Kliniska program för hälso- och sjukvård

Oracle Health erbjuder kliniska program till stöd för både vårdpersonal och patienter under hela vårdresan. Våra kliniska program hjälper vårdpersonal att leverera kunskapsbaserad vård med hjälp av data från elektroniska patientjournaler (EHR) i hela vårdsystemet. Resultatet är en bättre vårdkvalitet, ökade intäkter och högre effektivitet, både kliniskt och operativt.

Använd kliniska program för att utöka samordningen av vården i hela vårdkedjan

Oracle Health arbetar för att ge både patienter och vårdpersonal en bättre vårdupplevelse genom kunskapsdriven vård och vårdområdesspecifika arbetsflöden, i ett öppet och interoperabelt system där information smidigt kan överföras mellan hemmet, vårdsystemet och samhället.

De produkter som visas är avsedda som exempel på vad som har tillhandahållits i specifika fall. Varje medicinteknisk produkt är utformad för att följa bestämmelserna i den region där den används. Vi kan dock inte garantera dess tillgänglighet eller efterlevnad i andra specifika regioner. Lokala anpassningar kan krävas för att uppfylla regionala krav.

Klinisk programsvit

Bidrar till ökad effektivitet och ökat välmående hos vårdpersonal

Oracle Healths kliniska programsvit hjälper vårdteam från hela vårdkedjan att sömlöst dokumentera och få tillgång till viktiga patientuppgifter, skapa effektiva arbetsflöden och arbeta för en ökad patientsäkerhet.

Följande ingår i vår kliniska programsvit:

 • Kommunikation och samordning
 • Elektronisk patientjournal
 • Anslutbarhet för medicintekniska produkter
 • Dokumenthantering
 • Folkhälsorapportering
 • Remisser
 • Virtuell vård och observation

Vårdområden och avdelningar

Hantera komplexiteten inom olika vårdområden och på olika avdelningar

Organisera vården runt olika vårdområden för en bättre vårdkvalitet, lägre kostnader och högre intäkter. Med våra lösningar kan vårdpersonal använda patientinformationen i elektroniska patientjournaler för att tillhandahålla kunskapsdriven vård och unika arbetsflöden, till stöd för olika tjänsteområden och avdelningar i vårdkedjan.

Våra lösningar för vårdområden och avdelningar omfattar:

 • Kardiologi
 • Intensivvård
 • Akutsjukvård
 • Bilddiagnostik och radiologi
 • Infektionskontroll
 • Laboratorium


 • Onkologi
 • Operation
 • Farmaci/apotek
 • Kvinnohälsa och mödravård

Interoperabilitet

Utbyte av och tillgång till beslutsstöd

Interoperabiliteten i Oracle Health gör att vårdpersonal kan samla in, sortera och organisera data från olika system så att patientuppgifterna blir mer tillgängliga och användbara. Med tillgång till relevanta patientuppgifter, oavsett var de kommer ifrån, kan vårdpersonalen få en mer fullständig bild av patienten och lägga mer tid på själva vården än på tekniken.

Vårdkedja

Lösningar som omfattar allt från rehabilitering och vård i hemmet till långtidsvård och psykiatri

Oracle Health erbjuder robusta arbetsflöden för vårdinrättningar i hela vårdkedjan och kan koppla samman dem till ett ekosystem, där skalbara, verksamhetskritiska system bidrar till en bättre vårdupplevelse.

Våra lösningar för hela vårdskedjan omfattar:

 • psykiatri
 • vård i hemmet
 • långtidsvård
 • rehabilitering

Get started with Oracle Health


Contact Oracle Health

Talk to a team member about Oracle solutions for healthcare.