Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników

Oracle Identity Cloud Service

Bezpieczne zarządzanie tożsamością na żądanie

Ta wszechstronna platforma do zarządzania bezpieczeństwem i tożsamością nowej generacji opiera się w całości na chmurze i została zaprojektowana jako integralna część infrastruktury zabezpieczeń w korporacji.

 • Zapoznaj się dokładniej ze wszystkimi użytkownikami chmury, aplikacjami i grupami. Łącz szybko ze wszystkimi zadaniami.

  Zapoznaj się dokładniej ze wszystkimi użytkownikami chmury, aplikacjami i grupami. Łącz szybko ze wszystkimi zadaniami.

 • Zarządzaj użytkownikami chmury, resetuj hasła i zmieniaj status indywidualnych użytkowników lub ich grup.

  Zarządzaj użytkownikami chmury, resetuj hasła i zmieniaj status indywidualnych użytkowników lub ich grup.

 • Dostosuj stronę logowania, dodając logo swojej firmy.

  Dostosuj stronę logowania, dodając logo swojej firmy.

 • Niestandardowa strona logowania jest przystosowana do urządzeń mobilnych, tabletów i komputerów.

  Niestandardowa strona logowania jest przystosowana do urządzeń mobilnych, tabletów i komputerów.


Zarządzanie tożsamością hybrydową

Zarządzanie tożsamością hybrydową

Zarządzaj tożsamościami użytkowników w aplikacjach w chmurze i lokalnych, stosując wdrożenia hybrydowe klasy korporacyjnej.

 • Chroń istniejącą tożsamość i inwestycje oparte na zarządzaniu dostępem (IAM) za pomocą wdrożeń hybrydowych, które rozszerzają tożsamości użytkowników do chmury
 • Wspieraj działalność cyfrową i stosuj wdrożenia aplikacji z większą swobodą, zapewniając jedno źródło dla wszystkich tożsamości
 • Zapewnij krótszy czas wprowadzania linii aplikacji biznesowych na rynek

Otwarte i oparte na standardach

Otwarte i oparte na standardach

Integruj szybko aplikacje w chmurze i lokalne za pomocą otwartego w 100% i opartego na standardach rozwiązania.

 • Integruj szybko z użyciem aplikacji w chmurze za pomocą protokołów standardowych
 • Integruj logikę biznesową IAM z niestandardowymi aplikacjami za pomocą otwartych API
 • Redukuj koszty wdrażania i zapobiegaj uzależnieniom od sprzedawców, stosując sprawdzone i wprowadzone przez Oracle standardy branżowe

Bezpieczna ochrona w głębszej warstwie

Bezpieczna ochrona w głębszej warstwie

Uzyskaj warstwy ochrony z użyciem zarządzania tożsamościami hostowanego jako publiczna usługa Oracle w chmurze i opcjonalnie zintegrowanego z funkcjami bezpieczeństwa w korporacji.

 • Zmniejszaj ryzyko, stosując uwierzytelnianie behawioralne do kontrolowania dostępu użytkownika w oparciu o wdrożenia hybrydowe
 • Uzyskaj lepszą ochronę dzięki warstwom obrony w OPC, obejmującym logiczne, fizyczne oraz oparte na danych sterowanie zabezpieczeniami
 • Integruj tożsamości z platformą Oracle jako usługą (PaaS), infrastrukturą jako usługą (IaaS) i oprogramowaniem jako usługą (SaaS) oraz wzmacniaj bezpieczeństwo za pomocą rozwiązań innych firm
Film: Oracle Identity Cloud Service: hybrydowe, bezpieczne i otwarte
Oracle Identity Cloud Service: hybrydowe, bezpieczne i otwarte

Uzyskaj jeden punkt zarządzania dla wszystkich systemów w firmie i w chmurze, z jednym widokiem wszystkich pracowników, partnerów i klientów.

Film: Bezpieczne pojedyncze logowanie w chmurze z użyciem Oracle IDCS
Bezpieczne pojedyncze logowanie w chmurze z użyciem usługi Oracle Identity Cloud Service

Zapewnij bezpieczeństwo i produktywność aplikacji, danych i użytkowników za pomocą rozwiązania Oracle Identity Cloud Service.

Film: Zarządzanie klientami za pomocą usługi Oracle Identity Cloud Service
Zarządzanie klientami za pomocą usługi Oracle Identity Cloud Service

Usługa Oracle Identity Cloud Service pomaga zapewnić zabezpieczenia zorientowane na ludzi, które są 'zarówno bezproblemowe, jak i niewidoczne dla użytkowników.

Film: Rozszerzanie tożsamości lokalnych na chmurę
Rozszerzanie tożsamości lokalnych na chmurę

Wykorzystaj nowoczesne, oparte na chmurze możliwości dostępu, kładąc podwaliny pod przyszłe rozwiązania.


Zacznij już teraz