Jezioro danych

Jezioro danych to repozytorium strukturalnych, semi-strukturalnych i niestrukturalnych danych w dowolnym formacie, o dowolnym rozmiarze oraz w dowolnej skali, które można łatwo analizować. Dzięki Oracle Cloud Infrastructure (OCI) możesz zbudować bezpieczne, ekonomiczne i łatwe w zarządzaniu jezioro danych. Jezioro danych na platformie OCI jest ściśle zintegrowane z preferowanymi hurtowniami danych i rozwiązaniami do analizy, jak również z innymi usługami OCI, takimi jak katalog danych, zabezpieczenia i usługi monitorowania.

Czym jest jezioro danych? (0:44)
Dowolne dane, dowolne źródło

Bezproblemowo przenieś swoje dane w partiach lub strumieniach do jeziora danych OCI, gdzie można je przeanalizować. Korzystaj z OCI Data Integration, OCI GoldenGate lub OCI Streaming do wchłaniania danych i przechowywania ich w OCI Object Storage.

Zapomnij o silosach danych!

Centralne jezioro danych na platformie OCI integruje się z preferowanymi przez Ciebie narzędziami, w tym z bazami danych takimi jak Oracle Autonomous Data Warehouse czy MySQL HeatWave, narzędziami do obsługi analiz i uczenia maszynowego (ML) takimi jak Oracle Analytics Cloud oraz projektami open source takimi jak Apache Spark.

Wykorzystaj sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe

Kompleksowy zestaw usług sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego pozwala uzyskać nowe wnioski z danych, tworzyć prognozy, obniżyć koszty operacyjne i poprawić obsługę klienta.

Wykryj i zabezpiecz swoje dane

Kataloguj dane i zbieraj informacje na temat swojego jeziora danych, korzystając z OCI Data Catalog. Korzystaj z narzędzi zapytań i baz danych, aby wykrywać dane w magazynie obiektów i wykonywać zapytania.

Zamów wczesny dostęp do usługi OCI Data Lake

W tym roku w ramach Oracle Cloud Infrastructure uruchomiona zostanie w pełni zarządzana usługa OCI Data Lake. Aby poznać jej funkcje i możliwości przed publicznym udostępnieniem, można zgłosić się do programu wczesnego dostępu.

Dlaczego warto korzystać z jeziora danych na platformie OCI?


Zmodernizuj jezioro danych

Jezioro danych umożliwia pracę z większą liczbą rodzajów danych, ale czas i wysiłek potrzebny do zarządzania nimi może stanowić problem. Oferując w pełni zarządzane usługi jeziora danych typu open source, OCI ogranicza koszty i zmniejsza liczbę obowiązków związanych z zarządzaniem, co przekłada się na niższe koszty operacyjne, lepszą skalowalność, większe bezpieczeństwo oraz możliwość wdrożenia wszystkich obecnych danych w jednym miejscu.


Rozbuduj swoją hurtownię danych

Hurtownie i składnice danych są kluczowe dla sukcesu firmy. Zintegrowanie ich z jeziorem danych jeszcze bardziej zwiększy ich wartość. Integracja baz danych, hurtowni danych i jeziora danych z Oracle oznacza, że można uzyskać dostęp do danych z wielu lokalizacji za pomocą jednego zapytania SQL. Obecne aplikacje i narzędzia zapewniają przejrzysty dostęp do wszystkich danych, bez żadnych zmian i bez konieczności zdobywania nowych umiejętności.


Korzystaj z zaawansowanych analiz aplikacji Oracle

Dane generowane przez aplikacje przedsiębiorstwa są bardzo cenne, ale rzadko w pełni wykorzystywane. Jezioro danych na platformie OCI upraszcza dostęp do danych z wielu aplikacji oraz umożliwia wykonywanie zaawansowanych analiz, od których mogą zależeć wyniki za kwartał.

Zintegrowane rozwiązanie z zakresu jeziora danych na platformie OCI

Scentralizuj swoje dane dzięki wbudowanemu rozwiązaniu OCI Data Integration.

Wysyłaj zapytania dotyczące dowolnych danych z dowolnego źródła bez replikacji.

Wstępnie zintegrowane aplikacje zapewniają błyskawiczne korzyści.

Kataloguj dane i zarządzaj nimi, korzystając z wbudowanego rozwiązania OCI Data Catalog.

Zabezpiecz dane za pomocą precyzyjnych, opartych na rolach zasad kontroli dostępu.

