Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

 • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
 • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
 • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
 • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

Analytics

Product Unit Price Metric
Oracle Analytics Cloud - Enterprise User Per Month
Oracle Analytics Cloud - Professional User Per Month
Oracle Analytics Cloud - Professional - BYOL OCPU per hour
Oracle Analytics Cloud - Enterprise - BYOL OCPU per hour
Oracle Analytics Cloud -Professional OCPU per hour
Oracle Analytics Cloud - Enterprise OCPU per hour

APEX Application Development

Product Unit Price Metric
Oracle APEX Application Development OCPU Per Hour
Oracle Autonomous Transaction Processing - Exadata Storage Terabyte storage capacity per month

API Management

Product Unit Price Metric
API Gateway 1 Million API Calls per month
Apiary – Standard User per month
Apiary – Professional User per month
API Platform Cloud Service Gateway per hour

Annual Flex Pricing = Unit Price

Autonomous Data Warehouse on Shared Infrastructure

Product Unit Price Metric
Oracle Autonomous Data Warehouse OCPU per hour
Oracle Autonomous Database – Exadata Storage Terabytes storage capacity per month

Autonomous Data Warehouse on Dedicated Infrastructure

Product Unit Price Metric
Oracle Autonomous Data Warehouse - Dedicated OCPU per hour
Oracle Cloud Infrastructure - Database Exadata Infrastructure - Quarter Rack - X8M Hosted environment per hour
Oracle Cloud Infrastructure - Database Exadata Infrastructure - Quarter Rack - X8 Hosted environment per hour
Oracle Cloud Infrastructure - Database Exadata Infrastructure - Half Rack - X8 Hosted environment per hour
Oracle Cloud Infrastructure - Database Exadata Infrastructure - Full Rack - X8 Hosted environment per hour
Oracle Cloud Infrastructure - Oracle Database Exadata Infrastructure - Quarter Rack - X7 Hosted environment per hour
Oracle Cloud Infrastructure - Database Exadata Infrastructure - Half Rack - X7 Hosted environment per hour
Oracle Cloud Infrastructure - Database Exadata Infrastructure - Full Rack - X7 Hosted environment per hour

Autonomous Data Warehouse Bring Your Own License (BYOL)

Product Unit Price Metric
Oracle Autonomous Data Warehouse OCPU per hour

Autonomous JSON Database

Product Unit Price Metric
Oracle Autonomous JSON Database OCPU per hour
Oracle Autonomous Transaction Processing - Exadata Storage Terabyte storage capacity per month

Autonomous Transaction Processing on Shared Infrastructure

Product Unit Price Metric
Oracle Autonomous Transaction Processing OCPU per hour
Oracle Autonomous Transaction Processing - Exadata Storage Terabytes storage capacity per month

Autonomous Transaction Processing on Dedicated Infrastructure

Product Unit Price Metric
Oracle Autonomous Transaction Processing - Dedicated OCPU per hour
Oracle Cloud Infrastructure - Database Exadata Infrastructure - Quarter Rack - X8M Hosted environment per hour
Oracle Cloud Infrastructure - Database Exadata Infrastructure - Quarter Rack - X8 Hosted environment per hour
Oracle Cloud Infrastructure - Database Exadata Infrastructure - Half Rack - X8 Hosted environment per hour
Oracle Cloud Infrastructure - Database Exadata Infrastructure - Full Rack - X8 Hosted environment per hour
Oracle Cloud Infrastructure - Database Exadata Infrastructure - Quarter Rack - X7 Hosted environment per hour
Oracle Cloud Infrastructure - Database Exadata Infrastructure - Half Rack - X7 Hosted environment per hour
Oracle Cloud Infrastructure - Database Exadata Infrastructure - Full Rack - X7 Hosted environment per hour

Autonomous Transaction Processing Bring Your Own License (BYOL)

