Na czym polega zarządzanie kampaniami?

Czym jest kampania marketingowa?

Kampania marketingowa to skoncentrowany wysiłek marketingowy, zwykle skupiony na jednym przekazie, mający na celu osiągnięcie jednego konkretnego celu. Przekaz ten jest rozpowszechniany za pośrednictwem wielu kanałów. Strategia marketingowa lub plan marketingowy może obejmować kilka kampanii prowadzonych jednocześnie. Przykładowo możesz prowadzić jedną kampanię, której celem jest budowanie świadomości, i drugą, której celem jest zachęcanie do odnawiania.

Zarządzanie kampanią marketingową jest szeroko zakrojonym działaniem obejmującym kilka etapów: planowanie, realizację, śledzenie oraz analizę/optymalizację kampanii.

Jak zaplanować udaną kampanię marketingową

Ogólnie rzecz biorąc, aby zaplanować udaną kampanię marketingową, trzeba wykonać sześć kroków.

1

Określ i zrozum, kim jest Twoja grupa docelowa

Zanim rozpoczniesz proces planowania taktycznego, musisz zrozumieć, kim są Twoi klienci i jak do nich dotrzeć — pozwoli Ci to przewidzieć, jakie działania podejmą i kiedy to zrobią. Jeśli nie zrozumiesz, do kogo kierujesz swoją kampanię, zmarnujesz czas, pieniądze i wysiłek.

2

Ustal cele kampanii tak, aby pasowały do Twoich celów i budżetu

Określ jasne i konkretne cele oraz wskaźniki kampanii, zastanów się, jak te cele wpisują się w cele Twojej organizacji, a następnie przygotuj budżet kampanii, który wesprze działania potrzebne do ich osiągnięcia.

3

Opracuj strategię segmentacji klientów/odbiorców

Właściwa segmentacja odbiorców podnosi efektywność kampanii, zapewnia lepsze doświadczenie klienta (CX) i zwiększa konwersję. Jeśli odpowiednio posegmentujesz odbiorców, możesz stworzyć unikalne doświadczenie dla każdej osoby i odpowiedzieć na jej potrzeby.

4

Określ idealną kompozycję marketingową pod względem treści i kanałów

Kanały, które wybierasz, i treści, które tworzysz, zależą od Twoich celów i odbiorców. Na przykład kampanie generowania namiarów mogą wykorzystywać reklamę PPC, marketing e-mailowy, marketing kierowany od konkretnych klientów lub reklamę w mediach społecznościowych. Kampanie z zakresu przywództwa myślowego mogą obejmować blogi lub marketing treści.

5

Twórz atrakcyjne oferty

Zmotywuj swoich odbiorców do podjęcia pożądanego działania, np. kliknięcia oferty, odwiedzenia sklepu, pozostawienia recenzji lub podjęcia innego kroku w ramach podróży kupującego.

6

Wykorzystaj analizy do mierzenia skuteczności kampanii

Określ wskaźniki, których użyjesz, by stwierdzić, czy kampania była udana. Należy jednak pamiętać, że to tylko ogólne ramy. W miarę trwania kampanii cele biznesowe mogą ewoluować, a interesariusze i grupa docelowa się zmieniać (dotyczy to zwłaszcza kampanii skierowanych do nastolatków lub szybko rozwijających się startupów).

Dlatego właśnie zarządzanie kampaniami jest tak ważne. Przejście od listy celów biznesowych do udanej, wielokanałowej kampanii wymaga starannego nadzoru nad każdym aspektem — od okolicznościowych promocji po SEO.

Korzyści płynące z oprogramowania do zarządzania kampaniami

Zarządzaniem kampaniami może zajmować się jedna osoba lub cały zespół — dlatego ważne jest, by korzystać z oprogramowania, które pozwoli zarządzać wszystkimi podejmowanymi działaniami. Zautomatyzowanie znacznej części planowania i realizacji może przyspieszyć proces wdrażania kampanii i zarządzania nią przy jednoczesnym ograniczeniu wydatków.

Marketerzy i menedżerowie kampanii, którzy proaktywnie planują projekty, mają o 356% większe szanse na odniesienie sukcesu.

Jak nieplanowana praca rujnuje Twoje wyniki (i jak można temu zaradzić), Inc. Magazine, czerwiec 2019 r.

Oprogramowanie do zarządzania kampaniami pomaga także w tworzeniu powtarzalnych procesów i wdrażaniu wspierających je przepływów pracy. Umożliwia ono zespołom marketingowym współpracę oraz unikanie błędów i opóźnień poprzez rozbicie procesów planowania i realizacji kampanii na mniejsze zadania (takie jak tworzenie treści / zasobów cyfrowych, opracowywanie komunikatów, wdrażanie i analizy), przydzielanie tych zadań odpowiednim zespołom oraz monitorowanie postępów kampanii przez cały czas jej trwania.

