Oracle Supply Chain Collaboration Cloud

Supply Chain Collaboration Cloud

Współpraca i lepszy wgląd

Współpraca

Supply Chain Collaboration Cloud

Potrzebujesz nowoczesnej platformy B2B, która automatyzuje procesy dotyczące partnerów handlowych i ostrzega o pojawiających się problemach. Oracle Supply Chain Collaboration Cloud umożliwia:

  • Usprawnienie współpracy z partnerami w zakresie planowania dostaw
  • Zarządzanie działaniami związanymi z produkcją kontraktową
  • Monitorowanie komunikacji B2B
  • Szybsze reagowanie na wyjątki w zakresie podaży i popytu
Arkusz danych: Oracle Supply Chain Collaboration Cloud (PDF)
Współpraca

Współpraca

Szybko reaguj na pojawiające się wyjątki w łańcuchu dostaw i skróć czas reakcji, bezpiecznie współpracując ze swoimi partnerami handlowymi.

  • Zwiększenie globalnej widoczności i redukcja niedoborów dostaw dzięki wspólnym zapasom
  • Usprawnienie procesów dostaw przez wdrożenie zapasów zarządzanych przez dostawcę i konsygnacyjnych
  • Proaktywne monitorowanie wydajności dostawców za pomocą planowania obejmującego wiele przedsiębiorstw
  • Identyfikowanie problemów z dostawami między przedsiębiorstwami za pomocą mechanizmów zarządzania wyjątkami
Opis produktu: Oracle Supply Chain Planning: Collaborative Planning (PDF)

Rozpocznij