Autonomous Data Warehouse

Oracle Autonomous Data Warehouse is the world’s first and only autonomous database optimized for analytic workloads, including data marts, data warehouses, data lakes, and data lakehouses. With Autonomous Data Warehouse, data scientists, business analysts, and nonexperts can rapidly, easily, and cost-effectively discover business insights using data of any size and type. Built for the cloud and optimized using Oracle Exadata, Autonomous Data Warehouse benefits from faster performance and, according to an IDC report (PDF), lowers operational costs by an average of 63%.

Przedstawiamy Oracle Database 23ai: wprowadzenie AI do danych

Larry Ellison i Juan Loaiza o strategii GenAI stojącej za Oracle Database 23ai.

Why choose Autonomous Data Warehouse?

Oracle is the only cloud provider that runs entirely on its own cloud (infrastructure, database, and applications cloud).

Get more value from data and analytics

Do more using a data platform designed for speed, agility, and simplicity

Autonomous Database provides the foundation for a data lakehouse—a modern, open architecture that enables you to store, analyze, and understand all your data. The data lakehouse combines the power and richness of data warehouses with the breadth, flexibility, and low cost of popular open source data lake technologies. Access your data lakehouse through Autonomous Database using the world's most powerful and open SQL processing engine.


Data lakehouse foundation diagramOracle’s data lakehouse platform is built from a combination of a data lake and data warehouse to form a data lakehouse. It merges data warehouse and data lake capabilities to enable easier data movement with a more unified architecture. Integrating data lake and data warehouse provides many benefits, including data management, AI and machine learning, and integration options.

Analyze any data, anywhere

Autonomous Database's advanced data processing engine lets you gain insights across multicloud data sources. It doesn't matter if your data is in AWS, Azure, Google Cloud Platform, or Oracle Cloud Infrastructure object stores and databases. Or, if your data is in big data file formats such as Apache Parquet, JSON, Apache ORC, Apache Avro, CSV, or XML, Autonomous Database delivers a simple, consistent view of your data estate using your preferred SQL-based tools and applications.


Manage all data services diagramAll the data ingestion, transformation and integration flows into the data stores, warehouses, and data lakes. At the very core, Oracle offers a unified, efficient, low cost and scalable place to unify all this enterprise data even though the data may sit unstructured all the way to structured and curated data. Here you can store, manage, analyze and understand all your data.

Empower innovators with integrated, self-service analytics

Increase the productivity of business users by reducing their dependency on IT, using self-service data tools, and creating low-code analytic applications. Enhance collaboration across teams with Autonomous Database’s analytic views that provide common business definitions and metrics integrated with Oracle Analytics Cloud, Tableau, and other business intelligence applications. Enhance business storytelling based on all data, using the power of built-in machine learning, spatial and graph analytics, and data visualization.


Self-service analytics diagramWith Oracle Autonomous Database, data scientists, business analysts, and non-experts can rapidly, easily, and cost-effectively discover business insights using data of any size and type.

Prevent risks with security assessments, auditing, and active protection

Autonomous Database provides the most advanced data security that helps reduce the risk of a data breach and simplifies regulatory compliance. Its automated self-patching, automatic, always-on encryption and key management, granular access controls, and flexible data masking provide comprehensive user behavior monitoring with sophisticated auditing capabilities.


Advanced data security diagramEvaluate the security posture of your database and receive recommendations on how to migrate potential risks.

Autonomous Data Warehouse

Prostsze zarządzanie hurtowniami danych—z autonomiczną administracją

Funkcje autonomicznego zarządzania, takie jak dostarczanie, konfigurowanie, zabezpieczanie, dostrajanie i skalowanie, eliminują prawie wszystkie ręczne i złożone zadania, które mogą spowodować błąd ludzki. Autonomiczne zarządzanie umożliwi klientom prowadzenie wysokowydajnej, wysoce dostępnej i bezpiecznej hurtowni danych przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów administracyjnych.

Funkcje
 • Automatyczne zabezpieczanie
 • Automatyczne skalowanie
 • Automatyczne dostrajanie
 • Automatyczne kopie zapasowe
 • Automatyczna naprawa
 • Automatyczne instalowanie poprawek

Zapewnij stale wysoką wydajność

Rozwiązanie Autonomous Data Warehouse stale monitoruje wszystkie aspekty działania systemu. Wprowadza korekty autonomicznie, aby zapewnić nieustannie wysoką wydajność, nawet w przypadku różnych obciążeń, typów zapytań i liczby użytkowników.

