Rozwiązania Oracle SCM — planowanie łańcucha dostaw

Planowanie łańcucha dostaw

Skup się klientach i zwiększ swój przychód. Podejmuj lepsze i szybsze decyzje związane z planowaniem. Dostosuj plany do operacji, aby osiągać wyniki.

Planowanie łańcucha dostaw

Nieoczekiwane zdarzenia w łańcuchu dostaw są nieuniknione we współczesnym zmiennym otoczeniu biznesowym. Co by się stało, jeśli można byłoby jednak przewidzieć wiele z tych zdarzeń, zanim się wydarzą, i złagodzić ich niekorzystne skutki?

Można to osiągnąć dzięki rozwiązaniu Adaptive Supply Chain Planning firmy Oracle. Pozwala ono uzyskać lepszą widoczność, która umożliwia przewidywanie zakłóceń i szybkie dostosowywanie planów łańcucha dostaw. Oracle pomaga klientom w zapewnieniu odporności łańcucha dostaw na zakłócenia poprzez podejmowanie inteligentnych decyzji uwzględniających konieczne kompromisy oraz tworzenie planów awaryjnych i scenariuszy warunkowych.

Oracle Adaptive Supply Chain Planning umożliwia:

  • Bardziej inteligentne planowanie
  • Szybsze reagowanie
  • Uzyskanie lepszych wyników

Dowiedz się więcej o aplikacjach Oracle służących do kompleksowego planowania łańcucha dostaw:

Rozpocznij