Oracle Project Portfolio Management Cloud

Transparentna realizacja. Skuteczne mechanizmy kontroli.

Zapewniaj przejrzystość projektów dzięki rozwiązaniu Oracle Project Portfolio Management (PPM) Cloud. Zyskaj pełny wgląd poprzez pulpity działające w czasie rzeczywistym i generowane na jednym wiarygodnym źródle sprawdzonych danych o projekcie. Bardziej skuteczna współpraca dzięki funkcjom mobilnym i społecznościowym w celu osiągnięcia szybkiej i bezpiecznej komunikacji.

Usługa Oracle PPM Cloud oferuje kompletne rozwiązanie dla firm o różnej wielkości. Zapewnia kompleksową obsługę, począwszy od finansów projektu, umów i rozliczeń, a skończywszy na koordynacji projektu. Ułatwia zarządzanie zasobami projektu, zadaniami oraz grantami.

Potrzebujesz jednego źródła wiarygodnej wiedzy o projekcie?

Cyfryzacja znacząco zmienia każdy aspekt biznesu, wliczając w to zarządzanie projektami. To z kolei sprawia, że kierownicy projektów muszą starannie dobierać narzędzia, których używają do zarządzania finansami i realizacji projektów.

Zarządzanie projektem w chmurze może usprawnić jego realizację, kontrolę finansową, a także analizę wydajności, ponieważ oferuje:

  • Pulpity umożliwiające wyświetlenie bieżących informacji na temat budżetu, przypisywanie zadań, monitorowanie i mierzenie ogólnej wydajności.
  • Wskaźniki i alerty dotyczące ryzyka związanego z projektem i problemów wymagających uwagi.
  • Pomiary wydajności zarządzania kadrami i zasobami (umiejętności, szkolenia, zrównoważenie obciążeń zasobów itp.) w połączeniu z systemami HR.
  • Widoczność, dzięki której można upewnić się, czy zasoby są wykorzystywane maksymalnie, a czas ich bezczynności jest zminimalizowany.
  • Wbudowane narzędzia współpracy grupowej, takie jak firmowe sieci społecznościowe i dzielenie się plikami.

Dowiedz się, jak osiągnąć lepsze wyniki finansowe dzięki zarządzaniu projektami w chmurze.Zacznij korzystać z systemu ERP