Funkcje
 • Automatyczne indeksowanie
 • Automatyczne skalowanie
 • Hybrid Columnar Compression
 • Zaawansowana kompresja wierszy
 • Przetwarzanie kolumn
 • Inteligentne skanowanie
 • Automatyczne zbieranie statystyk optymalizatora
 • Automatyczne zarządzanie planami SQL

Zmniejsz ryzyko dzięki zabezpieczeniom bazy danych

Zabezpiecz rozwiązanie Autonomous Data Warehouse za pomocą jednego, ujednoliconego centrum kontroli bezpieczeństwa, które identyfikuje dane wrażliwe i maskuje je, informuje o narażonych na ryzyko użytkownikach i konfiguracjach, przeprowadza inspekcje krytycznych działań związanych z bazą danych oraz wykrywa podejrzane próby uzyskania dostępu do danych.

Funkcje
 • Przejrzyste szyfrowanie danych
 • Zarządzanie kluczami szyfrującymi
 • Uprzywilejowany użytkownik i wieloskładnikowa kontrola dostępu
 • Klasyfikowanie i wykrywanie danych
 • Monitorowanie i blokowanie aktywności baz danych
 • Skonsolidowane audyty i raportowanie
 • Maskowanie danych
 • Zaciemnianie danych

Wprowadź algorytmy do swoich danych

Oracle Machine Learning osadza ponad 30 wysokowydajnych, równoległych algorytmów uczenia maszynowego w rozwiązaniu Autonomous Data Warehouse. Wprowadzenie algorytmów do danych minimalizuje przenoszenie danych, zachowuje bezpieczeństwo danych oraz przyspiesza opracowywanie i wdrażanie modeli.

Funkcje
 • Skalowalna eksploracja danych
 • Zautomatyzowane przygotowywanie danych
 • Automatyczne próbkowanie danych
 • Zautomatyzowane zestawy modeli partycji
 • Ponad 30 wydajnych algorytmów przetwarzania działających w bazie danych
 • Automatyczny algorytm, wybór funkcji i dostrajanie modelu
 • Wybór interfejsów i API

Odsłoń ukryte relacje w danych

Grafy umożliwiają użytkownikom modelowanie, eksplorowanie i analizowanie danych w oparciu o sposób ich powiązania z innymi informacjami. Umożliwiają nowe formy wglądu w dane w oparciu o połączenia między jednostkami danych w różnych aplikacjach, takich jak media społecznościowe, płatności online, kartoteki osobowe itd.

Funkcje
 • Grafy właściwości
 • Serwer grafów działający w pamięci (PGX)
 • Grafowy język zapytań PGQL
 • Ponad 50 algorytmów grafowych
 • Obsługa wizualizacji grafów

Interpretowanie lokalizacji

Funkcje przestrzenne w rozwiązaniu Autonomous Data Warehouse obsługują wszystkie formy aplikacji, procesów przestrzennych i zbiorów danych, w tym najbardziej wymagające aplikacje do przetwarzania informacji lokalizacyjnych i geoprzestrzennych w dużej skali.

Funkcje
 • Model danych i kompleksowa analityka danych przestrzennych 2D
 • Wysokowydajne, równoległe przetwarzanie informacji przestrzennych
 • Obsługa standardowej składni SQL i interfejsy API oparte na języku Java
 • Natywna obsługa formatu JSON i stylu architektury REST
 • Serwer śledzenia lokalizacji
 • Wbudowane funkcje śledzenia kontaktów
 • Spatial Studio

Watch how to maximize collaboration with Oracle Autonomous Database data sharing.

See what top industry analysts are saying about Autonomous Data Warehouse

IDC finds Autonomous Database customers obtain a 417% ROI in five years.

Read the IDC report (PDF)

Get started with Oracle Autonomous Data Warehouse for free

Zobacz wszystkie przykłady wdrożeń rozwiązania Autonomous Database u klientów

Ekonomiczne, wydajne i wygodne rozwiązanie z perspektywy klientów

Dowiedz się, w jaki sposób klienci Oracle używają platformy Oracle Autonomous Database do przekształcania swoich firm poprzez redefiniowanie koncepcji hurtowni danych przy wykorzystaniu samouczenia się maszyn i automatyzacji

Logo TaylorMade
Logo OUTFRONT Media
Logo Vodafone
Logo CERN
Logo Unior
Logo Sky
Logo Adventist Health
Logo 11880
Logo TaylorMade

“Mamy teraz skalowalną, niskobudżetową platformę chmurową, która wspiera naszą działalność.”

