Oracle Human Capital Management för chefer

Oracles HCM-lösningar för HR-chefer
HCM för chefer

Moderna HR-verktyg
Talangcentrerat Talangcentrerat

Kan ni hitta, anställa, utveckla och behålla de bästa medarbetarna?

Med en rekryteringslösning som är mobil och engagerande och som bygger på sociala medier och samarbete kan ni hitta de bästa källorna till intern och extern rekrytering så att ni kan reagera snabbt när behovet uppstår och ha en framåtblickande rekryteringsstrategi.


Komplett HR-system
Samarbetsinriktat Samarbetsinriktat

Kan ni skapa och stödja en samarbetsinriktad och produktiv arbetsmiljö?

Med samarbetsfunktioner införlivade i HR-processerna via sociala plattformar, till exempel när det gäller val av kanaler för rekrytering, utvärdering av prestationer, mål- och karriärhantering och utbildning, förbättrar du kommunikationen mellan medarbetarna, underlättar samarbete och ger möjlighet till kunskapsutbyte.


Prediktiv analys
Insiktsfullt Insiktsfullt

Kan ni tillhandahålla information om medarbetarna till alla avdelningar?

Med big data och lösningar för prediktiv och inbyggd analys kan du besvara komplexa frågor om arbetsstyrkan, förutse resultat och risker och ge personalen möjlighet att fatta beslut baserat på realtidsdata.


Mobilt och engagerande
Mobilt och engagerandeMobilt och engagerande

Är era HR-program tillgängliga och lättanvända för alla i organisationen?

Hjälp medarbetarna att få jobbet gjort snabbare samtidigt som de får en god användarupplevelse – också när de är på resa eller arbetar via smartphone eller surfplatta – med personligt anpassade och lättanvända HR-applikationer och sammanhangskänslig information som är fullt tillgänglig på mobila enheter.Prediktiv analys
HR och ERP: En samlad plattform HR och ERP: En samlad plattform

Är era HR- och ERP-plattformar enhetliga?

Den samlade molnsviten kombinerar HR-data och ekonomiska data för att ge djupare insyn i verksamheten. Företagets rutiner förenklas och effektiviseras så att ni kan anpassa er bättre till förändringar och tillväxt på marknaden. Chefer och medarbetare har åtkomst till data från alla avdelningar, vilket underlättar beslut om ekonomi och personal.


Kom igång

marketing