Product Unit Price Metric
Oracle Autonomous Transaction Processing OCPU per hour

Big Data - Compute

Product Unit Price Metric
Oracle Big Data Cloud Enterprise - Compute Capacity OCPU per hour
Oracle Big Data Cloud Service - Compute Edition - High Performance Storage Capacity Gigabyte storage capacity per month
Oracle Big Data Cloud Service - Compute Edition - Storage Capacity Gigabyte storage capacity per month
Oracle Big Data Service - Compute - Standard OCPU per hour
Oracle Big Data Service - Compute - Dense I/O OCPU per hour
Oracle Big Data Service - Compute - HPC OCPU per hour
Oracle Cloud SQL - Compute Capacity OCPU per hour

Blockchain

Product Unit Price Metric
Oracle Cloud Infrastructure - Blockchain Platform Cloud Service - Standard OCPU per hour
Oracle Cloud Infrastructure - Blockchain Platform Cloud Service - Enterprise OCPU per hour
Oracle Cloud Infrastructure - Blockchain Platform Cloud Service - Storage Terabyte storage capacity per month

Cloud Access Security Broker - IaaS

Product Unit Price Metric
Custom Apps Monitored App per hour
Additional Capacity Gigabyte data cpacity per hour
Monitored Account Monitored Account per hour

Cloud Access Security Broker - SaaS

Product Unit Price Metric
Non-Enterprise Monitored service user per hour
Enterprise Monitored service user per hour
Data Protection,Data Loss Prevention Retroactive Scan Gigabyte data cpacity per hour
Data Protection,Data Loss Prevention Monitored service user per hour
Discovery User per month

Compute - Virtual Machine Instances

Product Unit Price Metric
Compute - Virtual Machine Standard - X9 OCPU Per Hour
Compute - Virtual Machine Standard - X9 - Memory Gigabyte Per Hour
Compute - Virtual Machine Standard - X7 OCPU Per Hour
Compute - Virtual Machine Dense I/O - X7 OCPU Per Hour
Compute - Standard - E4 - OCPU OCPU Per Hour
Compute - Standard - E4 - Memory Gigabyte Per Hour
Compute - Standard - E3 - OCPU OCPU Per Hour
Compute - Standard - E3 - Memory Gigabytes Per Hour
Compute - Virtual Machine Standard - E2 Micro - Free Free OCPU Per Hour
Database - Marketplace Compute Image - Microsoft SQL Enterprise OCPU Per Hour
Database - Marketplace Compute Image - Microsoft SQL Standard OCPU Per Hour

*All compute instances use boot volumes as their system disk. Additional storage and boot volumes are billed at the standard block volumes service pricing. Note, that this is in addition to the price of the compute instance.

*E3 SKUs will support resource-based pricing. The OCPU and the memory resources are priced separately and customers will need to purchase the Memory SKU along with the OCPU SKU. The memory to OCPU ratio can range from 1GB/OCPU upto 64 GB/OCPU.

*Unused Capacity reservations are priced at 85% of the price of regular instances. This discount is applied in addition to other discounts, such as UCM negotiated rates.

*Preemptible instances are priced at 50% of the price of regular instances. This discount is applied in addition to other discounts, such as UCM negotiated rates. See the product documentation for supported shapes.

Compute - Bare Metal Instances

Product Unit Price Metric
Compute - Optimized - X9 OCPU Per Hour
Compute - Optimized - X9 - Memory Gigabyte Per Hour
Compute - Bare Metal Standard - X7 OCPU Per Hour
Compute - Bare Metal Dense I/O - X7 OCPU Per Hour
Compute - Bare Metal Standard - HPC - X7 OCPU Per Hour
Compute - Standard - E4 - OCPU OCPU Per Hour
Compute - Standard - E4 - Memory Gigabyte Per Hour
Compute - Standard - E3 - OCPU OCPU Per Hour
Compute - Standard - E3 - Memory Gigabytes Per Hour

You can find upgrade options for previous shapes including BM.HighIO on the Compute FAQ page.

*All compute instances use boot volumes as their system disk. Additional storage and boot volumes are billed at the standard block volumes service pricing. Note, that this is in addition to the price of the compute instance.

