Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników

Oracle Project Contract Billing Cloud

Elastyczne i szybkie rozliczanie umów

Oparte na zarządzaniu umowami niezależne rozwiązanie do rozliczania projektów od fazy planowania do wykonania umożliwia szybkie i bardziej elastyczne rozliczanie. Zyskaj dokładną kontrolę nad warunkami umów, stawkami i ograniczeniami, włącznie z tym, kiedy rozpoznawać przychody i jak generować faktury.

 • Project Contract Billing Cloud — zrzut ekranu 1

  Obszar roboczy przychodów z analizą i wyszukiwaniem według umowy i projektu pozwala na rozliczanie aktywności z zachowaniem wymagań klienta oraz na rozpoznawanie przychodów na bieżąco.

 • Project Contract Billing Cloud — zrzut ekranu 2

  Obszar roboczy faktur z funkcją wystawiania faktur pro forma pozwala kierownikom projektów weryfikować zgodność rozliczeń z wymaganiami umowy.

 • Project Contract Billing Cloud — zrzut ekranu nr 3

  Finansowe podsumowanie umowy projektu umożliwia kierownikom projektów analizowanie w czasie rzeczywistym finansowego stanu wydatków i zadań oraz porównywanie faktur z rozpoznanymi przychodami.Rozpoznawanie przychodów

Rozwiązanie Oracle Project Contract Billing Cloud pozwala na rozliczanie projektów bez ograniczeń wynikających z ich budżetu, aby wydajniej zarządzać umowami i szybciej je rozliczać.

 • Wykorzystanie struktury rozliczenia projektów niezależnie od ich planu, wykonania, kosztów i przychodu
 • Zapewnienie zgodności umów z wymaganiami rozliczania projektów dopasowane do zarządzania umowami
 • Powiązane rozliczanie każdego projektu i zadania z każdą linią produktów
 • Niezależne planowanie i prowadzenie prac z wykorzystaniem preferowanych procesów rozliczania projektów

Zapewnienie zgodności umów

Zyskanie kontroli nad zgodnością umów z przepisami. Zgodność z postanowieniami i warunkami klienta przy zachowaniu niezależnej struktury rozliczania projektów.

 • Przyspieszenie tworzenia umów dla klientów dzięki wstępnie utworzonym szablonom
 • Podgląd limitów umów projektowych i ich wykorzystania podczas tworzenia faktur do rozliczania projektu
 • Rozpoznawanie przychodu z rozliczenia projektu niezależnie od sposobu księgowania kosztów
 • Poprawianie i aktualizowanie dat wejścia w życie umów, przyszłych lub z mocą wsteczną

Zacznij korzystać z systemu ERP