Rozwiązania SCM od Oracle — zintegrowane planowanie biznesowe

Planowanie łańcucha dostaw
Planowanie łańcucha dostaw

Skup się klientach i zwiększ swój przychód. Podejmuj lepsze i szybsze decyzje związane z planowaniem. Dostosuj plany do operacji, aby osiągać wyniki.

Zintegrowane planowanie biznesowe

Zintegrowane planowanie biznesowe pomaga powiązać plany finansowe z operacyjnymi i podejmować najlepsze decyzje prowadzące do osiągnięcia celów korporacyjnych. Dzięki opracowaniu wypadkowego planu operacyjnego i stałemu monitorowaniu kluczowych wskaźników wydajności możesz podejmować strategiczne decyzje i zapewnić, że plan operacyjny przyniesie oczekiwane korzyści finansowe.

Zintegrowane planowanie biznesowe

Sales and Operations Planning Cloud

Zbyt długo rozwiązanie Sales and Operation Planning (S&OP) było uznawane jedynie za działanie mające na celu zrównoważenie podaży i popytu. Dzięki odpowiednim procesom i technologiom S&OP może osiągnąć swój pełny potencjał i stać się środkiem do realizacji ogólnej strategii biznesowej — procesem zwanym również zintegrowanym planowaniem biznesowym.

Oracle Sales and Operation Planning Cloud:

 • Monitorowanie kondycji portfela produktów i zapewnienie, że popyt pozwoli osiągnąć cele w zakresie przychodów firmy
 • Generowanie planu podaży w celu zaspokojenia popytu z zyskiem
 • Uzgodnienie planów operacyjnych z ogólnymi celami finansowymi
Arkusz danych: Sales and Operations Planning Cloud (PDF)
Zintegrowane planowanie biznesowe

Zintegrowane planowanie biznesowe

Osiągnij doskonałość operacyjną i cele dotyczące zysku, równoważąc popyt i podaż według jednoliczbowej prognozy.

 • Usprawnienie podejmowania decyzji dzięki jednemu źródłu wiarygodnej wiedzy
 • Weryfikacja planów biznesowych i identyfikowanie potencjalnych luk za pomocą planowania odgórnego i oddolnego
 • Zwiększenie szybkości reakcji na zmiany dzięki planowaniu zespołowemu opartemu na przepływie pracy
 • Tworzenie wypadkowego planu operacyjnego przez uwzględnienie wszystkich interesariuszy i informacji
Arkusz danych: Oracle Supply Chain Planning: Demantra Real-Time Sales and Operations Planning (PDF)
Analityka planowania zarządzania

Analityka planowania zarządzania

Spraw, by kierownicy mogli analizować plany łańcucha dostaw, modelować scenariusze i automatyzować wykonanie procesów biznesowych.

 • Podejmowanie decyzji dotyczących łańcucha dostaw na podstawie informacji biznesowych uzyskiwanych w czasie rzeczywistym
 • Ułatwianie kierownictwu podejmowania decyzji dzięki planowaniu scenariuszy biznesowych
 • Przyspieszenie podejmowania decyzji dzięki bezproblemowemu poruszaniu się między analityką a planowaniem
 • Szybkie wykonywanie i śledzenie planów łańcucha dostaw dzięki automatyzacji procesów biznesowych
Arkusz danych: Oracle Supply Chain Planning: Oracle Advanced Planning Command Center (PDF)
Zoptymalizowane sieci łańcucha dostaw

Zoptymalizowane sieci łańcucha dostaw

Zarządzaj ryzykiem związanym z łańcuchem dostaw i efektywnie realizuj łańcuch dostaw dzięki zoptymalizowanemu projektowi sieci.

 • Projektowanie sprawniejszego łańcucha dostaw przez modelowanie i optymalizowanie swojej sieci
 • Projektowanie sieci na potrzeby zarządzania ryzykiem związanym z łańcuchem dostaw i efektywnej realizacji łańcucha dostaw
 • Minimalizacja nakładów kapitałowych przez zoptymalizowanie strategii dotyczącej środków trwałych
 • Zwiększenie zysków dzięki optymalizacji podejmowania decyzji dotyczących zakupów i outsourcingu
Arkusz danych: Oracle Supply Chain Planning: Oracle Strategic Network Optimization (PDF)

Powiązane produkty i zasoby

Rozpocznij