*E3 SKUs will support resource-based pricing. The OCPU and the memory resources are priced separately and customers will need to purchase the Memory SKU along with the OCPU SKU. The OCPU and memory resources are fixed for E3 Bare Metal Instances but Virtual Machine Instances memory to OCPU ratio can range from 1GB/OCPU upto 64 GB/OCPU.

*Unused Capacity reservations are priced at 85% of the price of regular instances. This discount is applied in addition to other discounts, such as UCM negotiated rates.

Compute - Oracle Cloud VMware Solution

Product Unit Price Metric Additional Details
Oracle Cloud VMware Solution - BM.DenseIO2.52 - 1 Month Commit OCPU per hour Additional OCPUs can be added in quantities of 52 OCPUs.
Oracle Cloud VMware Solution - BM.DenseIO2.52 - Hourly Commit OCPU per hour Additional OCPUs can be added in quantities of 52 OCPUs.
Oracle Cloud VMware Solution - BM.DenseIO2.52 - 1 Year Commit OCPU per hour Additional OCPUs can be added in quantities of 52 OCPUs.
Oracle Cloud VMware Solution - BM.DenseIO2.52 - 3 Year Commit OCPU per hour Additional OCPUs can be added in quantities of 52 OCPUs.

Minimum of 156 OCPUs each month.
Hourly commit requires a minimum of 8 hours
Cancelling service prior to the end of the commitment interval does not stop metering.

Compute - GPU Instances

Instances are available as both virtual machines and bare metal, providing flexibility and performance at the fraction of the cost of other public cloud providers.

Shape GPUs Architecture GPU Interconnect GPU Memory CPU Cores CPU Memory Network Price (GPU/hr)
VM.GPU3.1 1x NVIDIA V100 Tensor Core Volta N/A 16 GB 6 90 GB 400 Mbps
VM.GPU3.2 2x NVIDIA V100 Tensor Core Volta NVIDIA NVLINK 32 GB 12 180 GB 800 Gbps
VM.GPU3.4 4x NVIDIA V100 Tensor Core Volta NVIDIA NVLINK 64 GB 24 360 GB 25 Gbps
BM.GPU3.8 8x NVIDIA V100 Tensor Core Volta NVIDIA NVLINK 128 GB 52 768 GB 2x 25 Gbps
VM.GPU4.1* 1x NVIDIA A100 Tensor Core Ampere N/A 40 GB 7 224 GB 6.25 Gbps
VM.GPU4.2* 2x NVIDIA A100 Tensor Core Ampere NVIDIA NVLINK 80 GB 15 480 GB 12.5 Gbps
VM.GPU4.4* 4x NVIDIA A100 Tensor Core Ampere NVIDIA NVLINK 160 GB 30 960 GB 25 Gbps
BM.GPU4.8 8x NVIDIA A100 Tensor Core Ampere NVIDIA NVLINK 320 GB 64 2048 GB 8 x 200 Gbps RDMA

*Available soon

*Unused Capacity reservations are priced at 85% of the price of regular instances. This discount is applied in addition to other discounts, such as UCM negotiated rates.

Compute - Operating Systems

Operating Systems Unit Price
Oracle Linux 6/7* Free
CentOS 6.x/7.x Free
Ubuntu 14.x/16.x Free
Compute - Windows OS**
 • Server 2016 Standard and Datacenter
 • Server 2012 R2 Standard and Datacenter
 • Server 2012 Standard and Datacenter
 • Server 2008 R2 Standard, Enterprise and Datacenter

*Oracle Linux Premier Support included. With the Unbreakable Enterprise Kernel (UEK), part of Oracle Linux, customers can take advantage of Ksplice zero-downtime updates.

**Windows Server license cost is an add-on to the underlying compute instance price. You will pay for the compute instance cost and Windows license cost separately. You can get more information on how Microsoft Windows Server charges apply from the Compute FAQ page.

