Szybsze osiąganie lepszych wyników dzięki rozwiązaniu Oracle Supply Chain Planning Cloud

W pełni cyfrowe planowanie powinno ułatwić integrację całego przedsiębiorstwa w celu zapewnienia pełnego wglądu w działalność biznesową, a jednocześnie umożliwić szybkie rozwiązywanie problemów. Rozwiązanie Oracle Supply Chain Planning Cloud umożliwia ujednolicenie planowania we wszystkich działach zarządzających łańcuchem dostaw dzięki najlepszym w swojej klasie funkcjom wspierającym zarządzanie popytem oraz planowanie sprzedaży, działalności operacyjnej i dostaw.

 
 • Reaguj szybciej — i skuteczniej — aby umożliwić poprawę wskaźników wzrostu, zarządzania kosztami i obsługi klientów.
 • Zapewnij planistom możliwość kształtowania wyników biznesowych za pomocą nowoczesnego i konfigurowalnego interfejsu użytkownika
 • Wykorzystaj zaawansowane możliwości chmury, aby ułatwić działanie pracownikom mobilnym oraz personelowi na całym świecie.

Produkty Oracle Supply Chain Planning Cloud

Zarządzanie popytem

Zarządzanie popytem

 • Przekształcenie przedsiębiorstwa w firmę sterowaną popytem
 • Zwiększenie dokładności prognoz
 • Szybsze reagowanie na zmiany rynkowe
 • Przewidywanie i kształtowanie popytu
 • Segmentacja popytu umożliwiająca niestandardowe zarządzanie łańcuchem dostaw
Planowanie sprzedaży i działalności operacyjnej

Planowanie sprzedaży i działalności operacyjnej

 • Najlepsze praktyki w zakresie planowania sprzedaży i działalności operacyjnej
 • Równoważenie popytu i podaży przy jednoczesnej realizacji celów finansowych
 • Szybkie osiąganie porozumienia
 • Zmiana planów z szybkością, jaką zapewniają rozwiązania cyfrowe
 • Długoterminowy wgląd w łańcuch dostaw i planowanie zdolności produkcyjnych
Planowanie dostaw i dystrybucji

Planowanie dostaw i dystrybucji

 • Planowanie globalnego łańcucha dostaw na wielu poziomach
 • Planowanie iteracyjne i szybsze reagowanie na zmiany popytu
 • Ograniczenie zapasów i kosztów magazynowania przestarzałych rozwiązań
 • Zapobieganie zakłóceniom w produkcji i dostawach
Współpraca w ramach łańcucha dostaw i wgląd w ten łańcuch

Współpraca w ramach łańcucha dostaw i wgląd w ten łańcuch

 • Usprawnienie współpracy z partnerami w zakresie planowania dostaw
 • Zarządzanie działaniami związanymi z produkcją kontraktową
 • Monitorowanie komunikacji B2B
 • Szybsze reagowanie na wyjątki w zakresie podaży i popytu
Global Order Promising

Global Order Promising

 • Dostępność w czasie rzeczywistym umożliwiająca planowanie zamówień
 • Ocena rentowności potencjalnych dostawców (profitable-to-promise) w miejscach realizacji zamówień
 • Poszukiwanie źródeł zaopatrzenia zdolnych do zaoferowania dostaw (capable-to-promise)
 • Interaktywne nadawanie priorytetów zamówieniom
 • Alternatywny wybór warunkowy
 • Montaż/konfiguracja/kompletacja artykułów zgodnie z zamówieniem
Planowanie promocji

Planowanie promocji

 • Monitorowanie i obsługa odliczeń oraz innych rozliczeń
 • Zaawansowana technologia wyszukiwania danych w celu określenia najlepszej taktyki promocyjnej
 • Dane z punktów sprzedaży i dane zbiorcze do mierzenia, przewidywania i optymalizacji wzrostu sprzedaży wskutek promocji
 • Maksymalizacja zwrotu z inwestycji w promocje
Osiągnij doskonałość operacyjną

Przejdź na w pełni cyfrowe planowanie łańcucha dostaw

Wyzwanie biznesowe

Wykorzystanie zaawansowanych możliwości chmury

Osiągnij kompleksowe planowanie łańcucha dostaw, lepszą widoczność i możliwości współpracy dzięki szybkim rozwiązaniom cyfrowym. Przenieś procesy organizacji do chmury planowania, która przyspiesza osiąganie korzyści dzięki częstym i łatwym uaktualnieniom, uproszczeniu dostosowywania oraz niższym kosztom konserwacji lokalnej.

Wyzwanie biznesowe

Przekraczanie oczekiwań dotyczących celów operacyjnych

Osiągnij doskonałość operacyjną, korzystając z najlepszych w swojej klasie funkcji i nowoczesnego interfejsu użytkownika do maksymalizacji produktywności planistów. Zwiększ częstotliwość i dokładność planowania łańcucha dostaw oraz dopasuj planowanie do wskaźników rozwoju, zarządzania kosztami i obsługi klientów.

Wyzwanie biznesowe

Przejście na następny poziom planowania

Produkty chmurowe związane ze sztuczną inteligencją, uczeniem maszynowym, Internetem rzeczy i technologią blockchain współpracują z rozwiązaniem Oracle Supply Chain Planning Cloud. Skorzystaj z wieloletniej historii innowacji firmy Oracle, aby dzięki tym nowym technologiom uzyskać przewagę konkurencyjną działu planowania łańcucha dostaw.