Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników

Badanie Pique Solutions: Dwa nowe badania dotyczące Oracle Management Cloud

4 razy większy zwrot z inwestycji dzięki zintegrowanym, chmurowym rozwiązaniom do zarządzania Oracle Management Cloud.

Całkowity koszt posiadania niższy o 61 procent.

Zarządzanie systemami IT w chmurze

Wszyscy wiemy o autonomicznych samochodach i bazach danych, ale co może zrobić samouczenie się maszyn (ML) dla operacji IT? Oracle Management Cloud, z wbudowanymi funkcjami automatyzacji, umożliwia operacje IT i zabezpieczeń zapewniające zmniejszenie ryzyka i zwiększenie elastyczności DevOps. Oracle Management Cloud jest integralną częścią adaptacyjnego, inteligentnego portfolio Oracle w zakresie zabezpieczeń i zarządzania systemami, a także zapewnia klientom kompletne, zintegrowane rozwiązanie zarządzania i zabezpieczania hybrydowych środowisk IT.

Czas na bezobsługowe, zautomatyzowane podejście

Jest to produkt SaaS czyli po prostu go używasz. Bez żadnej konserwacji. Jest zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie, operacjach IT i DevOps, z wbudowanymi funkcjami ML, które odpowiadają na pytania IT. Nie trzeba być analitykiem danych, aby go używać. Korzyści wynikają z trzech unikalnych zalet:

wszechstronności, inteligencji i platformy zarządzania

Mimo że organizacje IT inwestują w automatyzację od kilkudziesięciu lat, korzyści nie nadążają za mnożącymi się narzędziami, które mają na celu wprowadzenie nowych poziomów automatyzacji. W rzeczywistości mnogość narzędzi jest jednym z głównych wyzwań. Teraz są one dostarczane również w chmurze. Problemem jest złożoność, która pojawia się, gdy trzeba podejmować decyzje w oparciu o różne narzędzia, których nie zaprojektowano do współdziałania ze sobą. Oracle Management Cloud to zunifikowane rozwiązanie, które nie tylko łączy dane, ale również zapewnia rozwiązania w całym spektrum zarządzania operacjami IT. Narzędzia te działają ponadto w heterogenicznych środowiskach i chmurach hybrydowych, dzięki czemu można uzyskać kompleksową widoczność i wszechstronny wgląd w środowisko IT, a także zautomatyzować reakcje.

Wnioski operacyjne wymagające minimalnego nakładu pracy

Rozwiązanie Oracle Management Cloud wykorzystuje różne typy samouczenia się maszyn, w tym korelację, wykrywanie anomalii, tworzenie klastrów i prognozowanie, i zostało stworzone po to, aby odpowiadać na pytania szybko i bez żadnego wysiłku. Rozpocznij poszukiwanie informacji, zadając pytania takie jak:

  • Czy to, co widzę, jest typowe czy nietypowe?
  • Na których użytkowników ma to wpływ?
  • Co spowodowało problem?
  • Co należy zrobić?
  • Jak temu zapobiec w przyszłości?

Zautomatyzowane działania zapobiegawcze i naprawcze

Jednym z najtrudniejszych aspektów automatyzacji IT jest to, w jaki sposób aktywnie reagować odpowiednio wcześnie, zanim wpłynie to na użytkowników lub klientów. Aby sprostać temu wyzwaniu, Oracle Management Cloud zapewnia inteligentną, wbudowaną koordynację. A gdyby tak system identyfikował aplikację, która w dniu następnym osiągnie maksymalne wykorzystanie? Dzięki zautomatyzowanej reakcji można użyć dodatkowych zasobów lub, jeśli wystąpiła anomalia zabezpieczeń, można automatycznie wyłączyć uprawnienia określonych użytkowników.

Wbudowane możliwości

Zaprojektowane do współczesnych, heterogenicznych środowisk

Oracle Management Cloud to pakiet usług zarządzania, obejmujący usługi lokalne oraz usługi w chmurze zewnętrznej. Ta usługa Oracle Cloud eliminuje nakład pracy ludzkiej związany z tradycyjnymi rozwiązaniami do monitorowania, zarządzania i zabezpieczania aplikacji i infrastruktury.

Zwiększ elastyczność DevOps

Szybko diagnozuj złożone problemy na różnych poziomach aplikacji dzięki Oracle Management Cloud. Możesz wyeliminować rozproszone silosy danych dotyczących użytkowników końcowych i infrastruktury, szybko rozwiązywać problemy i prowadzić dział IT jak firmę.

Wnioski operacyjne wymagające minimalnego nakładu pracy

Szybko rozpoznawaj, izoluj, diagnozuj stan i automatycznie rozwiązuj problemy związane z aplikacjami, zanim wpłynie to na klientów. Wykorzystując Oracle Management Cloud, przedsiębiorstwa mogą skrócić średni czas naprawy, znieść bariery między zespołami programistycznymi i operacyjnymi oraz zapewnić dobrą obsługę użytkowników w newralgicznych aplikacjach biznesowych.

Zapobieganie przestojom

Samouczenie się maszyn na potrzeby zarządzania IT

Rozwiązanie Oracle Management Cloud jest fabrycznie wyposażone w potężne algorytmy samouczenia się maszyn, aby zapewnić klientom inteligentniejszy wgląd przy zerowym nakładzie pracy z ich strony. Przykłady możliwości samouczenia się: Algorytmy wykrywania anomalii identyfikują zachowania typowe i nietypowe, zapewniając wczesne ostrzeganie o problemach. Algorytmy połączone w klastry wykorzystują rozpoznawanie wzorców, aby redukować szum i szybko docierać do właściwych informacji. Algorytmy predykcyjne wykorzystują dane historyczne w celu zapewnienia analizy „co jeśli” i identyfikacji trendów wymagających uwagi. Algorytmy korelacji odkrywają zależności, topologie i relacje w zasobach IT, bez względu na to, jak często i szybko się one zmieniają.

Odkryj

Rozwiązania Management Cloud

Oracle Management Cloud dla obsługi aplikacji

Zapewnia lepszą obsługę użytkowników końcowych dzięki dostarczaniu lepszych wniosków, przewidywalności i zautomatyzowanym środkom zaradczym.

Przykłady zastosowania Oracle Management Cloud

Infosys używa rozwiązań Oracle do zabezpieczania chmury hybrydowej i zarządzania nią

Infosys, międzynarodowy dostawca IT, wykorzystuje Oracle Management Cloud do zarządzania i zabezpieczania chmury hybrydowej swoich klientów, zapewniając jednocześnie zgodność z normami IT i zarządzania.

Australijskie ministerstwo opieki społecznej

Oracle Management Cloud pomaga temu australijskiemu ministerstwu przystosować się do nowych wymogów prowadzenia działalności.

Sukcesy klientów Oracle

Zobacz, jak Oracle pomaga klientom w przekształcaniu ich praktyk zarządzania i bezpieczeństwa.

Betacom: Skrócenie czasu przestojów aplikacji aż o 50 procent

Betacom wykorzystuje Oracle Management Cloud do dogłębnej analizy stanu i zabezpieczeń aplikacji działających u użytkowników końcowych. Korzystając z Oracle Management Cloud, Betacom może szybciej rozwiązywać problemy i skrócić czas przestojów aplikacji nawet o 50 procent.