Compute - Previous Generation Instances

Product Unit Price Metric
Compute - Virtual Machine Standard - X5 OCPU Per Hour
Compute - Bare Metal Standard - X5 OCPU Per Hour
Compute - Standard - E2 OCPU Per Hour
Shape GPUs Architecture GPU Interconnect GPU Memory CPU Cores CPU Memory Network Price (GPU/hr)
VM.GPU2.1 1x NVIDIA P100 Pascal N/A 16 GB 12 78 GB 25 Gbps
BM.GPU2.2 2x NVIDIA P100 Pascal N/A 32 GB 28 192 GB 2x 25 Gbps

*Unused Capacity reservations are priced at 85% of the price of regular instances. This discount is applied in addition to other discounts, such as UCM negotiated rates.

Container Pipelines

Product Unit Price Metric
Oracle Container Pipelines Cloud Service User per month

Content and Experience

Product Unit Price Metric
Oracle Content and Experience Cloud Service - Outbound Data Transfer Gigabyte outbound data transfer per month
Oracle Content and Experience Cloud Service 5,000 Assets per month

Data Integration

Product Unit Price Metric
Oracle Cloud Infrastructure Data Integration - Workspace Usage Workspace usage per hour
Oracle Cloud Infrastructure Data Integration - Data Processed Gigabyte of data processed per hour
Oracle Cloud Infrastructure Data Integration - Pipeline Operator Execution Execution per hour

Data Integration Platform

Product Unit Price Metric
Oracle Data Integration Platform Cloud Service - Standard Gigabyte of data processed per hour
Oracle Data Integration Platform Cloud Service - Standard - BYOL Gigabyte of data processed per hour
Oracle Data Integration Platform Cloud Service - Enterprise Gigabyte of data processed per hour
Oracle Data Integration Platform Cloud Service - Enterprise - BYOL Gigabyte of data processed per hour
Oracle Data Integration Platform Cloud Service - Governance Gigabyte of data processed per hour
Oracle Data Integration Platform Cloud Service - Governance - BYOL Gigabyte of data processed per hour

Data Integrator

Product Unit Price Metric
Oracle Data Integrator Cloud Service OCPU per hour
Oracle Data Integrator Cloud Service - BYOL OCPU per hour

Data Safe

Product Unit Price Metric
Data Safe for On-Premises Databases Target per month
Data Safe for On-Premises Databases - Audit Record Collection over 1 Million records - 10,000 Audit Records per month 10,000 Audit records per target per month
Data Safe for Database Cloud Service - Audit Record Collection
Over 1 Million Records - 10,000 Audit records per target per month
10,000 Audit records per target per month
Data Safe for Database Cloud Service - Each Free Target per month

Database - Bare Metal

Product Unit Price Metric
Oracle Database Standard Edition - Dense I/O - X7 Hosted environment per hour
Oracle Database Enterprise Edition - Dense I/O - X7 Hosted environment per hour
Oracle Database Enterprise Edition High Performance Dense - I/O - X7 Hosted environment per hour
Oracle Database Enterprise Edition Extreme Performance - Dense I/O - X7 Hosted environment per hour
Oracle Database All Editions - Dense I/0 - X7 - BYOL Hosted environment per hour
Oracle Database Standard Edition - Additional Capacity OCPU per hour
Oracle Database Enterprise Edition - Additional Capacity OCPU per hour
Oracle Database Enterprise Edition High Performance - Additional Capacity OCPU per hour
Oracle Database Enterprise Edition Extreme Performance - Additional Capacity OCPU per hour
Oracle Database - All Editions - Additional Capacity - BYOL OCPU per hour

Database - Virtual Machine

Product Unit Price Metric
Oracle Database Standard Edition OCPU per hour
Oracle Database Enterprise Edition OCPU per hour
Oracle Database Enterprise Edition High Performance OCPU per hour
Oracle Database Enterprise Edition Extreme Performance OCPU per hour
Oracle Database All Editions - BYOL OCPU per hour

Database Backup

Product Unit Price Metric
Database Backup Cloud (DBBCS) SKUs
Oracle Database Backup Cloud - Object Storage GB Storage Capacity / Month
Oracle Database Backup Cloud - Archive Storage GB Storage Capacity / Month
Storage Cloud Service SKUs
Oracle Cloud Infrastructure - Object Storage GB Storage Capacity / Month
Oracle Cloud Infrastructure - Archive Storage GB Storage Capacity / Month

Developer Cloud Service

Product Unit Price Metric
Oracle Developer Cloud Service - Additional Storage Gigabyte storage capacity per month

Digital Assistant

Product Unit Price
Oracle Digital Assistant Cloud Service

A request is defined as one round-trip interaction: a request to the Digital Assistant and a response from that Digital Assistant. There is a minimum consumption rate of 250 requests per hour for each instance.