Platforma danych Oracle uwalnia pełny potencjał Twoich danych

 • Połącz dane transakcyjne i analityczne — w ten sposób unikniesz silosów.
 • Wykorzystaj Oracle IaaS, Oracle SaaS lub dowolne połączenie tych rozwiązań, wybierając żądany zakres kontroli.
 • Wprowadź dowolny rodzaj danych na platformę — przełamujemy barierę między danymi strukturalnymi i niestrukturalnymi.
 • Poznaj możliwości platformy OCI i jej otwartość na innych dostawców usług chmurowych — wychodzimy Ci naprzeciw.
 • Korzystaj z wiodących raportów Oracle Analytics Cloud lub dowolnej aplikacji analitycznej innej firmy — platforma OCI jest otwarta.
Diagram przedstawiający przegląd platformy danych Oracle, opis poniżej Na diagramie przedstawiono platformę danych Oracle. Obejmuje ona źródła danych, usługi przepływu danych, takie jak np. usługi integracji, rdzeń nowoczesnej platformy danych Oracle oraz możliwe wyniki i usługi tworzenia aplikacji.

Integracja Autonomous Database z jeziorami danych

Oracle Autonomous Database obsługuje integrację z jeziorami danych — nie tylko na Oracle Cloud Infrastructure, ale także na platformach Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud i innych. Możesz załadować dane do bazy danych lub wykonać zapytanie o dane bezpośrednio w źródłowym magazynie obiektów. Oba podejścia wykorzystują te same narzędzia i interfejsy API do uzyskiwania dostępu do danych.

Architektura ta bywa określana jako architektura repozytorium danych.Diagram przedstawiający usługę Autonomous Database z jeziorami danych, opis poniżej Na diagramie przedstawiono architekturę platformy danych wykorzystującej Oracle Autonomous Database. Obejmuje ona źródła danych, usługę Oracle Autonomous Database oraz wyniki.

Analiza wszystkich danych w czasie rzeczywistym za pomocą MySQL HeatWave Lakehouse

Jedna usługa bazy danych MySQL w chmurze na potrzeby transakcji, analizy w czasie rzeczywistym w hurtowniach danych i jeziorach danych oraz uczenia maszynowego — bez złożoności, opóźnień, ryzyka i kosztów powielania ETL.

* Publiczne testy porównawcze są dostępne tutaj.Diagram przedstawiający usługę Autonomous Database z jeziorami danych, opis poniżej Na diagramie przedstawiono architekturę platformy danych wykorzystującej Oracle MySQL HeatWave. Obejmuje ona źródła danych, usługę MySQL Heatwave oraz wyniki.

Stwórz jezioro danych za pomocą zarządzanych przez Oracle usług typu open source

Szybko twórz jeziora danych oparte na Hadoop lub Spark, rozszerzając hurtownie danych i zapewniając, że wszystkie dane są zarówno łatwo dostępne, jak i zarządzane w sposób efektywny kosztowo.Diagram przedstawiający usługę Autonomous Database z jeziorami danych, opis poniżej Na diagramie przedstawiono architekturę platformy danych wykorzystującej zarządzane przez Oracle usługi open source, takie jak Hadoop, Spark i OpenSearch. Obejmuje ona źródła danych, usługi Oracle typu open source oraz możliwe wyniki.

Usługi jeziora danych firmy Oracle

Ruch i integracja danych

Łącz i rozszerzaj aplikacje analityczne o spójne dane transakcyjne w czasie rzeczywistym, wydajne wczytywanie wsadowe oraz dane strumieniowe.

 • OCI Data Integration
  Uprość złożone procesy wyodrębniania, przekształcania i ładowania danych (ETL/E-LT) do jezior i hurtowni danych w celu ich analizy dzięki projektantowi przepływów danych, który nie wymaga pisania kodu.
 • Oracle Data Integrator
  Data Integrator umożliwia zaawansowaną migrację danych w celu ich ekstrakcji, transformacji i ładowania. Usługa Oracle Data Integrator jest zoptymalizowana pod kątem baz danych Oracle w chmurze, a także lokalnych baz danych.
 • Oracle GoldenGate
  Oracle GoldenGate umożliwia zachowanie wysokiej dostępności, integrację danych w czasie rzeczywistym, przechwytywanie zmian danych, replikację danych, transformacje i weryfikację między operacyjnymi i analitycznymi systemami przedsiębiorstwa.
 • OCI Streaming
  Streaming zapewnia gotowe integracje dla wielu różnych rodzajów produktów od innych dostawców, jak na przykład produkty DevOps, bazy danych, Big Data czy aplikacje SaaS.