Find out what our customers are saying

Gartner logo

Reviews from your enterprise peers—verified by Gartner.2

TrustRadius logo

Top-rated software and services based on in-depth reviews from verified users.

G2 logo

Business software and services based on user ratings and social data.

Autonomous Data Warehouse pricing

Oracle Autonomous Data Warehouse Serverless

Product
Unit price
Unit
Oracle Autonomous Data Warehouse–ECPU

ECPU per hour
Oracle Autonomous Data Warehouse Exadata Storage for ECPU

Gigabyte storage capacity per month
Oracle Autonomous Database Backup Storage

Gigabyte storage capacity per month

Oracle Autonomous Database ECPU – FAQ (PDF)Oracle Autonomous Data Warehouse on Dedicated Infrastructure

Product
Unit price
Unit
Oracle Autonomous Data Warehouse–Dedicated–ECPU

ECPU per hour
Exadata Cloud Infrastructure–Quarter Rack–X9M

Hosted environment per hour
Exadata Cloud Infrastructure–Database Server–X9M

Hosted environment per hour
Exadata Cloud Infrastructure–Storage Server–X9M

Hosted environment per hour

 • For Autonomous Data Warehouse on Dedicated Infrastructure, the minimum term for a subscription to Database Exadata Infrastructure is 48 hours.

Oracle Autonomous Database ECPU – FAQ (PDF)Oracle Autonomous Data Warehouse on Exadata Cloud@Customer

Product
Unit price
Unit
Oracle Autonomous Data Warehouse–Exadata Cloud@Customer–ECPU

ECPU per hour

Oracle Autonomous Database ECPU – FAQ (PDF)Oracle Autonomous Data Warehouse Bring Your Own License

Product
Unit price
Unit
Oracle Autonomous Data Warehouse–ECPU–BYOL

ECPU per hour
Oracle Autonomous Data Warehouse–Dedicated–ECPU–BYOL

ECPU per hour
Oracle Autonomous Data Warehouse—Exadata Cloud@Customer—ECPU—BYOL

ECPU per hour

Oracle Autonomous Database ECPU – FAQ (PDF)

31 października 2019 r.

Oracle Autonomous Data Warehouse: Pierwsza i jak dotąd jedyna na świecie samozabezpieczająca się chmurowa usługa bazodanowa

Bill Kleyman, wiceprezes wykonawczy ds. rozwiązań cyfrowych, Switch | Branżowy autorytet

Co więc sprawia, że praca z rozwiązaniem Oracle Autonomous Data Warehouse jest tak wyjątkowa? Na podstawie własnych obserwacji sądzę, że jest to aspekt bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo jest wbudowane w podstawowe założenia całej architektury. Wyjaśnię to.

Przeczytaj cały wpis

Zasoby

dokumentacja

Dokumentacja rozwiązania Autonomous Data Warehouse

Dokumentacja produktu i centrum pomocy dotyczące wdrażania usługi Autonomous Data Warehouse w infrastrukturze wspólnej i dedykowanej.

Szkolenia dotyczące chmury
pokrewne materiały

Biuletyny

Informacje, porady, wskazówki i przykładowy kod źródłowy dla autonomicznego świata opartego na chmurze.

Seria Oracle Playbook

Oto kompilacja naszych sekretów dotyczących strategii zarządzania ludźmi, procesami i systemami. Chcemy się nimi podzielić z Tobą.

Pierwsze kroki


Wypróbuj Oracle Cloud Free Tier

Twórz, testuj i wdrażaj aplikacje na platformie Oracle Cloud za darmo.


Skontaktuj się z nami

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z jednym z naszych wiodących ekspertów w branży.

1. The service level agreement (SLA) for 99.995% availability assumes the use of Oracle Autonomous Data Guard. The SLA is 99.95% availability when Autonomous Data Guard isn’t enabled.

2. The Gartner Peer Insights logo is a trademark and service mark of Gartner Inc. and/or its affiliates and is used herein with permission. All rights reserved. Gartner Peer Insights reviews constitute the subjective opinions of individual end-user reviews, ratings, and data applied against a documented methodology; they neither represent the views of, nor constitute an endorsement by, Gartner or its affiliates.