Oprogramowanie pomaga także w testowaniu, monitorowaniu i mierzeniu skuteczności we wszystkich kanałach marketingowych, co pozwala uzyskać wgląd w czynniki wpływające na wydajność i zwrot z inwestycji w marketing.

Zobacz oprogramowanie do zarządzania kampaniami w akcji
Zobacz oprogramowanie do zarządzania kampaniami w akcji

Możliwości, które powinno oferować oprogramowanie do zarządzania kampaniami

1

Współpraca w ramach zespołu

Oprogramowanie do zarządzania kampaniami powinno ułatwiać współpracę, nawet jeśli wszyscy nie przebywają w tym samym miejscu. Niektóre możliwości, które powinno ono oferować, to:

  • Dostęp oparty na roli. Dzięki niemu konkretni użytkownicy mogą przyznawać lub ograniczać dostęp do możliwości, funkcji i danych wrażliwych.
  • Przepływy pracy. Sprzyjają współpracy i zmniejszają liczbę błędów, ponieważ wszystko jest przypisywane i zatwierdzane przez właściwą osobę.
  • Reguły dostępu do szablonów. Zapewniają, że członkowie zespołu edytują tylko odpowiednie zasoby kampanii i treści marketingowe.
2

Wsparcie automatyzacji marketingu wielokanałowego

Klienci postrzegają marki przez pryzmat wielu kanałów —oczekują takich samych doświadczeń w każdym z nich. Kampanie marketingowe muszą więc zaspokajać tę potrzebę w wielu kanałach. Nie oznacza to jednak, że odbiorcy chcą usłyszeć to samo przesłanie (lub wezwanie do działania), co wszyscy inni. Potrzebujesz systemu zarządzania kampaniami, który pozwoli Ci organizować i różnicować komunikaty w wielu kanałach. Nie wystarczy być tam, gdzie są Twoi potencjalni klienci; musisz do nich przemówić w odpowiedni sposób.

3

Łatwość użytkowania

Rozwiązanie powinno być intuicyjne i łatwe w użyciu oraz umożliwiać łatwe przeszkolenie innych.

4

Wsparcie w zakresie marketingu treści

Rozwiązanie do zarządzania kampaniami powinno zapewnić centralne repozytorium zasobów, do którego będzie miał dostęp cały zespół. Kluczowe są reguły i funkcje, które ułatwiają personalizację i ponowne wykorzystanie treści w kolejnych kampaniach.

5

Zarządzanie danymi i zgodność

Oprogramowanie do zarządzania kampaniami musi być w stanie bezpiecznie i efektywnie gromadzić, przechowywać i wykorzystywać dane. Dane o klientach w czasie rzeczywistym są niezbędne do segmentacji, adresowania i personalizacji w precyzyjny sposób. Równie ważne jest jednak, by oprogramowanie proaktywnie zajmowało się problemami związanymi z bezpieczeństwem danych. Pola danych osobowych powinny umożliwiać redagowanie i ukrywanie informacji, gdy prywatność klienta ma kluczowe znaczenie.

6

Testowanie i optymalizacja

Maksymalizuj współczynniki otwarć i klikalności dzięki funkcjom przewidywania tematu i optymalizacji czasu wysyłania. Testowanie optymalizuje kampanie marketingowe. Testy A/B to najbardziej podstawowy sposób na określenie preferencji lub zainteresowań klientów. Testy wielowymiarowe wiążą się z większą złożonością, ale mogą poprawić personalizację dla każdego członka Twojej grupy odbiorców. Uczenie maszynowe daje możliwość oceny danych, których większość marketerów nie bierze pod uwagę, oferując szansę na zindywidualizowanie każdej wiadomości.

7

Możliwości zarządzania namiarami

Oceniaj potencjalnych klientów na podstawie tego, na jakim etapie podróży zakupowej się znajdują i/lub ich gotowości do zakupu. Dobre oprogramowanie do zarządzania kampaniami wykonuje ciężką pracę polegającą na określeniu, którzy potencjalni klienci są najbardziej skłonni do zakupu, dzięki czemu możesz odpowiednio dostosować wysyłane do nich wiadomości.

8

Łatwe w użyciu analizy

Bardzo ważne jest, by oceniać skuteczność swoich kampanii i postępy w ich realizacji. Analizy kampanii pokazują, jakie komunikaty i treści są skuteczne oraz jak potencjalni klienci reagują na Twoją kampanię.

Dlaczego zarządzanie kampaniami marketingowymi jest ważne

Jak wspomniano powyżej, należy monitorować kampanię marketingową w trakcie jej trwania. Jeśli wyniki nie są takie, jakich oczekujesz, musisz być w stanie zareagować w każdej chwili. Aby utrzymać wszystko na właściwym torze, konieczne jest skuteczne zarządzanie kampanią.