Jeziora danych

Stwórz jezioro danych przy niższych kosztach i mniejszym wysiłku, używając w pełni zarządzanych usług przetwarzania danych.

 • OCI Data Lake
  oferuje scentralizowane możliwości przechowywania i metadane w odniesieniu do uporządkowanych i nieuporządkowanych danych wraz z ujednoliconą, precyzyjną kontrolą dostępu.
 • OCI Object Storage
  Object Storage umożliwia klientom przechowywanie dowolnego typu danych w ich oryginalnym formacie. Jest to idealne rozwiązanie do tworzenia nowoczesnych aplikacji, które wymagają skalowalności i elastyczności.
 • OCI Data Catalog
  Data Catalog pomaga specjalistom ds. danych z całego przedsiębiorstwa wyszukiwać i eksplorować dane oraz zarządzać nimi przy użyciu spisu wszystkich zasobów danych przedsiębiorstwa.
 • OCI Data Flow
  Data Flow to w pełni zarządzana usługa Apache Spark umożliwiająca wykonywanie zadań przetwarzania na bardzo dużych zbiorach danych bez konieczności wdrażania infrastruktury i zarządzania nią. Dzięki temu możliwe jest szybkie dostarczanie aplikacji, ponieważ ich twórcy mogą się skupić na ich budowaniu, a nie na zarządzaniu infrastrukturą.
 • Oracle Big Data
  Big Data Service to oparta na platformie Hadoop usługa jeziora danych służąca do przechowywania i analizowania dużych ilości nieprzetworzonych danych klientów. Usługa zarządzana Oracle Big Data Service jest udostępniana wraz z całkowicie zintegrowanym stosem, który obejmuje zarówno narzędzia open source, jak i zaawansowane narzędzia Oracle upraszczające eksploatację środowiska IT.

Repozytorium danych

Wykorzystaj integrację OCI swoich jezior danych z preferowanymi hurtowniami danych i uzyskaj nowe spostrzeżenia.

 • MySQL Heatwave Lakehouse
  MySQL HeatWave Lakehouse w przejrzysty sposób łączy się z jeziorami danych, pozwalając użytkownikom przetwarzać setki terabajtów danych i wysyłać do nich zapytania w magazynie obiektów przy użyciu różnych formatów plików, w tym CSV, Parquet i kopii zapasowych Aurora/Redshift.
 • Funkcje repozytorium danych w Autonomous Database
  Autonomous Database umożliwia stworzenie samoobsługowego repozytorium danych, pozwalając użytkownikom na ładowanie lub bezpośrednie wysyłanie zapytań do plików we wszystkich magazynach obiektów (w tym OCI, AWS, Azure i Google Cloud Platform). Zintegrowane uczenie maszynowe oraz analizy przestrzenne, tekstowe i grafowe umożliwiają wgląd w dane bez ich przenoszenia.

Sztuczna inteligencja i samouczenie się maszyn

Uzyskaj wgląd w dane za pomocą wstępnie utworzonych modeli sztucznej inteligencji lub twórz swoje własne.

 • OCI AI Services
  AI Services to zbiór usług z wbudowanymi modelami uczenia maszynowego, które ułatwiają programistom stosowanie sztucznej inteligencji w aplikacjach i operacjach biznesowych. Modele można przeszkolić w celu uzyskania bardziej dokładnych wyników biznesowych.
 • OCI Data Science
  Usługa analizy danych, która została stworzona z myślą o zespołach, umożliwia szybkie tworzenie, szkolenie i wdrażanie modeli uczenia maszynowego oraz zarządzanie nimi.
 • Machine Learning in Oracle Database
  Machine Learning in Oracle Database wspiera eksplorację i przygotowywanie danych oraz modelowanie uczenia maszynowego z zachowaniem odpowiedniej skali.
 • MySQL HeatWave AutoML
  MySQL HeatWave AutoML zawiera wszystko, czego użytkownicy potrzebują do tworzenia, trenowania, wdrażania i wyjaśniania modeli uczenia maszynowego w MySQL HeatWave, bez dodatkowych kosztów.
Usługi finansowe
Experian przyspiesza integrację finansową dzięki repozytorium danych w OCI.
Górnictwo
Firma MineSense pięciokrotnie przyspieszyła obsługę zapytań dzięki repozytorium w OCI.
Reklama
Firma Beso ujednoliciła dane   23 źródeł online z różnymi źródłami offline, aby zbudować jezioro danych, które zostanie rozszerzone do 100 źródeł.
Technologia sportowa
Dzięki repozytorium danych Oracle klub Seattle Sounders zarządza 100 razy większą ilością danych, generuje analizy 10 razy szybciej i ogranicza zarządzanie bazami danych.

