Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

  • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
  • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
  • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
  • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

Informacje prawne Oracle

Materiały Oracle do pobrania
Noty prawne

 

Prawo dostępu do danych klientów Oracle, użytkowników końcowych lub konsumentów, których dane dotyczą, oraz inne prawa

Zgodnie z unijnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami, osobom w krajach UE/EOG oraz innych jurysdykcjach mogą przysługiwać szczególne prawa w zakresie danych osobowych umożliwiające im żądanie dostępu do danych osobowych, ich usuwania, poprawiania, ograniczania ich wykorzystywania bądź prawa do otrzymania kopii swoich danych osobowych będących w posiadaniu Oracle lub za które Oracle ponosi odpowiedzialność w inny sposób. Poniżej znajduje się wykaz portali Oracle, które mogą przechowywać Państwa dane osobowe. Osoby dysponujące tymi prawami mogą uzyskać dostęp do swoich danych przechowywanych na tych portalach (i) poprzez kliknięcie łącza i wykonanie odpowiednich poleceń opisanych poniżej oraz (ii) wykonanie działań na swoich danych na każdym wybranym portalu, takich jak aktualizacja danych kontaktowych, usunięcie określonych wpisów lub rekordów bądź pobranie kopii swojego profilu. Należy pamiętać, że działania te można podejmować w zakresie, w jakim umożliwiają to funkcje poszczególnych portali. W niektórych przypadkach Państwa żądania mogą być niemożliwe do spełnienia, jeśli są one niezgodne z obowiązkiem Oracle w zakresie przestrzegania obowiązujących wymagań prawnych lub operacyjnych, na przykład jeśli dane są niezbędne do realizacji umowy zawartej między użytkownikiem a Oracle.

W przypadku posiadania powyższych praw i chęci skorzystania z nich w odniesieniu do danych osobowych, które mogą być przechowywane (i) w repozytoriach niepodanych poniżej lub (ii) na portalach, które nie oferują funkcji umożliwiających wykonanie żądanych działań, mogą Państwo dokonać zgłoszenia, wypełniając nasz formularz zapytania i podając wystarczające szczegóły, aby umożliwić nam właściwe zrozumienie Państwa zgłoszenia i udzielenie odpowiedniej odpowiedzi.

Jeśli Państwa zapytanie dotyczy konta serwisowego Państwa firmy lub wsparcia związanego z produktami lub usługami Oracle, zalecamy przejście do strony internetowej Kontakt z Oracle, gdzie znajdą Państwo zasoby i informacje kontaktowe.

Narzędzie Instrukcje
MyOracleSupport Klikając zakładkę ‘Zaloguj’ u góry po prawej stronie, użytkownicy mogą się zalogować i uzyskać dostęp do swoich danych.
Profil użytkownika w serwisie Oracle.com Po prawej stronie u góry kliknij opcję „Zaloguj”. W sekcji „Konto Oracle” należy się zalogować, aby uzyskać dostęp do swoich danych osobowych.
Oracle University Po prawej stronie u góry kliknij opcję „Zarejestruj bezpłatne konto internetowe Oracle”. Spowoduje to otwarcie okna logowania użytkownika. Po zalogowaniu się kliknij zakładkę „Konto” w prawym górnym rogu strony, aby wyświetlić informacje profilowe.
Oracle Community Kliknij przycisk „Zaloguj” w prawym górnym rogu strony. Po zalogowaniu się z wykorzystaniem danych logowania użytkownicy mogą wyświetlić swoje informacje kontaktowe.
Oracle Data Cloud Registry Odwiedzając witrynę, użytkownicy mogą skorzystać z rejestru Oracle Data Cloud, aby wyświetlić segmenty online osób trzecich, z którymi Oracle powiązał urządzenia odwiedzające stronę internetową.
MySQL Po prawej stronie u góry kliknij opcję „Zaloguj”. W sekcji „Konto Oracle” należy kliknąć opcję „Zaloguj”, aby uzyskać dostęp do swoich danych osobowych.
Oracle Partner Network Użytkownicy mogą przeglądać swoje dane osobowe, klikając przycisk „Zaloguj” u góry po lewej stronie i podając swoje dane logowania.
Oracle Partner Alliances & Channels Po prawej stronie u góry kliknij opcję „Zaloguj”. W sekcji „Konto Oracle” należy kliknąć opcję „Zaloguj”, aby uzyskać dostęp do swoich danych osobowych.
Oracle Technology Network Po prawej stronie u góry kliknij opcję „Zaloguj”. W sekcji „Konto Oracle” należy kliknąć opcję „Zaloguj”, aby uzyskać dostęp do swoich danych osobowych.
Oracle Cloud Market Place Klikając zakładkę ‘Zaloguj’ u góry po prawej stronie, użytkownicy mogą uzyskać dostęp do swoich danych.
Oracle Cloud Kliknij przycisk „Zaloguj” u góry na środku strony i podaj dane logowania, aby uzyskać dostęp do informacji profilowych.
Oracle Netsuite Kliknij przycisk „Zaloguj” w prawym górnym rogu strony. Po zalogowaniu się z wykorzystaniem danych logowania użytkownicy mogą przeglądać swoje informacje profilowe.
Kryterion Webassessor (Certyfikat NetSuite) Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do swoich informacji profilowych, klikając zakładkę „Zaloguj” znajdującą się na środku strony. Użytkownicy, którzy zdawali egzamin na Certyfikat NetSuite, powinni pamiętać, że ich zdjęcie może być przechowywane przez maksymalny okres czterech miesięcy.
Oracle Stores Klikając zakładkę ‘Zaloguj’ u góry po prawej stronie, użytkownicy mogą uzyskać dostęp do swoich danych.
Oracle Linux/UIX Klikając zakładkę ‘Zaloguj’ u góry po prawej stronie, użytkownicy mogą uzyskać dostęp do swoich danych.
E-Delivery - Oracle Software Delivery Cloud Kliknij przycisk ‘Zaloguj’ u góry na środku strony i podaj dane logowania, aby uzyskać dostęp do swoich informacji profilowych.
Oracle Learning Library Kliknij przycisk ‘Zaloguj’ w prawym górnym rogu strony. Po zalogowaniu się z wykorzystaniem danych logowania użytkownicy mogą przeglądać swoje informacje profilowe.
iRecruitment Klikając przycisk ‘Zaloguj’ po prawej stronie pod obrazem, użytkownicy mogą uzyskać dostęp do swoich danych.

Uwaga: jeśli Twoje podanie nie zostało przesłane za pośrednictwem iRecruitment, poproś o swoje dane, wypełniając formularz zapytania.
Oracle Social Cloud Kliknij przycisk „Zaloguj” u góry na środku strony i podaj dane logowania, aby uzyskać dostęp do swoich danych.

Dowiedz się więcej