DNS

Product Unit Price Metric
DNS 1,000,000 Queries

Edge Services

Product Unit Price Metric
Health Checks - Basic Endpoints per month
Health Checks - Premium Endpoints per month
DNS Traffic Management 1,000,000 DNS Traffic Managment Queries
Web Application Firewall - Requests 1,000,000 Incoming Requests
Web Application Firewall - Good Traffic Gigabyte of Good Traffic
Web Application Firewall - Bot Management 1,000,000 Incoming Requests

Email Delivery

Product Unit Price Metric
Oracle Cloud Infrastructure Email Delivery 1000 Emails Sent

Exadata Cloud Service X8M

Product Unit Price Metric
Oracle Cloud Infrastructure - Oracle Database Exadata Infrastructure - Quarter Rack - X8M Hosted Environment Per Hour
Oracle Cloud Infrastructure - Oracle Database Exadata Infrastructure - Database Server - X8M Hosted Environment Per Hour
Oracle Cloud Infrastructure - Oracle Database Exadata Infrastructure - Storage Server - X8M Hosted Environment Per Hour

Exadata Cloud Service X8M, X8, X7, X6, Base System - Database OCPUs

Product Unit Price Metric
Exadata Cloud Service - Database OCPU OCPU per hour
Exadata Cloud Service - Database OCPU - BYOL OCPU per hour

Exadata Cloud Service Base System

Product Unit Price Metric
Oracle Cloud Infrastructure - Database Oracle Exadata Infrastructure - Base System Hosted Environment Per Hour

Exadata Cloud Service X8

Product Unit Price Metric
Oracle Cloud Infrastructure - Oracle Database Exadata Infrastructure - Quarter Rack - X8 Hosted Environment Per Hour
Oracle Cloud Infrastructure - Oracle Database Exadata Infrastructure - Half Rack - X8 Hosted Environment Per Hour
Oracle Cloud Infrastructure - Oracle Database Exadata Infrastructure - Full Rack - X8 Hosted Environment Per Hour

Exadata Cloud Service X7

Product Unit Price Metric
Oracle Cloud Infrastructure - Oracle Database Exadata Infrastructure - Quarter Rack - X7 Hosted Environment Per Hour
Oracle Cloud Infrastructure - Oracle Database Exadata Infrastructure - Half Rack - X7 Hosted Environment Per Hour
Oracle Cloud Infrastructure - Oracle Database Exadata Infrastructure - Full Rack - X7 Hosted Environment Per Hour

Exadata Cloud Service X6

Product Unit Price Metric
Oracle Cloud Infrastructure - Database Exadata Quarter Rack - X6 Hosted Environment Per Hour
Oracle Cloud Infrastructure - Database Exadata Half Rack - X6 Hosted Environment Per Hour
Oracle Cloud Infrastructure - Database Exadata Full Rack - X6 Hosted Environment Per Hour
Oracle Cloud Infrastructure - Database Exadata Quarter Rack - X6 - BYOL Hosted Environment Per Hour
Oracle Cloud Infrastructure - Database Exadata Half Rack - X6 - BYOL Hosted Environment Per Hour
Oracle Cloud Infrastructure - Database Exadata Full Rack - X6 - BYOL Hosted Environment Per Hour

Exadata Cloud at Customer

Product Unit Price Metric
Exadata Cloud at Customer - Database OCPU OCPU per hour
Exadata Cloud at Customer - Database OCPU - BYOL OCPU per hour
Exadata Cloud at Customer - Database OCPU OCPU per hour
Exadata Cloud at Customer - Database OCPU - BYOL OCPU per hour

