi gerektiğinden, genellikle bu uygulamaların RTO'su düşüktür.

Hedef kurtarma noktası (RPO): RPO, bir felaket veya yıkıcı olayda maksimum tolere edilebilir veri kaybını ifade eder. Felaketin işi önemli ölçüde etkilemeye başlamasından önce verilerin kaybolabileceği (yedeklenmediği veya çoğaltılmadığı) süreyi temsil eder. Örneğin, bir uygulamanın RPO'su bir saatse bu durum bir felaketten sonra, verilerin olay gerçekleşmeden önce bir saatten uzun bir noktaya kadar kurtarılması gerektiği anlamına gelir. RPO'su daha düşük olan uygulamalar, minimum veri kaybını sağlamak için genellikle daha sık veri yedeklemeleri veya çoğaltmaları gerektirir.

Hem RTO hem de RPO, yıkıcı olay sırasında ve sonrasında iş operasyonlarının sürekliliğini ve esnekliğini doğrudan etkilediğinden yıkım onarımı planlamasında göz önünde bulundurulması gereken hususlardır. Kuruluşlar, bu hedefleri uygulamalarının kritiklik derecesine ve gerekli yıkım onarımı ölçümlerini uygulamanın maliyetine göre dengelemelidir.

2. OCI Full Stack Disaster Recovery, uygulamamın RTO'sunu nasıl etkiler?

Bir uygulamanın RTO'su, rol devri veya yük devri planının tamamlanması için gereken süre dikkate alınarak belirlenebilir. Tam otomatik kurtarma süreciyle OCI Full Stack DR, kesinti süresini en aza indirerek ve kurtarma için gereken manuel müdahaleyi azaltarak RTO'yu önemli ölçüde iyileştirebilir.

Yük devri ve rol devri işlemlerini otomatik hale getiren OCI Full Stack DR, kurtarma iş akışını kolaylaştırır ve uygulamaların hızla çevrimiçi hâle getirilmesini sağlar. Kurtarma süresindeki bu azalma, iş sürekliliğinin iyileşmesini ve yıkıcı olay sırasında kesintilerin azalmasını sağlayabilir.

3. OCI Full Stack Disaster Recovery, uygulamamın RPO'sunu nasıl etkiler?

OCI Full Stack DR, OCI hizmetlerine, çoğaltma yöntemlerine ve konfigürasyonlarına göre değişiklik gösterebileceğinden RPO üzerinde kontrol sahibi değildir. Oracle Cloud Infrastructure'daki farklı hizmetlerin, veri çoğaltma ve senkronizasyonu nasıl ele aldığına bağlı olarak belirli RPO yönergeleri geçerli olabilir.

Örneğin, Oracle Autonomous Database Serverless için Oracle, bölgeler arası yedek veritabanlarına yönelik RPO değerleri yayınlamış olabilir. Bu durum, söz konusu kurulum için maksimum tolere edilebilir veri kaybını gösterir.

İstediğiniz RPO'ya uyum sağlamak ve her bir OCI hizmetinin veri kurtarma kapasitesini anlamak için ilgili OCI hizmetlerinin belgelerini incelemeniz gerekir. Bu yönergeler verilerin nasıl çoğaltıldığına, hangi kurtarma seçeneklerinin kullanılabildiğine ve farklı konfigürasyonlar için beklenen RPO'ya ilişkin ayrıntılı bilgiler sağlar. Belgelerdeki önerileri uygulayarak iş ihtiyaçlarınız ve veri koruma gereksinimlerinizle uyumlu uygun bir yıkım onarımı stratejisi belirleyebilirsiniz.

Fiyatlandırma

1. OCI Full Stack Disaster Recovery için fiyatlandırma modeli nedir?

OCI Full Stack DR fiyatlandırması, saat başına OCI standart Oracle Hesaplama Birimi (OCPU) fiyatlandırma modeline tabidir. OCI Full Stack DR için stok tutma birimi (SKU) B95485'tir. Daha ayrıntılı bilgi için OCI maliyet tahmin aracı bölümüne bakın.

2. OCI Full Stack Disaster Recovery nasıl fiyatlandırılır?

OCI Full Stack DR, hem birincil hem de yedek yıkım onarımı koruma grubuna üye olarak eklenen hesaplama ve veritabanı kaynaklarının toplam OCPU sayısına göre fiyatlandırılır.

Örnek 1

 • Birincil-DRPG'de şu üyeler bulunur: Compute-A (2 OCPU) ve ADB-Primary (1 OCPU)
 • Yedek DRPG'de şu üyeler bulunur: Hesaplama-B (2 OCPU) ve ADB-Yedek (1 OCPU)
 • Toplam OCPU/saat (hesaplama ve veritabanı): Saat başına 6 OCPU
 • Full Stack DR fiyatlandırması/saat: 6 x 0,0128 ABD doları = 0,0768 ABD doları

Örnek 2

 • Birincil-DRPG'de şu üyeler bulunur: Hesaplama-A (4 OCPU), ADB-Birincil (2 OCPU), birim grubu-500GB
 • Yedek-DRPG'de şu üyeler bulunur: ADB-Yedek (2 OCPU)
 • Toplam OCPU/saat (hesaplama ve veritabanı): Saat başına 8 OCPU
 • Full Stack DR fiyatlandırması/saat: 8 x 0,0128 ABD doları = 0,1024 ABD doları

Saat başına fiyatlandırma ve model gelecekte değişebilir. En son fiyatlandırma yönergelerine bakın veya güncel fiyatlandırma için Oracle satış temsilcinize başvurun.

3. Birim gruplarını yıkım onarımı koruma grubuna üye olarak eklemek için ayrı bir fiyatlandırma var mı?

Hayır, birim gruplarını yıkım onarımı koruma grubuna üye olarak eklemek için ayrı bir fiyatlandırma yoktur. OCI Full Stack DR fiyatlandırması sadece hesaplama ve veritabanı üye türleri için geçerlidir.

4. Yıkım onarımı altyapısı ayarlamanın ek bir maliyeti var mı?

Evet. OCI hizmetleriyle ilişkili maliyet ve yıkım onarımı dağıtım modeli, seçtiğiniz hizmetlere ve konfigürasyonlara bağlı olarak değişiklik gösterir. Örneğin, bölgeler arası blok çoğaltmayı seçerseniz ek bir depolama maliyeti ortaya çıkar. Benzer şekilde, kendi kendini yöneten yedek veritabanı kullanmak da ek masraflara neden olur. Söz konusu her OCI hizmetinin fiyatlandırması hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için lütfen Oracle Cloud Infrastructure fiyatlandırmasıyla ilgili ayrıntılara bakın.