Rozwiązania SCM od Oracle — planowanie dostaw i dystrybucji

Planowanie łańcucha dostaw

Skup się klientach i zwiększ swój przychód. Podejmuj lepsze i szybsze decyzje związane z planowaniem. Dostosuj plany do operacji, aby osiągać wyniki.

Planowanie dostaw i dystrybucji

Rozwiązania Oracle do planowania dostaw i dystrybucji dostosowują podaż do popytu i pozwalają skutecznie reagować na nieoczekiwane problemy z łańcuchem dostaw.

Supply Planning Cloud

Supply Planning Cloud

Planiści zaopatrzenia zazwyczaj spędzają połowę czasu na opracowywaniu planów, które zaspokajają potrzeby większości klientów, zmaksymalizują wykorzystanie zasobów oraz zapewnią wykorzystanie najlepszych źródeł materiałów i komponentów. Następnie, gdy coś się zmieni, spędzają drugą połowę czasu na improwizowaniu rozwiązań. Dzięki prostszym, szybszym i lepszym narzędziom, które pozwalają zlikwidować lukę pomiędzy optymalizacją strategiczną a taktycznym „gaszeniem pożarów”, rozwiązanie Oracle Supply Planning Cloud:

 • Pozwala wziąć pod uwagę czas realizacji zamówień, kalendarze wysyłek/odbiorów oraz ograniczenia przepustowości w całym rozszerzonym łańcuchu dostaw, dzięki czemu wiadomo, kiedy można realnie zaspokoić popyt.
 • Umożliwia tworzenie globalnych, iteracyjnych planów, co pozwala na wykrywanie problemów oraz w razie potrzeby inteligentne anulowanie, ponowne zaplanowanie lub zmianę trasy dostaw w czasie zbliżonym do rzeczywistego.
 • Błyskawicznie symuluje scenariusze dostaw, umożliwiając współpracę online, aby zapobiec przyszłym zakłóceniom.
Arkusz danych: Oracle Supply Planning Cloud (PDF)
Advanced Supply Chain Planning

Advanced Supply Chain Planning

Podejmuj lepsze decyzje w krótszym czasie — 24 godziny na dobę — korzystając z modelu planowania, który steruje całym łańcuchem dostaw.

 • Ewoluowanie od MRP do nowoczesnego, w dużym stopniu możliwego do konfiguracji, zintegrowanego planowania materiałów i wydajności
 • Modelowanie złożoności łańcucha dostaw w celu podejmowania lepszych decyzji
 • Skrócenie czasu cyklu planowania dzięki automatyzacji i optymalizacji
 • Zwiększenie produktywności planistów dzięki niezawodnemu zarządzaniu wyjątkami i analizie pierwotnych przyczyn
Arkusz danych: Oracle Supply Chain Planning: Advanced Supply Chain Planning (PDF)
Błyskawiczne planowanie

Błyskawiczne planowanie

Natychmiast reaguj na nieoczekiwane zdarzenia, korzystając z szybkiego i dokładnego interaktywnego rozwiązania do planowania.

 • Szybkie, stopniowe planowanie popytu/podaży z reakcją na zdarzenia w czasie rzeczywistym
 • Uzyskiwanie predykcyjnych i praktycznych informacji przy użyciu wbudowanych mechanizmów analitycznych
 • Przekładanie decyzji na działania dzięki gotowej integracji z systemami realizacji
 • Zwiększenie produktywności planistów dzięki nowoczesnemu interfejsowi arkusza kalkulacyjnego
Arkusz danych: Oracle Supply Chain Planning: Rapid Planning (PDF)
Planowanie produkcji

Planowanie produkcji

Zmaksymalizuj przepustowość linii produkcyjnych, optymalizując jednocześnie inwestycje w zasoby.

 • Szybkie ustalanie najlepszego harmonogramu produkcji z jednoczesnym uwzględnieniem zdolności produkcyjnych i terminów
 • Maksymalizacja przepustowości zasobów stanowiących wąskie gardła
 • Zwiększenie wydajności linii produkcyjnych przez zminimalizowanie czasów rozruchu i przestojów
 • Szybkie identyfikowanie i rozwiązywanie problemów przy użyciu wykresów Gantta i zaawansowanych graficznych funkcji analitycznych
Arkusz danych: Oracle Supply Chain Planning: Production Scheduling (PDF)
Sprzedaż przyszłej produkcji

Sprzedaż przyszłej produkcji

Obiecuj szybkie i dokładne dostawy i spraw, by klienci mogli na Tobie polegać.

 • Składanie dokładnych i rzetelnych obietnic dzięki ścisłemu modelowaniu ograniczeń łańcucha dostaw
 • Maksymalizacja zysków przez priorytetowe przydzielanie dostaw do kluczowych klientów i kanałów
 • Obsługa wszystkich trybów składania obietnic, w tym Dostępność zapasów, Możliwe do zrealizowania i Możliwe do dostarczenia
 • Reagowanie na zmieniające się warunki dzięki wszechstronnemu zarządzaniu zaległościami
Arkusz danych: Oracle Supply Chain Planning: Global Order Promising (PDF)
Optymalizacja zapasów

Optymalizacja zapasów

Określ strategię dotyczącą zapasów, która równoważy przychód, koszt i poziomy obsługi klienta z budżetami zapasów.

 • Obliczanie, kiedy przetrzymywać zapasy, aby zagwarantować żądany poziom usługi przy minimalnym koszcie
 • Używanie zapasów do zmniejszenia ryzyka związanego z łańcuchem dostaw przez zarządzanie zmiennością łańcucha dostaw
 • Maksymalizacja zysków przez analizowanie kanałów, produktów i klientów
Arkusz danych: Oracle Supply Chain Planning: Inventory Optimization (PDF)
Service Parts Planning

Service Parts Planning

Zarządzaj złożonymi poserwisowymi łańcuchami dostaw, zwiększając jednocześnie dostępność części i satysfakcję klienta.

 • Jednoczesne prognozowanie, uzupełnianie i redystrybucja części zamiennych
 • Lepsze prognozy dzięki zrozumieniu wzorców popytu sporadycznego, sezonowego i stałego w łańcuchu dostaw usług
 • Optymalizacja uzupełniania i redystrybucji części w całej rozległej sieci serwisowej
 • Szybka ocena kondycji łańcucha dostaw usług dzięki zintegrowanym mechanizmom analitycznym
Arkusz danych: Oracle Supply Chain Planning: Service Parts Planning (PDF)
Planowanie operacji zasobochłonnych

Planowanie operacji zasobochłonnych

Zoptymalizuj wykorzystanie zasobów i zwiększ zwrot z zasobów.

 • Poprawa wykorzystania i wydłużenie żywotności zasobów
 • Wzrost zwrotu z zasobów
 • Zmniejszenie zapasów części zamiennych do zasobów
 • Integracja procesów planowania serwisowego i operacyjnego dla lepszej koordynacji działań
 • Zwiększenie przepustowości serwisu w celu redukcji kosztów i skrócenia czasu przestojów
Arkusz danych: Oracle Supply Chain Planning: Planowanie operacji zasobochłonnych (PDF)

Powiązane produkty i zasoby


Rozpocznij