Exadata Express

Product Unit Price Metric
Oracle Database Exadata Express Cloud Service - X20 Hosted environment per hour
Exadata Express Cloud Service - X250 Hosted environment per hour
Exadata Express Cloud Service - X1000IM Hosted environment per hour
Exadata Express Cloud Service - X500 Hosted environment per hour
Exadata Express Cloud Service - X1000 Hosted environment per hour

GoldenGate

Product Unit Price Metric
Oracle Cloud Infrastructure - GoldenGate OCPU per hour
Oracle Cloud Infrastructure - GoldenGate - BYOL OCPU per hour
Oracle GoldenGate Cloud Service - Enterprise OCPU per hour
Oracle GoldenGate Cloud Service - Enterprise - BYOL OCPU per hour

Identity Cloud

Product Unit Price
Oracle Identity Cloud Service - Enterprise User
Oracle Identity Cloud Service - Consumer User

Integration

Product Unit Price Metric
Oracle Integration Cloud Service - Standard 5K Messages per hour
Oracle Integration Cloud Service - Standard - BYOL 20K Messages per hour
Oracle Integration Cloud Service - Enterprise 5K Messages per hour
Oracle Integration Cloud Service - Enterprise - BYOL 20K Messages per hour

Java

Product Unit Price Metric
High Performance OCPU per hour
High Performance - BYOL OCPU per hour
Standard OCPU per hour
Enterprise OCPU per hour
Standard - BYOL OCPU per hour
Enterprise - BYOL OCPU per hour

Key Management

Service Unit Price Metric
Oracle Cloud Infrastructure Key Management - Virtual Private Vault Virtual Private Vault per hour
Oracle Cloud Infrastructure Key Management - Vault
Software protected Keys Free
HSM protected Keys
(First 20 Key Versions free)
Key Version per month

Load Balancing

Instance Type Unit Price (per hour) Includes
Oracle Cloud Infrastructure - Load Balancer Base - Load Balancer Hour Load Balancer Base Instance for Flexible Load Balancer
Oracle Cloud Infrastructure - Load Balancer Bandwidth - Mbps per hour Load balancer bandwidth units for Flexible Load Balancer:

 • No separate charges for any data handled at the Oracle Load Balancer tier.
Oracle Cloud Infrastructure - Network Load Balancer Free

Management

Product Unit Price Metric
Enterprise Edition 100 Entities per hour
Standard Edition 100 Entities per hour
Log Analytics Edition 300 Gigabytes per hour

Messaging

Product Unit Price Metric
Standard 1,000,000 API Calls per month

Mobile

Product Unit Price Metric
Mobile Hub Request per hour: Defined as the number of requests made to Oracle Mobile Hub in an hour at an hourly minimum consumption rate of 500 requests per hour for each instance. A request is defined as any API call made to Oracle Mobile Hub.

MySQL Database Service

Product Unit Price Metric
MySQL Database—Standard–E3 OCPU per hour
MySQL Database—Standard–E3–Memory Gigabyte per hour
MySQL HeatWave-Standard-E3

Node per hour
MySQL Database for HeatWave-Standard-E3

Node per hour
MySQL Database—Storage Gigabyte storage capacity per month
MySQL Database—Backup Storage Gigabyte storage capacity per month

Networking

Product Unit Price Metric
Inbound Data Transfer Free Gigabyte outbound data transfer per month
Outbound Data Transfer - First 10 TB / Month Free Gigabyte outbound data transfer per month
Outbound Data Transfer - Over 10 TB / Month- Originating in North America and Europe $0.0085 USD Gigabyte outbound data transfer per month
Outbound Data Transfer - Over 10 TB / Month- Originating in APAC, Japan and South America $0.025 USD Gigabyte outbound data transfer per month
Outbound Data Transfer - Over 10 TB / Month- Originating in Middle East and Africa $0.050 USD Gigabyte outbound data transfer per month

Note: VPN Connect is a free service with no port hour charges. Data transfer cost is covered under networking cloud pricing.

