Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

  • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
  • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
  • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
  • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

Oracle Modern Best Practice—Project Methodology to Delivery

Set Your Projects on the Right Path
Set Your Projects on the Right Path

Methodology to Delivery

Your project management approach determines how well your projects will proceed. With this modern best practice, you can determine the most suitable methodology for your requirements and team and execute accordingly. Foster teamwork and execution efficiency with secure social collaboration and mobile access to the latest updates. Take advantage of analytics to monitor project health. Identify performance trends. Address potential issues—before they occur.


Establish Project Methodology
Mobile. Analytics. Social. icon Mobile. Analytics. Social.

Establish Project Methodology

Select the best methodology for executing the project: traditional waterfall, agile, or hybrid.


Execute Tasks and Deliverables
Mobile. Analytics. Social. icon Mobile. Analytics. Social.

Execute Tasks and Deliverables

Collaborate with team members on project tasks, daily work, deliverables, documents, and milestones. Manage and execute work socially while you are on the go.


Create Project Forecasts
Mobile. Analytics. Social. icon Mobile. Analytics. Social.

Create Project Forecasts

Generate forecasts from project progress or contracts to estimate delivery dates. Compare the forecasts to project plans.


Monitor Progress and Analyze Trends
Mobile. Analytics. Social. icon Mobile. Analytics. Social.

Monitor Progress and Analyze Trends

Optimize efficiency and spot potential issues by tracking project health and performance trends.


Predict and Avoid Issues
Mobile. Analytics. Social. icon Mobile. Analytics. Social.

Predict and Avoid Issues

Leverage analytics to predict potential issues before they occur. Avoid any setbacks by making proactive adjustments.


Deliver and Communicate
Mobile. Social. icon Mobile. Social.

Deliver and Communicate

Complete the execution of project deliverables. Communicate the project launch to customers, stakeholders, and team members.


Get Started