Lepsze wyniki w krótkim czasie dzięki rozwiązaniu Oracle Supply Chain Planning Cloud

W pełni cyfrowe planowanie powinno ułatwić integrację całej organizacji w celu zapewnienia pełnej widoczności, a jednocześnie umożliwić szybkie rozwiązywanie problemów. Rozwiązanie Oracle Supply Chain Planning Cloud umożliwia ujednolicenie planowania we wszystkich działach zarządzających łańcuchem dostaw dzięki najlepszym w swojej klasie funkcjom wspierającym zarządzanie popytem oraz planowanie sprzedaży, operacji i dostaw.

 
 • Szybsze — i skuteczniejsze — reagowanie umożliwiające poprawę wskaźników wzrostu, zarządzania kosztami i obsługi klientów.
 • Umożliwienie planistom wpływania na wyniki firmy przy użyciu nowoczesnego i konfigurowalnego interfejsu użytkownika.
 • Wykorzystanie zaawansowanych możliwości chmury w celu ułatwienia działania pracownikom mobilnym oraz personelowi na całym świecie.

Produkty Oracle Supply Chain Planning Cloud

Zarządzanie popytem

 • Zmiana organizacji w kierowaną popytem
 • Zwiększenie dokładności prognoz,
 • Szybsze reagowanie na zmiany rynkowe
 • Przewidywanie i kształtowanie popytu
 • Segmentacja popytu umożliwiająca niestandardowe zarządzanie łańcuchem dostaw

Planowanie sprzedaży i działalności operacyjnej

 • Najlepsze praktyki w zakresie planowania sprzedaży i operacji
 • Równoważenie popytu i podaży przy jednoczesnej realizacji celów finansowych
 • Szybsze osiąganie porozumienia
 • Zmiana planów z szybkością, jaką zapewniają rozwiązania cyfrowe
 • Długoterminowa widoczność łańcucha dostaw i planowanie wydajności

Planowanie dostaw i dystrybucji

 • Planowanie globalnego łańcucha dostaw na wielu poziomach
 • Planowanie iteratywne i szybsze reagowanie na zmiany popytu
 • Zmniejszanie zapasów i kosztów stosowania przestarzałych rozwiązań
 • Zapobieganie zakłóceniom produkcji i dostaw

Współpraca w łańcuchu dostaw i widoczność

 • Usprawnienie współpracy z partnerami w zakresie planowania dostaw
 • Zarządzanie działaniami związanymi z produkcją kontraktową
 • Monitorowanie komunikacji B2B
 • Szybsze reagowanie na wyjątki w zakresie podaży i popytu

Global Order Promising

 • Dostępność w czasie rzeczywistym umożliwiająca planowanie zamówień
 • Funkcja rentowności do zaoferowania (profitable-to-promise) w lokalizacjach realizacji zamówień
 • Zaopatrzenie z funkcją możliwości do zaoferowania (capable-to-promise)
 • Interaktywne nadawanie priorytetów zamówieniom
 • Alternatywny wybór warunkowy
 • Montaż/konfiguracja/komisjonowanie artykułów zgodnie z zamówieniem

Planowanie promocji

 • Monitorowanie i obsługa odliczeń oraz innych rozliczeń
 • Zaawansowana technologia wyszukiwania danych w celu określenia najlepszej taktyki promocyjnej
 • Dane z punktów sprzedaży i dane zbiorcze do mierzenia, przewidywania i optymalizacji wzrostu sprzedaży wskutek promocji
 • Maksymalizacja zwrotu z inwestycji w promocje
Osiągnij doskonałość operacyjną

Przejdź na w pełni cyfrowe planowanie łańcucha dostaw

Wyzwanie biznesowe

Wykorzystanie zaawansowanych możliwości chmury

Osiągnij kompleksowe planowanie łańcucha dostaw, lepszą widoczność i możliwości współpracy dzięki szybkim rozwiązaniom cyfrowym. Przenieś procesy organizacji do chmury planowania, która przyspiesza osiąganie korzyści dzięki częstym i łatwym uaktualnieniom, uproszczeniu dostosowywania oraz niższym kosztom konserwacji lokalnej.

Wyzwanie biznesowe

Przekraczanie oczekiwań dotyczących celów operacyjnych

Osiągnij doskonałość operacyjną, korzystając z najlepszych w swojej klasie funkcji i nowoczesnego interfejsu użytkownika do maksymalizacji produktywności planistów. Zwiększ częstotliwość i dokładność planowania łańcucha dostaw oraz dopasuj planowanie do wskaźników rozwoju, zarządzania kosztami i obsługi klientów.

Wyzwanie biznesowe

Przejście na następny poziom planowania

Produkty chmurowe związane ze sztuczną inteligencją, uczeniem maszynowym, Internetem rzeczy i technologią blockchain współpracują z rozwiązaniem Oracle Supply Chain Planning Cloud. Skorzystaj z wieloletniej historii innowacji firmy Oracle, aby dzięki tym nowym technologiom uzyskać przewagę konkurencyjną działu planowania łańcucha dostaw.