Czas to kolejny istotny element zarządzania kampaniami. Jeśli chodzi o czas trwania kampanii czy jej rozmiar, nie ma uniwersalnego szablonu. Możesz prowadzić kampanię skierowaną do konkretnego miasta lub kodu pocztowego. Możesz zarządzać kampanią w czasie konkretnego święta lub wydarzenia. Twoja kampania może też trwać wiele lat.

W niektórych przypadkach udana kampania reklamowa lub marketingowa staje się synonimem Twojej marki. Kampania „Flo” firmy Progressive Insurance czy kampania „Just Do It” firmy Nike to dwa takie przykłady.

Te kampanie nie powstały jednak tylko dzięki coli i uśmiechowi („Have a Coke and a Smile” — kolejna świetna kampania). To właśnie zarządzanie kampanią marketingową nadaje jej strukturę i wprowadza do niej porządek. Proces ten pozwala Ci odejść od promocji ad hoc na rzecz skoncentrowania przekazu na konkretnym celu biznesowym.

CRM i zarządzanie kampaniami — integracja działań sprzedażowych i marketingowych

Brak integracji działań sprzedażowych i marketingowych jest najważniejszą przyczyną spowolnienia i/lub spadku przychodów firmy.

Załóżmy, że cała Twoja aktywność w kampanii jest zintegrowana z systemem CRM Twojego sprzedawcy. W takim przypadku sprzedawcy mogą łatwo zarządzać wszystkimi interakcjami, jakie klienci mieli z Twoją marką, a nie tylko tymi, które oni sami mieli z potencjalnym klientem, a także śledzić te interakcje. Dane dotyczące kampanii w systemie CRM pokażą, kto otworzył wiadomość e-mail/czat lub kliknął wezwanie do działania (CTA). Dzięki nim sprzedawcy mają zupełnie inne spojrzenie na zachowania i preferencje klientów. Ponadto marketerzy mogą personalizować kampanie, korzystając z danych pochodzących z systemu CRM, i zyskują nowe informacje o tym, które kampanie przyniosły więcej konwersji.

Czym są analizy kampanii?

Narzędzie do analizy kampanii dostarcza wskaźniki (dane) uzasadniające wszelkie decyzje i/lub korekty, które należy podjąć lub wprowadzić w trakcie trwania kampanii. Dane te wskazują, co działa, a co nie działa, a także co należy zmienić, poprawić lub wyeliminować. Ostatecznie liczby pokażą, czy inwestycja w kampanię się opłaciła.

Na jakie analizy kampanii należy zwrócić uwagę?

Choć miary i wskaźniki kampanii, które ostatecznie wykorzystasz, będą się różnić w zależności od branży i strategii, poniżej przedstawiamy wskaźniki, które większość firm stosuje do określenia wyników kampanii.

Rozwój procesu sprzedaży

Jak skuteczna była Twoja firma w zakresie generowania namiarów i przekazywania ich do zespołu sprzedaży jako namiarów kwalifikowanych?

Współczynniki konwersji

Jak wiele osób stało się namiarami? lub liczbę potencjalnych klientów, którzy dokonali zakupu.

Jeśli chodzi o kampanie marketingu e-mailowego, warto jest mierzyć:

Otwarcia wiadomości e-mail Liczba odbiorców, którzy otworzyli wiadomość.
Współczynnik przejść kliknięciem (CTR) Procent osób, które otworzyły wiadomość e-mail i kliknęły łącze/przycisk, by skorzystać z oferty.
Współczynnik konwersji formularza Procent osób, które kliknęły i wypełniły formularz.
Współczynnik zwrotów do nadawcy Liczba wiadomości e-mail, których nie udało się dostarczyć, a więc nie można było ich otworzyć. Zwrotka twarda oznacza, że adres e-mail, na który wysłano wiadomość, był nieprawidłowy. Zwrotka miękka oznacza, że adres e-mail był poprawny, ale skrzynka odbiorcza była pełna i nie mogła przyjąć więcej wiadomości.
Współczynnik anulowania subskrypcji Liczba osób, które poprosiły o usunięcie z Twojej listy mailingowej.

Aby zoptymalizować swoją stronę, należy śledzić następujące wskaźniki:

Unikalni odwiedzający

Liczba osób, które odwiedziły Twoją witrynę w danym okresie.

Powracający odwiedzający

Liczba osób, które powróciły na Twoją stronę w danym okresie.

Wyświetlenia strony Liczba stron, które odwiedzający kliknęli w danym okresie.
Ruch w wyszukiwarkach Liczba osób, które trafiły na Twoją stronę dzięki wyszukiwarkom.
Współczynnik zwrotów do nadawcy Procent osób, które opuszczają stronę internetową bez kliknięcia innej strony lub podjęcia innego działania.
Łącza przychodzące / łącza zwrotne Łącze z innej witryny do Twojej strony.