NoSQL Database

Product Unit Price Metric
Oracle NoSQL Database Cloud - Write Write Unit per month
Oracle NoSQL Database Cloud - Read Read Unit per month
Oracle NoSQL Database Cloud - Storage GB storage capacity per month

Observability and Management Platform - Application Performance Monitoring

Product Unit Price Metric
Application Performance Monitoring Service - Tracing Data Free 1,000 events per hour
Application Performance Monitoring Service - Tracing Data 100,000 events per hour
Application Performance Monitoring Service - Synthetic Usage 10 monitor runs per hour

Observability and Management Platform - Database Management

Product Unit Price Metric
Database Management - External DB Host CPU per hour
Database Management - External DB BYOL Host CPU per hour

Observability and Management Platform - Logging

Product Unit Price Metric
First 10 gigabytes log storage per month Free Gigabyte log storage per month
Over 10 gigabytes log storage per month Gigabyte log storage per month

Observability and Management Platform - Logging Analytics*

Product Unit Price Metric
First 10 gigabytes of log storage Free Gigabytes of log storage
Storage unit per hour (1 storage unit = 300 gigabytes) 300 Gigabytes of log storage per hour

*For additional details see Oracle PaaS and IaaS Universal Credits Service Descriptions (PDF)

Observability and Management Platform - Monitoring

Product Unit Price Metric
First 500 million datapoints Free Million datapoints
Over 500 million datapoints Million datapoints
First 1 billion datapoints Free Million datapoints
Over 1 billion datapoints Million datapoints

Observability and Management Platform - Notifications

Product Unit Price Metric
First 1 million delivery operations per month Free Million delivery operations
Over 1 million delivery operations per month Million delivery operations
First 1000 emails per month Free 1000 emails sent
Over 1000 emails per month 1000 emails sent

Observability and Management Platform - Operations Insights*

Product Unit Price Metric
OCPU per hour (the total number of OCPU hours enabled for database monitoring as part of the service) Free (applicable to Autonomous Databases only) OCPU per hour

*For additional details see Oracle PaaS and IaaS Universal Credits Service Descriptions (PDF)

Oracle Functions

Product Unit Price Metric
Invocation - First 2 million per month Free Function invocation
Invocation - Over 2 million per month US$0.0000002 Function invocation
Execution Time - First 400,000 per month Free Gigabyte memory-seconds
Execution Time - Over 400,000 per month US$0.00001417 Gigabyte memory-seconds

SOA Suite

Product Unit Price Metric
Oracle SOA Suite for Oracle Cloud Infrastructure OCPU per hour
Oracle SOA Suite for Oracle Cloud Infrastructure with B2B Adapter for EDI OCPU per hour

Storage

Product Unit Price Metric
Block Volume Storage GB Storage Capacity / Month
Block Volume Performance Units Performance Units Per GB / Month

 • 0 VPUs at $0 for Lower Cost
 • 10 VPUs at $0.017 for Balanced
 • 20 VPUs at $0.034 for Higher Performance
Block Volume Storage - Government GB Storage Capacity / Month
Block Volume Performance Units - Government Performance Units Per GB / Month

 • 0 VPUs at $0 for Lower Cost
 • 10 VPUs at $0.017 for Balanced
 • 20 VPUs at $0.034 for Higher Performance
Object Storage - Infrequent Access $0.01 Gigabyte storage capacity per month
Object Storage - Infrequent Access - Retrieval $0.01 Gigabyte storage retrieved per month
Object Storage - Standard Gigabyte storage capacity per month
Object Storage - Requests 10,000 requests per month
File Storage Gigabyte storage capacity per month
Archive Storage Gigabyte storage capacity per month
Storage Gateway Free
Data Transfer Service (HDD)* Free
Data Transfer Service (Appliance)** Free

*Customer is responsible for purchasing hard disk drives and paying for shipping data to and from Oracle Data Transfer Site.

** For data export, Outbound Data Transfer Networking charges apply.

Visual Builder

Product Unit Price Metric
Enterprise OCPU per hour

WebCenter Portal

Product Unit Price Metric
Oracle WebCenter Portal Cloud Service OCPU per hour
Oracle WebCenter Portal Cloud Service - BYOL OCPU per hour