Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

 • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
 • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
 • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
 • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

Często zadawane pytania — Oracle UC

 • Jakie modele zakupowe są dostępne w programie Oracle UC?

  Dostępne modele zakupowe:

  • Pay As You Go (PAYG):
   rozliczenie z dołu na podstawie zużycia. Zalecane w przypadku organizacji wypróbowujących nowe usługi, a także do szybkiego tworzenia prototypów lub elastycznego skalowania.

  • Monthly Flex:
   płatne z góry na co najmniej 12 miesięcy. Kredyty do wykorzystania wyłącznie w danym miesiącu.

   Zalecane w przypadku klientów z przewidywalnymi obciążeniami produkcyjnymi lub dużymi, długo działającymi aplikacjami, takimi jak HR, wynagrodzenia, analityka itd.

   Model Monthly Flex maksymalizuje zmniejszenie kosztów dzięki przewidywalnym wydatkom miesięcznym, przypominającym abonament telefoniczny. Zapewnia krótszy czas wprowadzania produktów na rynek, oferując klientom do wyboru dowolne usługi IaaS i PaaS.
 • Jakie są główne różnice między modelami PAYG i Monthly Flex?

  Model PAYG nie wymaga żadnego zobowiązania i jest rozliczany z dołu. Kredyty w modelu Monthly Flex są zużywane wolniej niż w modelu PAYG w przypadku PaaS, a tak samo w przypadku IaaS.

  Kredyty w modelu Monthly Flex nie przechodzą ponadto z miesiąca na miesiąc. Minimalny okres umowy w modelu Monthly Flex wynosi 12 miesięcy, czyli w każdym miesiącu trzeba zużyć 1/12 kredytów, bo w przeciwnym przypadku zostaną utracone.

 • Jakie są główne zalety modelu Monthly Flex?
  • Przewidywalność wydatków.
  • Elastyczność uruchamiania i zatrzymywania usług w zależności od wymagań, podobnie jak w modelu na żądanie/w zależności od potrzeb.
  • Uniwersalne kredyty można wydać na dowolne usługi IaaS/PaaS.
 • Których usług chmury mogą używać klienci w programie Oracle UC?
  • Jako uniwersalne kredyty dostępnych jest wiele usług IaaS/PaaS w chmurze publicznej. Dodatkowe informacje o usługach dostępnych w cenie uniwersalnych kredytów.
 • Czy z programu Oracle UC można korzystać w usługach Oracle Cloud Infrastructure Compute i Oracle Cloud Infrastructure Computer Classic?

  Tak

 • Jaki jest minimalny okres umowy w programie Oracle UC?

  Minimum to 12 miesięcy. Dostępne są dłuższe okresy umowy.

 • W jaki sposób zużywane są uniwersalne kredyty Oracle?

  Klienci zużywają swoje uniwersalne kredyty, tworząc usługi. Szybkość ich zużywania jest podana w karcie stawek godzinowych.

  W modelu Monthly Flex kredyty niewykorzystane w danym miesiącu są tracone i nie przechodzą na następny miesiąc.

 • Od kiedy zaczyna się naliczanie/zużywanie kredytów w programie Oracle UC?

  Data rozpoczęcia pomiarów w programie Oracle UC jest ustalana po wysłaniu klientowi danych logowania do konta. Te zawarte w aktywacyjnej wiadomości e-mail dane umożliwiają klientowi sprawdzenie opisu usługi zamieszczonego na stronie oracle.com/corporate/contracts/cloud-services/.

 • Czy w ramach programu Oracle UC możliwe jest korzystanie z funkcji przenoszenia obciążenia do chmury?

  Aktualne możliwości rozsadzania przetwarzania danych 2x stały się przestarzałe, ponieważ program Oracle UC zapewnia znacznie większą elastyczność i nie narzuca ograniczenia 2x na outsourcing mocy obliczeniowej.

 • Gdzie można znaleźć opisy usług dostępnych w ramach programu Oracle UC?

  Opisy te można znaleźć w tutaj (dokument w formacie pdf).

 • Jak można oszacować ponoszone koszty w przypadku programów Oracle UC i Oracle BYOL to PaaS?

  Należy załadować swoje informacje do estymatora kosztu.