Oracle Project Portfolio Management Cloud

Transparent Execution. Effective Controls.

Deliver project transparency with Oracle Project Portfolio Management (PPM) Cloud. Gain insight through real-time dashboards generated from a single source of project truth. Collaborate more effectively by using mobile and embedded social capabilities for fast, secure communication.

Oracle PPM Cloud offers a complete solution for organizations of all sizes—from project financials, contracts, and billing to project management—to project resource, task, and grants management.

Potrzebujesz jednego źródła wiarygodnej wiedzy o projekcie?

Cyfryzacja znacząco zmienia każdy aspekt biznesu, wliczając w to zarządzanie projektami. To z kolei sprawia, że kierownicy projektów muszą starannie dobierać narzędzia, których używają do zarządzania finansami i realizacji projektów.

Zarządzanie projektem w chmurze może usprawnić jego realizację, kontrolę finansową, a także analizę wydajności, ponieważ oferuje:

  • Pulpity umożliwiające wyświetlenie bieżących informacji na temat budżetu, przypisywanie zadań, monitorowanie i mierzenie ogólnej wydajności.
  • Wskaźniki i alerty dotyczące ryzyka związanego z projektem i problemów wymagających uwagi.
  • Pomiary wydajności zarządzania kadrami i zasobami (umiejętności, szkolenia, zrównoważenie obciążeń zasobów itp.) w połączeniu z systemami HR.
  • Widoczność, dzięki której można upewnić się, czy zasoby są wykorzystywane maksymalnie, a czas ich bezczynności jest zminimalizowany.
  • Wbudowane narzędzia współpracy grupowej, takie jak firmowe sieci społecznościowe i dzielenie się plikami.

Dowiedz się, jak osiągnąć lepsze wyniki finansowe dzięki zarządzaniu projektami w chmurze.Începeţi acum