Ekosystem partnerski repozytorium danych

Rozwiązania partnerskie Oracle wykorzystują i rozszerzają repozytoria danych w OCI.

 • Logo Accenture
 • Logo Capgemini
 • Logo Deloitte
 • Logo h2o.ai
 • Logo qubix
 • Logo Reply Technology
 • Logo Sesame Software
 • Logo wandisco

Firma Informatica jest preferowanym partnerem w zakresie integracji danych i zarządzania nimi w przypadku rozwiązań hurtowni i repozytorium danych.

Przyjęcie jeziora danych na platformie Oracle Cloud Infrastructure

Zobacz wszystkie architektury referencyjne
Seria Oracle Playbook

Oto kompilacja naszych sekretów dotyczących strategii zarządzania ludźmi, procesami i systemami. Chcemy się nimi podzielić z Tobą.

Zacznij korzystać z jeziora danych na platformie OCI

Przetestuj zawsze bezpłatne usługi chmurowe w 30-dniowym okresie próbnym

Oracle oferuje bezpłatną warstwę Free Tier bez ograniczeń czasowych w przypadku wybranych usług, takich jak Autonomous Data Warehouse,OCI Compute czy produkty Oracle Storage, a także 300 USD bezpłatnych środków na wypróbowanie dodatkowych usług chmurowych. Poznaj szczegóły i załóż darmowe konto już dziś.

 • Co zapewnia Oracle Cloud Free Tier?

  • Usługi, które zawsze pozostają bezpłatne
  • 2 autonomiczne bazy danych po 20 GB każda
  • Maszyny wirtualne do obliczeń
  • 100 GB woluminu składowania bloków
  • 10 GB pamięci obiektowej

Weź udział w praktycznych zajęciach

Najlepiej uczyć się w praktyce. Weź udział w tych bezpłatnych warsztatach dotyczących jeziora danych, aby zobaczyć typowy scenariusz użycia i niektóre narzędzia, których można używać do budowania jeziora danych.

 • Uzyskiwanie dostępu do jeziora danych za pomocą Autonomous Database i usługi Data Catalog

  Podczas tych warsztatów dowiesz się, jak uzyskać dostęp do jeziora danych utworzonego w koszykach Oracle Object Storage, korzystając z Oracle Autonomous Database i OCI Data Catalog.

  Rozpocznij szkolenie dot. dostępu do jeziora danych
 • Zacznij korzystać z Oracle Big Data

  Dowiedz się, jak tworzyć i monitorować wysoce dostępny klaster Hadoop przy użyciu usług Big Data Service i OCI. Dodasz również Oracle Cloud SQL do klastra i uzyskasz dostęp do węzła użytkowego i głównego, a także dowiesz się, jak korzystać z Cloudera Manager and Hue, aby uzyskać dostęp do klastra bezpośrednio w przeglądarce internetowej.

  Rozpocznij szkolenie dot. jeziora danych
 • Dowiedz się więcej o analizach i uczeniu maszynowym od zespołu Red Bull Racing

  Wykorzystaj narzędzia analityczne i uczenie maszynowe do analizy 70 lat danych z wyścigów. Dowiedz się, co sprawia, że niektóre wyścigi są tak ekscytujące, że nie można oderwać od nich wzroku, podczas gdy inne są bardziej przewidywalne.

  Rozpocznij szkolenie dotyczące analizy danych
 • Zacznij korzystać z Oracle Cloud Infrastructure Anomaly Detection

  Dowiedz się, jak używać OCI Anomaly Detection do tworzenia niestandardowych modeli uczenia maszynowego. Będziesz pobierać dane przesyłane przez użytkowników, używać specjalistycznego algorytmu do szkolenia modelu, a następnie wdrażać model w środowisku chmurowym w celu wykrycia anomalii.

  Rozpocznij szkolenie dot. wykrywania anomalii

Skontaktuj się z działem sprzedaży

Chcesz dowiedzieć się więcej o jeziorze danych? Nasi eksperci chętnie pomogą.

 • Mogą odpowiedzieć na następujące pytania:

  • Jak rozpocząć pracę z jeziorem danych na platformie Oracle?
  • Co można zrobić z jeziorem danych, czego nie da się zrobić z hurtownią danych?
  • Jak moja firma może skorzystać z wprowadzenia jeziora danych?