Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

  • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
  • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
  • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
  • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

Prognozy finansowe

Oracle Analytics generuje analizy i wnioski finansowe potrzebne do zwiększenia rentowności i pobudzania wzrostu.

Dlaczego warto wybrać Oracle Analytics dla działów finansowych?

Przyszłościowe możliwości analityki finansowej dostępne już dzisiaj

Procesy biznesowe ciągle ewoluują i firmy potrzebują dziś od działów finansowych czegoś więcej niż tylko dokładnych sprawozdań i raportów finansowych. Potrzebują prognoz opracowanych na podstawie stale rosnących ilości danych, które będą mogły pomóc w opracowaniu przyszłościowych strategii biznesowych i usprawnią podejmowanie bieżących decyzji w czasie rzeczywistym.

Różnego rodzaju przedsiębiorstwa i instytucje — od dużych korporacji poprzez innowacyjne start-upy i wyspecjalizowane organizacje non-profit — zaczynają integrować procesy finansowe z funkcjami analitycznymi. Analityka zapewnia większą dokładność, wgląd w działalność w czasie rzeczywistym, szybsze przetwarzanie oraz szybszy i łatwiejszy sposób na osiąganie lepszych wyników finansowych. Jaki jest jednak najlepszy sposób, aby to osiągnąć?

Skorzystaj z rozwiązania Oracle Analytics.

Specjaliści ds. finansów współpracują ściśle ze wszystkimi działami firmy, w tym z działem marketingu, kadr, produkcji i zarządzania łańcuchem dostaw. Chociaż starają się dostarczać analizy i porady niezbędne do zwiększenia rentowności i stymulowania wzrostu, wiele działów finansowych nadal planuje i analizuje po staremu. Specjaliści ci są więc nadal obarczeni tradycyjnymi, pracochłonnymi procesami. Jednak dzięki Oracle Analytics mogliby:

  • Przeglądać dane finansowe w czasie rzeczywistym
  • Stosować funkcje samouczenia się maszyn, aby tworzyć modele predykcyjne
  • Zautomatyzować procesy, aby przyspieszyć przepływy pracy
  • Tworzyć łatwe do wygenerowania wizualizacje

Oracle oferuje specjalistom ds. finansów narzędzia potrzebne do dostosowania się do zmian spowodowanych przez cyfryzację. Oracle Analytics sprawia, że dział finansowy funkcjonuje inteligentniej, wykorzystując samouczenie się maszyn do znajdywania ukrytych wzorców w danych, eliminując z analizy ludzkie uprzedzenia oraz stosując nowoczesne rozwiązania chmurowe w celu uzyskania lepszego, kontekstowego wglądu w sytuację. Rozwiązanie to sprawia, że dział finansowy szybciej wyciąga potrzebne wnioski, zmniejszając jego zależność od ręcznych, iteracyjnych procesów. Pozwala dokonywać głębszych niż wcześniej analiz, biorąc pod uwagę wszystkie dostępne dane w celu uzyskania naprawdę kompleksowego rozwiązania.

Oracle Analytics dla specjalistów ds. finansów

Oracle Analytics zapewnia kompletny zestaw narzędzi i funkcji zaprojektowanych w celu łatwiejszego pozyskiwania i przetwarzania danych finansowych oraz zarządzania nimi, a wszystko to w celu zapewnienia jednolitego wglądu w wyniki finansowe. Oferuje jednocześnie możliwość modelowania predykcyjnego, co pozwoli firmie wyprzedzać zmiany rynkowe.

 

Ograniczenie wpływu uprzedzeń

W finansach priorytetem jest dokładność. Jeśli jednak weźmie się pod uwagę uprzedzenia poznawcze, którym ulegają zazwyczaj wszyscy, decyzje i interpretacje mogą być nieprawidłowe. Oracle Analytics generuje wyniki i prognozy na podstawie rzeczywistych danych liczbowych, co pozwala podejmować decyzje oparte na faktach, a nie na uprzedzeniach.

 

Osiągaj więcej w oparciu o dostępne zasoby

Oracle Analytics oferuje szereg narzędzi zaprojektowanych w celu maksymalnego wykorzystania potencjału dostępnych zasobów. Dzięki zaawansowanym możliwościom przetwarzania danych można łatwo zgłębić szczegóły poszczególnych kluczowych wskaźników finansowych, aby dojść do nowych wniosków, nawet korzystając ze starych zasobów.

 

Skonsoliduj dane, aby osiągnąć większą dokładność

Informacje można utracić lub pomylić podczas kopiowania i wklejania pomiędzy różnymi źródłami i procesami — od aplikacji innych firm po bazy danych innych działów. Oracle Analytics można zintegrować z wieloma różnymi bazami danych i aplikacjami, tworząc jedno źródło wiarygodnych danych na potrzeby przetwarzania i raportowania.

 

Przyspiesz i automatyzuj

Tworzenie raportów i modeli finansowych może być procesem pracochłonnym, ale dzięki Oracle Analytics automatyzacja i inteligentne dane znacznie upraszczają przepływy pracy. Zapewnia to większą wydajność, lepsze modele i prognozy oparte na samouczeniu się maszyn i wbudowanej sztucznej inteligencji.

Oprzyj swoje rozwiązania finansowe na Oracle Analytics.